TEKEN IN OP langetermijnsparen! picture_langetermijnsparens

Langetermijnsparen 2016

Synoniemen: "Individueel Leven", "Gewone Levensverzekering Derde Pijler"

Lijst langetermijnsparen

Lijst van onze beschikbare formules langetermijnsparen

Waar langetermijnsparen inbrengen op uw aangifte?

rubriek langetermijnsparen in de aangifte

In de rubrieken 1353 kan mijnheer zijn jaarlijks gespaard bedrag in lange termijnsparen invullen, maximaal EUR (inkomstenjaar ), en in rubriek 2353 kan mevrouw haar gespaard bedrag in lange termijnsparen invullen, eveneens maximaal EUR (inkomstenjaar ).
Zo simpel is dat.

(Kanttekening: in november 2014 heeft de regering voorgesteld de aftrekbare kapitalen terug te schroeven van 2280 EUR naar 2260 EUR. Aangezien in langetermijnsparen meer mag gespaard worden dan het fiscale maximum heeft dit geen verdere terugbetaling of overheveling tot gevolg.)

Beperkingen:
 • Er is ook nog een tweede maximum van toepassing in functie van uw inkomen, maar daar hoeft u zich niets van aan te trekken indien uw bruto jaarinkomen groter is dan EUR (inclusief bruto 13e maand etc dus). Wie een lager inkomen heeft dan die EUR mag maximaal sparen: (6% van uw belastbaar inkomen + EUR).
 • U ziet op de afbeelding van uw belastingsaangifte eveneens staan "vermindering voor bouwsparen": inderdaad, deze korfjes van elk EUR moet u delen met de aftrek van uw hypothecaire woonlening. Wie dus reeds een hypothecaire lening aftrekt, kan doorgaans dan ook niet meer genieten van de aftrek langetermijnsparen (tenzij de kapitaalaftrek zo klein zou zijn dat er nog ruimte overblijft).
  (U kan dan wel nog genieten van de aftrek pensioensparen, alsook - indien u zelfstandige bent - van de aftrek Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) én daar bovenop ook nog - indien u medicus bent - de aftrek RIZIV VAP Contract aanvullend pensioen).

  In het kort: u trekt een hypothecair krediet af ? -> doorgaans geen aftrek langetermijnsparen

Welke formules langetermijnsparen biedt DefA Finance aan?

aangeboden formules langetermijnsparen
Opbr. 2015 Opbr. 2014 Opbr. 2013 Opbr. 2012 Opbr. 2011 Opbr. 2010 Opbr. 2009 Opbr. 2008 Opbr. 2007 InstapkostBeheer Infofiche Gemiddeld VRAAG AAN !
AG INSURANCE TOP RENDEMENT 1%+
2,65% 2,75% 3,00% 3,00% 3,10% 3,40% 3,50% 2,50% 4,00% 1,00% 1,00% 1,00% (standaard 6%) 0% fiche2,86%
ALLIANZ PLAN FOR LIFE 0,25%+
2,40% 2,90% 3,00% 3,05% 3,05% 3,15% 3,25% 2,50% 4,85% 3% 2,50% 2% (standaard 6%) 0% fiche2,91%
AXA PENSION PLAN FISC 1%+
1,50% 2,75% -% -% -% -% -% -% -% 3% 2,50% 2% (standaard 6%) 12€/jr fiche2,13%
BALOISE SAVE PLAN 0%+
2,25% 2,75% 2,85% -% -% -% -% -% -% 3% 2,50% 2% (standaard 6%) 0,18% p.j. fiche2,52%
BALOISE SAVE PLAN 0,75%+
2,00% 2,50% 2,85% -% -% -% -% -% -% 3% 2,50% 2% (standaard 6%) 0,18% p.j. fiche2,27%
DELTA LLOYD STRATEGY ETERNAL 0%+
1,50% 2,50% 3,00% 2,50% 3,00% 3,10% 3,55% 3,15% 4,21% 1,00% 1,00% 1,00% (standaard 5%) 0% fiche2,79%
ERGO LIFE OPTIFIX 0,80%+
2,20% 2,00% 2,30% 2,60% 3,55% 4,00% 4,50% -% -% 3% 2,50% 2% (standaard 6%) 9€ p.j. fiche3,01%
GENERALI SELF LIFE DYNAMICO 0,01%+
3,10% 3,10% 3,00% 3,25% 3,10% 3,30% 3,00% 6,60% 6,75% 1,50% 1,50% 1,50% (standaard 6%) 0% fiche3,11%
VIVIUM CAPI PLAN 0%+
2,50% 2,75% 3,20% 3,00% 3,00% 3,60% 3,25% 1,50% 5,75% 3% 2,50% 2% (standaard 7%) 13,27€ p.j. fiche2,91%
VIVIUM CAPI PLAN 1,00%+
2,25% 2,50% 3,20% 2,75% 3,00% 3,25% 3,25% 2,50% 4,15% 3% 2,50% 2% (standaard 7%) 13,27€ p.j. fiche2,74%

