AFSPRAAK !De Groepsverzekering (IPT - I.P.T. - Individuele Pensioentoezegging) 2023

Wat is dat eigenlijk, een groepsverzekering?

Als zelfstandige in een vennootschap heeft u vermoedelijk al eens gehoord dat een groepsverzekering interessant voor u zou zijn. Maar wat is dat nu eigenlijk, zo een groepsverzekering of, correcter, individuele pensioentoezegging (IPT) ?

Simpel gezegd laat u uw bedrijf (behoorlijk grote) bedragen voor u sparen die u dan zal krijgen op uw pensioenleeftijd. Uw bedrijf mag al die spaarinspanningen integraal inbrengen in haar kosten en u haalt op die manier grote bedragen uit de vennootschap naar de privé met zeer beperkte taxaties of sociale bijdragen.
Uiteraard gaan we hier graag na afspraak dieper op in, maar bovenstaand is de essentie.

Welke formules IPT biedt DefA Finance aan?

filler
IPT via TAK 21 (kapitaalgarantie op de gestorte premies)
Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost BeheerInfofiche Gemidd. actuarieel 5 jaar VRAAG AAN !
AG INSURANCE " + Bonus"
1,5% 1,5% 1,5% (standaard 6%) 0% fiche
ALLIANZ PLAN FOR LIFE 0% + Bonus" 2% 1,5% 1,5% (standaard 6%) 0,25% p.j. fiche
ATHORA "0,01% + Bonus"
1,5% 1,5% 1,5% (standaard 7%) 0% fiche
BALOISE IPT 0%+ -% -% -% -% 3% 2,5% 1,5% (standaard 6%) 12€ p.j. fiche
BALOISE IPT 0,58%+ -% -% -% -% 3% 2,5% 1,5% (standaard 6%) 12€ p.j. fiche
NN - SCALA "0% + Bonus"
3% 2,5% 1,5% (standaard 7%) 0,05% p.j. fiche
VIVIUM CAPI PLAN 0,45% + Bonus"
3% 2,5% 1,5% (standaard 7%) 13,27€ p.j. fiche
IPT via TAK 23 (zonder kapitaalgarantie op de gestorte premies)
ATHORA PENSION & PROTECTION:
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost (Standaard)Beheer Info-fiche Risk 1-7 Morning- star * tot ***** Gemidd. geann. VRAAG AAN !
Maak een combinatie uit onderstaande fondsen voor uw contract (maximaal 5) 1,5% 1,5% 1,5% fiche
- ATHORA CARMIGNAC PATRIMOINE²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 0,80% fiche ²
- ATHORA CPR SILVER AGE NL.pdf²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 0,80% fiche ²
- ATHORA DNCA INVEST EUROSE²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 0,85% fiche ²
- ATHORA ECHIQUIER ARTY²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 0,85% fiche ²
- ATHORA ETHNA AKTIV²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 0,85% fiche ²
- ATHORA FIDELITY WORLD FUND²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 0,96% fiche ²
- ATHORA FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 0,96% fiche ²
- ATHORA FUNDS FOR GOOD CLEANTECH²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 1,0% fiche ²
- ATHORA GLOBAL VALUE²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 0,74% fiche ²
- ATHORA KEREN PATRIMOINE²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 0,80% fiche ²
- ATHORA M&G DYNAMIC ALLOCATION²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 0,74% fiche ²
- ATHORA N1 CLIMATE & ENVIRONMENT²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 0,75% fiche ²
- ATHORA N1 STABLE RETURN²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 0,80% fiche ²
- ATHORA R VALOR F²
1,5% 1,5% 1,5% (idpv 7%) 0,50% fiche ²

Tak 21 rendementen zijn netto na kosten maar voor taxaties en onderworpen aan het fiscale stelsel verbonden aan de winstdeelnemingen, alle premies aan een instaptaks van 4,4% en de reserves op einddatum aan een eindbelasting.
² Dit verzekeringsfonds is onderdeel van het tak23-gedeelte van de levensverzekeringspolis Profilife. Deze polis is een product van Athora. Verzekeraar Athora en makelaar DefA Finance treedt op in hoedanigheid van distributeur van het verzekeringsfonds en geeft geen beleggingsadvies of aanbieding tot aan- of verkoop. Het Athora Tak23-beleggingsfonds in kwestie werd opgericht in 2015 of 2016. Logischerwijs zijn er dan ook onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt echter volledig in het onderliggende fonds vermeld in de fiche. Dit maakt het mogelijk om simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De vermelde rendementen houden reeds rekening met taksen en beheerskosten van het fonds maar kunnen geen rekening houden met de instapkosten verbonden aan het verzekeringscontract omdat die immers eenmalig zijn. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aanbeleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst. Morningstar ratings zijn berschikbaar op de productfiches die de verzekeringsmaatschappij ter beschikking stelt.


Ja, ik wens u te ontmoeten voor mijn dossier

TEKEN IN!

Home

Copyright © 1999 - DefA Finance - All rights reserved.