TEKEN IN OP PENSIOENSPAREN!

PENSIOENPIJLERS

Vier pijlers om uw pensioen op te bouwen

In het vakjargon spreekt men vaak over "de tweede pijler" of "de derde pijler", maar wat betekenen die termen eigenlijk? Wat zijn die zogenaamde pijlers?.

De basisidee is dat de pensioengelden die we op onze pensioenleeftijd gaan krijgen (65 of 67) opgebouwd worden via vier verschillende kanalen, de zogenaamde vier pensioenpijlers.
Wat je later zal krijgen, zal dus de som zijn van wat werd opgebouwd via die 4 kanalen.
Deze vier kanalen zijn cumuleerbaar: je kan dus via alle vier aan pensioenopbouw doen.

Welke 4 pensioenpijlers zijn er ?

 • 1. DE EERSTE PIJLER : Het wettelijk pensioen
  • Wie werkt (of bepaalde vervangingsinkomens geniet) bouwt zogenaamde pensioenrechten op. Of simpeler: wie werkt krijgt later een pensioen.
   Om te genieten van deze eerste pijler hoef je dus zelf geen actie te ondernemen; je pensioenrechten worden automatisch opgebouwd.

 • 2. DE TWEEDE PIJLER : Het aanvullend pensioen opgebouwd via uw werkgever
  • Als u werkt als arbeider of bediende kan uw werkgever een groepsverzekering aanbieden waarin maandelijks voor u wordt gespaard
  • Als u werkt als bestuurder van een vennootschap kan uw vennootschap u een individuele pensioentoezegging (IPT) aanbieden waarin maandelijks voor u wordt gespaard
  • Als u zelfstandige bent bent u zelf uw werkgever en kan u een vrij aanvullend pensioen zelfstandigen (VAPZ) en/of een pensioenovereenkomst zelfstandigen (POZ) onderschrijven waarin maandelijks voor uw pensioen wordt gespaard
  • Merk op dat ambtenaren geen toegang hebben tot de tweede pijler (wat hun veel hoger pensioen uit de eerste pijler verklaart)

 • 3. DE DERDE PIJLER : Het aanvullend pensioen welk u zelf opbouwt via het fiscaal gestimuleerde sparen:
  • pensioensparen (tot EUR (inkomstenjaar ) of tot EUR (inkomstenjaar ) )
  • langetermijnsparen (tot EUR (inkomstenjaar )

 • 4. DE VIERDE PIJLER : Het aanvullend pensioen welk u zelf opbouwt via niet-fiscale privé spaarplannen

Waarom vier pijlers ?


Dat de regering in tijden van besparing extra vormen van pensioensparen wil aanmoedigen is geen toeval: de inkomensterugval op uw pensioenleeftijd, ambtenaren uitgezonderd, zal immers zeer groot zijn !
Het gemiddelde pensioen van een zelfstandige bedraagt nu rond de 850 EUR en nog veel belangrijker: het absolute maximum (!) pensioen voor een alleenstaande zelfstandige die een volle 45 jaren carrière kan voorleggen en vanaf jaar 1 de maximum sociale bijdragen betaalde bedraagt ... 1351 EUR bruto (!) per maand.
Voor bedienden draait het gemiddeld pensioen rond de 1.200 EUR (bruto !) per maand.
Bruto inderdaad, want ook op uw pensioen zal u nog belastingen dienen te betalen.
Daarbij komt dat de kosten van vergrijzing (pensioenen en zorg) gedurende de komende 20 jaar enkel verder gaan stijgen en er door de voorgaande regeringen geen enkele reserve werd aangelegd. (Het zogenaamde Zilverfonds werd inmiddels in stilte afgevoerd wegens nietsomvattend.)
Vandaag zijn er voor elke gepensioneerde nog 3,4 werkenden (die dat pensioen betalen) en tegen 2050 zal dat slechts 2.2 meer zijn ...
Kortom, u weet het eigenlijk al lang en hoorde het al vaak zeggen: er zal weinig pensioen voor u zijn als u aan de beurt bent.
Het is voor de samenleving dan ook beter als u nu zelf reeds begint te sparen tegen dan, want het is immers nu niet meteen duidelijk en eerder twijfelachtig hoe één en ander later nog zal uitbetaald worden, vandaar al deze extra pijlers bovenop het wettelijk pensioen.