langetermijnsparen: via een bank of via een verzekeringsmaatschappij ?

Zoals je ziet op de afbeelding van de belastingaangifte valt langetermijnsparen onder de rubriek levensverzekeringen, en daarvoor kan je dus enkel bij een levensverzekeringsmaatschappij terecht.

Wij als onafhankelijk verzekeringsmakelaar bieden u de keuze uit verschillende verzekeringsmaatschappijen en lichten toe hoe hun lange termijn spaarformules het in het verleden hebben gedaan, zodat u bij de beste aanbieders uw contract langetermijnsparen kan onderschrijven.

Formules langetermijnsparen?

Er bestaan twee formules :
Wat het beste voor u is hangt vooral af van uw leeftijd en uw risico-appetijt:
 • Langetermijnsparen type 0% + bonus: jaarlijks ontvangt u minstens 0% (uw bijeengespaard kapitaal kan dus nooit zakken) en daar bovenop een bonus in fuctie van de marktprestaties. Deze produkten beleggen tot 30% in aandelen en zijn ideaal voor jongere mensen die kunnen blikken op een tijdshorizon van 20 jaar en meer en die niet bekommerd zijn omtrent beursrisico's. Inderdaad: de lange termijn rechtvaardigt het beleggen in beursgerelateerde produkten met hoger risico en kans op hoger rendement al zullen er ook jaren met lagere rendementen zijn.
 • Langetermijnsparen type 2,50% + bonus: jaarlijks ontvangt u minstens 2,50% (of 2%, of 2.75% afhankelijk van de aanbieder) en daar bovenop normalgezien ook een bonus in fuctie van de marktprestaties. Doordat de maatschappij u minstens de basisrentevoet dient te garanderen kan ze zicht niet te veel op de beurs begeven en daardoor beleggen deze produkten tot maximaal 10% in aandelen.
  Ze zijn ideaal voor wie binnen de 20 jaar op pensioen mag en die tevreden is met een rendement dat waarschijnlijk lager zal liggen, maar zonder risico is.

Is langetermijnsparen interessant?

Hier kunnen we kort zijn: Ja
Er is enerzijds het aanzienlijk fiscaal voordeel en er is anderzijds de inkomensterugval op uw pensioenleeftijd die enorm zal zijn. Maak u immers geen illusies, er zal geen vet pensioen voor u klaarliggen als u er niet zelf voor zorgt. (Gemiddeld 1.100 EUR voor een loontrekkende en 700 EUR voor een zelfstandige. bereken het snel even op www.kenuwpensioen.be ).

Is langetermijnsparen veilig?

Zeker: het langetermijnsparen valt onder het Depositogarantiestelsel van de overheid ten belope van 100.000 EUR per persoon en per maatschappij.
Daarnaast betreft het spaarproducten van het type Tak 21 zodat u jaar na jaar kapitaalgarantie geniet op wat u spaarde. U kan dus nooit verlies lijden en uw spaartegoed kan enkel groeien.

Waarom is lange termijn sparen interessant?

Uiteraard bieden beide systemen sowieso al een mooi rendement, maar het allergrootste voordeel van langetermijnsparen is het grote fiscaal voordeel.
Immers, voor elke 100 EUR die u belegt dient u 30 EUR minder belastingen te betalen. In de volksmond vertaalt men dat als "u mag het van uw belastingen aftrekken" of "u krijgt dat terug van de belastingen", maar de kern is: EUR sparen, EUR minder belastingen betalen ! Dat is uiteraard een verbluffend rendement !

TEKEN IN OP langetermijnsparen !
Meer in detail

Op de belastingaangifte mag de man onder rubriek 1353 en de vrouw onder rubriek 2353 een bedrag van maximum EUR (inkomstenjaar ) invullen.
Dat bedrag, vermenigvuldigd met 30%, wordt dan als korting afgetrokken van uw te betalen belastingen. Doordat u ook geen gemeentebelastingen op dat bedrag betaalt ligt uw reële belastingkorting dus tussen de +- 32% en 33%, afhankelijk van uw inkomen.

Hoeveel zal ik ontvangen op mijn 65e ?

Dat kan u makkelijk simuleren met onze simulator. Aangezien niemand het rendement van de toekomst kent, dient u zelf een realistisch rendement in te geven. U kan zich baseren op de behaalde rendementen uit het verleden, al bieden die natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Een simulatie is dan ook niets meer dan dat: een fictieve weergave die enkel een goed idee geeft van wat u in de toekomst ongeveer mag verwachten, maar ook niet meer dan dat. Er bestaat dus beslist niet zoiets als "een betere simulatie" en het heeft dan ook geen zin ons om "een andere" simulatie te verzoeken. Bereken zelf VAPZ

Zal dat voldoende zijn? Doe meteen de test !

Gewenst maandelijks inkomen op pensioen (koopkracht van nu):
Uw verwacht wettelijk maandelijks pensioen (koopkracht van nu):
Extra inkomsten (huur, ...):
Aantal jaren tot pensioen:
Inflatiepercentage:
Aantal jaren dat u extra inkomen wenst vanaf uw pensioen:
Eindkapitaal na laatste uitkering (0 wil zeggen dat u het kapitaal volledig aanwendt)
Netto rendement van uw vermogen na uw pensioen:
Uw huidige vermogen:
Rendement op uw huidig vermogen:
Verwachte uitkering reeds bestaande groepsverzekering, langetermijnsparen:
Extra's (verkoop zaak, erfenis, ...):
Netto rendement van nog af te sluiten spaarproduct tot uw pensioen:


TEKEN IN OP LANGETERMIJNSPAREN !
Pensioenpsaren of Langetermijnsparen?

Er bestaat nog een andere fiscale rubriek waarbinnen u fiscaal vriendelijk kan sparen voor uw pensioen; namelijk de rubriek pensioensparen (vakje 1361 voor mijnheer en vakje 2361 voor mevrouw op de aangifte). Deze rubriek wordt fiscaal gelijk behandeld als langetermijnsparen en is dus even interessant als de rubriek lange termijn sparen.
Anders dan voor langetermijnsparen maakt het voor pensioensparen NIET uit of u al een woonlening aftrekt. U kan deze aftrek dus altijd genieten.
De post pensioensparen is wel beperkt tot EUR per persoon per jaar (inkomstenjaar - aanslagjaar ).
Pensioensparen en Langetermijnsparen zijn cumuleerbaar ! Wie geen woonlening aftrekt kan dus in beide systemen via ons sparen.
Zelfstandigen kunnen daar bovenop ook nog eens een contract Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (V.A.P.Z.) bij ons onderschrijven.
Wie medicus is (apotheker, arts, tandarts en kinesitherapeut) kan bovenop die drie voorgaande ook nog eens een RIZIV VAP Contract aanvullend pensioen) via ons onderschrijven aan veel lagere instapkosten (2 à 3%) dan via bijvoorbeeld Amonis (4,50%) of VKA (9% !!).
Wie tot slot in een vennootschap zit kan hier bovenop nog genieten van een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging.TEKEN IN OP VAPZ !
langetermijnsparen of VAPZ?