Waar deze pijlers onderschrijven?

DefA Finance biedt u als onafhankelijk financieel makelaar toegang tot al deze extra pijlers en doet dat zoals steeds aan de laagst mogelijke instapkosten.

Uiteraard begint u best met de fiscaal gestimuleerde spaarplannen te onderschrijven, alvorens aan de vierde pijler te beginnen, omdat u dan bovenop het rendement van de spaarproducten ook nog een fiscaal voordeel geniet.
Aangezien het ene fiscale product meer fiscaal voordeel biedt dan het andere, hanteert u best de volgende volgorde (gerangschikt van grootste fiscaal voordeel naar kleinste fiscaal voordeel):


Maar laat vooral niet enkel het fiscaal voordeel een drijfveer zijn: al deze vormen van pensioeopbouw zijn vooral nuttig om tot een kapitaal te komen dat voldoende zal zijn voor een zorgeloze oude dag; iets waar u best zo vroeg mogelijk aan begint.
Het is immers echt wel noodzakelijk om aan extra pensioenopbouw te doen als niet-ambtenaar!

Hoeveel zal ik ontvangen op mijn 67e ?

Dat kan u makkelijk simuleren met onze simulator. Aangezien niemand het rendement van de toekomst kent, dient u zelf een realistisch rendement in te geven. U kan zich baseren op de behaalde rendementen uit het verleden, al bieden die natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Een simulatie is dan ook niets meer dan dat: een fictieve weergave die enkel een goed idee geeft van wat u in de toekomst ongeveer mag verwachten, maar ook niet meer dan dat. Er bestaat dus beslist niet zoiets als "een betere simulatie" en het heeft dan ook geen zin ons om "een andere" simulatie te verzoeken. Bereken zelf VAPZ

Zal dat spaarbedrag voldoende zijn ?

Dat is een kwestie van persoonlijke financiële planning die u zelf makkelijk kan uitvoeren.
We maakten voor u de onderstaande berekeningsengine die u een zeer duidelijk beeld geeft over de benodigde spaarinspanningen die u dient te leveren voor de door u gewenste levensstandaard.

Uiteraard kan u ook vrij sparen (zonder fiscaal af te trekken dus) in zowel de gewaarborgde pensioenspaarproducten als de beursgerelateerde tak 23 maandspaarproducten.
Zeker dat laatste valt aan te bevelen gezien de erg lange tijdshorizon en de gespreide instapmomenten over de duurtijd.
Aarzel niet ons te contacteren voor het op rails zetten van dergelijke plannen !

Doe de test !

Gewenst maandelijks inkomen op pensioen:
Uw verwacht wettelijk maandelijks pensioen: (gemiddeld zelfst. 900, bediende 1300, ambtenaar 2000)
Extra inkomsten (huur, ...):
Aantal jaren tot pensioen:
Inflatiepercentage:
Aantal jaren dat u extra inkomen wenst vanaf uw pensioen:
Eindkapitaal na laatste uitkering (0 wil zeggen dat u het kapitaal volledig aanwendt)
Netto rendement van uw vermogen na uw pensioen:
Uw huidige vermogen:
Rendement op uw huidig vermogen:
Verwachte uitkering reeds bestaande groepsverzekering, pensioensparen:
Extra's (verkoop zaak, erfenis, ...):
Netto rendement van nog af te sluiten spaarproduct tot uw pensioen:
TEKEN IN OP LANGETERMIJNSPAREN !

Ja, ik wens in te schrijven

TEKEN IN!


Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.