Zelfstandigen kunnen ook sparen voor hun pensioen via het zogenaamde Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen, kortweg VAPZ.
Waarin kan je nu als zelfstandige het best sparen voor je pensioen: in een V.A.P.Z. of in het pensioenpsaren?
Het antwoord is simpel: een V.A.P.Z. is veruit de beste keuze voor een zelfstandige. De reden hiervoor is dat de betaalde premies geen voordeel van bovenstaande 35% opleveren, maar dat deze premies mogen afgetrokken worden van uw belastbaar inkomen (of in uw kosten mogen gestoken worden zo u wil). Je betaalt dus geen 50% belastingen op die gelden (je hoogste schijf) maar ook geen sociale bijdragen, noch gemeentebelastingen, zodat je al gauw 62% terugkrijgt van je belegging. De kern is hier: EUR beleggen, EUR minder belastingen betalen!
Daarbij komt nog dat een Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen niet beperkt is tot EUR, maar dus tot EUR per jaar! (Er is ook nog een tweede maximum van toepassing in functie van uw inkomen (max. 8,17% van het netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden vermeld op uw meest recente kwartaalbijdragebetaaluitnodiging (hoogste bedrag van de twee bedragen die daar op staan))
Het produkt dient ook hier afgesloten te worden bij een verzekeringsmaatschappij. Voor Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen werden tevens afzonderlijke producten ontwikkeld, die we u graag na afspraak voorstellen. Tot slot zijn alle drie de rubrieken cumuleerbaar!

TEKEN IN OP IPT !
langetermijnsparen of IPT (Individuele Pensioentoezegging) ?

Zelfstandigen die een vennootschap hebben en een regelmatig loon als bestuurder uitgekeerd krijgen, kunnen naast het gewoon pensioensparen, naast het lange termijnsparen en naast het V.A.P.Z. (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige) ook nog eens sparen via de zogenaamde IPT of Individuele Pensioentoezegging.
In de volksmond heeft men het dan nogal vaak over een groepsverzekering, maar IPT is de correcte benaming wanneer de vennootschap enkel voor u een reserve aanlegt.
In deze formule zal uw vennootschap dus voor u sparen en mag zij al deze spaarinspanningen in haar kosten inbrengen. Dat is uiteraard erg interessant. Anderzijds zal u in de privé die gelden ontvangen op pensioenleeftijd en er slechts een heel beperkte belasting op betalen (pakweg 17%) wat natuurlijk veel interessanter is dan indien de vennootschap u eerst die gelden uitkeert als loon.
Bovendien hoeft u niet tot uw 65e te wachten om aan die gelden te kunnen, maar kan u uw eigen reserve voortijdig belenen. Een ideaal instrument voor uw persoonlijke financiële planning dus.
Wij helpen u graag verder om uw concrete situatie te optimaliseren. Bel of mail ons voor een afspraak.
Volgende documenten zal u steeds nodig hebben:
 • laatste balans vennootschap
 • laatste inkomensfiche als bestuurder
 • desgevallend bestaand contract VAPZ (of RIZIV VAP)
We herhalen dat al bovenstaande pensioenrubrieken cumuleerbaar zijn!


Hoeveel dien ik te sparen?

EUR per jaar ( EUR p.m.) is een mooi bedrag, maar het zal zeker onvoldoende zijn als u later wenst dat uw inkomen na pensionering ongeveer gelijk blijft als voorheen. De inkomensterugval tussen uw maandinkomen op 64 jaar en uw te ontvangen pensioen op 65 jaar is dermate groot dat EUR per jaar ruim onvoldoende zal blijken om die terugval te kunnen overbruggen.
We adviseren dan ook, voor zover mogelijk natuurlijk, om zo spoedig mogelijk te beginnen met aanvullende spaarcontracten buiten fiscaliteit om: hoe jonger u begint, hoe lager het maandelijks te sparen bedrag om tot dezelfde benodigde som te komen.
In bovenstaande simulator voor persoonlijke financiële planning kan u meteen zien of u nu reeds voldoende spaart en hoeveel u te veel of te weinig spaart.

Hoeveel bedraagt de eindbelasting?

Als u op uw 65e uw gevormd kapitaal uitbetaald krijgt, zal daar een stuk belasting afgehouden worden. Meerbepaald zal men op uw 60e levensjaar 10% van de op dat moment reeds gevormde spaarreserve afhouden (men spreekt van een anticipatieve heffing). Op het stuk dat u echter opbouwde via boni of winstdeelnames is helemaal geen eindbelasting verschuldigd omdat bij het toekennen van de winstdeelname reeds 9,25% op die bonus door de verzekeraar aan de staat werd gestort.
Daarmee is de kous af. Op wat u verder nog spaart tussen uw 60e en tot en met het jaar waarin u 64 wordt, betaalt u dus niets meer aan eindbelasting.
(Een uitzondering vormen de personen die pas na hun 55e begonnen zijn met langetermijnsparen: zij worden belast op de 10e verjaardag van het contract. Zij mogen bovendien verder sparen na hun 64e verjaardag en moeten wachten tot het contract 10 jaar loopt alvorens zij hun kapitaal uitgekeerd krijgen.)


Tot wanneer kan ik starten met langetermijnsparen ?

Een contract langetermijnsparen dient aan te vangen uiterlijk voor de leeftijd van 65 (maximumleeftijd om te starten is dus 64). Het contract dient minstens 10 jaar te lopen zodat wie op zijn 64e een contract langetermijn sparen afsluit ten vroegste uitbetaald kan worden op zijn 74e levensjaar.
Het is tevens perfect morgelijk een contract af te sluiten met als einddatum uw 90e levensjaar. In tegenstelling tot bij pensioensparen waar de maximum leeftijd om te mogen storten 64 is, kan je hier dus wel nog een mooie aftrek genieten door te sparen in de jaren na je 64e !
Opgelet: wie al 65 is kan van geen enkele fiscaalvriendelijke spaarvorm meer genieten.


Kan ik veranderen van langetermijnspaarcontract ?

Ja, dat kan. U dient daartoe uw bestaande contract premievrij te maken (in reductie zetten heet dat in vakjargon) en een nieuw af te sluiten. Uiteraard kunnen wij u daarbij helpen.
De gelden in uw oude contract blijven dan staan tot aan uw 65e verjaardag en renten doorgaans ook verder op aan minstens de gewaarborgde basisrentevoet (raadpleeg uw bestaand contract indien u daar zekerheid omtrent wenst).
In tegenstelling tot bij pensioensparen kan u de bestaande reserves niet laten overdragen naar de nieuwe verzekeraar. Uw gelden terugvragen (het contract afkopen in vakjargon) mag u ook niet doen want dan wordt er 33% taks ingehouden.
Met premievrij maken is er echter geen probleem en kan u op een elegante manier een nieuw contract bij ons onderschrijven zodat u kan genieten van onze erg lage instapkosten op al uw toekomstige stortingen (u betaalt nu vermoedelijk 6% en via ons slechts een fractie daarvan) en kan kiezen voor een kwaliteitsproduct uit onze lijst.

Wacht daar niet te lang mee (de gelden en papieren dienen voor 31 december bij de maatschappij te zijn) Vraag ons nu per mail om de vereiste documenten en kies uw nieuwe spaarformule !

Ja, ik wens in te schrijven

TEKEN IN!
Wie nog snel van de aftrek wil genieten, dient er rekening mee te houden dat de gelden van de eerste storting ( EUR bijvoorbeeld) vóór 31 december bij de maatschappij dienen te zijn zodat u tijdig de onderschrijving bij ons dient aan te vragen.
Na die eerste storting (of reeds vanaf de eerste storting), kan u voor alle volgende stortingen opteren voor maandsparen.
Er is uiteraard geen enkele reden om te wachten tot het einde van het jaar om langetermijnsparen te onderschrijven en we adviseren u dan ook om er meteen mee te beginnen.

Home

Copyright © 2000- DefA Finance - All rights reserved.