TEKEN IN OP langetermijnsparen! picture_langetermijnsparens

Langetermijnsparen 2024

Synoniemen: "Individueel Leven", "Gewone Levensverzekering van de derde pijler"

LAATSTE MOGELIJKHEID!
Minister Van Peteghem diende een wetsontwerp tot fiscale hervorming in om o.a. deze fiscale aftrekpost langetermijnsparen af te schaffen.
Wie reeds een contract lopen heeft zou verder mogen sparen (niet verhogen, indexatie uitgezonderd).
Deze fiscale hervorming is nog steeds niet goedgekeurd, maar deze aftrekpost zal hoe dan ook niet blijven bestaan ...

Lijst langetermijnsparen

Lijst van onze beschikbare formules langetermijnsparen

Waar langetermijnsparen inbrengen op uw aangifte?

rubriek langetermijnsparen in de aangifte

In de rubrieken 1353 kan de oudste of enige aangever zijn of haar jaarlijks gespaard bedrag in lange termijnsparen invullen, maximaal EUR (inkomstenjaar ), en in rubriek 2353 kan de jongste partner zijn of haar gespaard bedrag in lange termijnsparen invullen, eveneens maximaal EUR (inkomstenjaar ).
Zo simpel is dat.

Beperkingen:
 • Er is ook nog een tweede maximum van toepassing in functie van uw inkomen, maar daar hoeft u zich niets van aan te trekken indien uw belastbaar jaarlijks beroepsinkomen (loon, vervangingingsinkomsten en pensioen) groter is dan EUR (inclusief bruto 13e maand etc dus). Wie een lager inkomen heeft dan die EUR mag maximaal sparen: (6% van uw belastbaar inkomen + EUR).

 • U ziet op de afbeelding van uw belastingsaangifte eveneens staan "vermindering voor bouwsparen":
  Heeft u een woonlening eigen woning van na 2015 dan hoeft u zich daar niets van aan te trekken.
  Het betreft hier immers de federale rubriek (BelgiŽ) en niet de gewestelijke aftrek (Vlaanderen) voor de woonlening eigen woonst. Dat wil dus zeggen dat personen die bij dit bouwsparen hier niets invullen omdat ze de woningaftrek invullen bij de gewestelijke rubriek voor eigen woning (leningen vanaf 2015), wel degelijk beide aftrekken kunnen cumuleren.
  Wat is dan een federale woningaftrek? Bijvoorbeeld een leningaftrek voor een tweede verblijf.

  Met het verdwijnen van de woonbonus sedert 2020 is langetermijnsparen sowieso toegankelijk geworden voor iedereen die geen woonbonus meer kan genieten.

  Woonleningen van vůůr 2015 en woonleningen niet voor de eigen woning dienen wel gedeeld te worden met deze korfjes van elk EUR per persoon.

 • Aangezien het hier gaat om een belastingvermindering op beroepsinkomsten is het vereist dat u een belastbaar jaarlijks beroepsinkomen (loon, vervangingingsinkomsten en pensioen) heeft en dus belastingen dient te betalen in de eerste plaats.
Los van dit alles kan deze aftrek gecombineerd worden met de aftrek pensioensparen, alsook - indien u zelfstandige bent - met de aftrek Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ) ťn daar bovenop ook nog - indien u (geconventioneerde) medicus bent - met de aftrek RIZIV VAP Contract aanvullend pensioen.


Welke formules langetermijnsparen biedt DefA Finance aan?

Langetermijnsparen in Tak 21 (kapitaalgarantie)
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost (Standaard)Beheer Info-fiche Risk 1-7 Morning- star * tot ***** Gemidd. actuarieel 5 jaar VRAAG AAN !
AG INSURANCE TOP RENDEMENT +
nvt 1,0% 0,5% 0,5% (idpv 6%) 0% fiche 1 nvt
ALLIANZ PLAN FOR LIFE 0%+ nvt 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0% fiche 1 nvt
ATHORA SELF LIFE DYNAMICO 0,01%+
nvt 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0% fiche 1 nvt
Langetermijnsparen in Tak 23 (rendement varieert naargelang marktomstandigheden)
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost (Standaard)Beheer Info-fiche Risk 1-7 Morning- star * tot ***** Gemidd. actuarieel 5 jaar VRAAG AAN !
ATHORA PROFILIFE:
Maak een combinatie uit onderstaande fondsen voor uw contract (maximaal 5) 1,0% 1,0% 1,0% fiche
- ATHORA AMUNDI SP500 ESG INDEX≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 1,50% KID
- ATHORA BLACKROCK CHINA BOND≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 1,50% KID
- ATHORA CARMIGNAC PATRIMOINE≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,80% KID
- ATHORA CPR SILVER AGE≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,80% KID
- ATHORA DNCA INVEST EUROSE≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,85% KID
- ATHORA ECHIQUIER ARTY≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,85% KID
- ATHORA ECHIQ. WORLD NEXT LEADERS≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 1,50% KID
- ATHORA WORLD EQUITY GROWTH≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,63% KID
- ATHORA ETHNA AKTIV≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,85% KID
- ATHORA FIDELITY WORLD FUND≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,85% KID
- ATHORA FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,96% KID
- ATHORA FUNDS FOR GOOD CLEANTECH≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,96% KID
- ATHORA FUNDSMITH EQUITY FUND≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,90% KID
- ATHORA FFG GLOBAL FLEXIBLE SUSTAINABLE
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,54% KID
- ATHORA GLOBAL VALUE≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,85% KID
- ATHORA iSHARES MSCI WORLD INDEX FUND≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,85% KID
- ATHORA KEREN PATRIMOINE≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,80% KID
- ATHORA MAINFIRST GLOBAL EQUITIES UNCONSTRAINED≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,75% KID
- ATHORA M&G DYNAMIC ALLOCATION≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,74% KID
- ATHORA M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,74% KID
- ATHORA N1 CLIMATE & ENVIRONMENT≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,75% KID
- ATHORA N1 STABLE RETURN≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,80% KID
- ATHORA ORCADIA GLOBAL SUSTAINABLE BALANCED≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 1,00% KID
- ATHORA PICTET GBL MEGATREND≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,70% KID
- ATHORA REAL ESTATE SECURITIES≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,80% KID
- ATHORA R VALOR F≤
1,0% 1,0% 1,0% (idpv 7%) 0,50% KID

Tak 21 rendementen zijn netto na kosten maar voor taxaties en onderworpen aan het fiscale stelsel verbonden aan de winstdeelnemingen, alle premies aan een instaptaks van 2% en de reserves op einddatum aan een eindbelasting. ≤ Hoe deze rendementen lezen? Het Athora Tak23 product Profilife en de onderliggende beleggingsfondsen in kwestie werden opgericht in 2015 of later. Logischerwijs zijn er dan ook voor langere periodes onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt echter exclusief in het onderliggende fonds vermeld in de fiche. Dit maakt het mogelijk om voor de jaren ouder dan 2015 benaderende simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De hier vermelde rendementen houden reeds rekening met de beheerskosten van het fonds (u moet die er dus niet nog eens van af trekken) maar houden logischerijze geen rekening met de taksen verbonden aan het verzekeringscontract (0% voor pensioensparen en 2% voor langetermijnsparen), aangezien dat een eenmalige kost is, noch met de instapkosten aangerekend door DefA Finance aangezien deze laatsten immers eveneens eenmalig zijn per storting (1%). De rendementen van het Athora fonds zelf worden berekend door Athora en volgens het beheersreglement welk samen met de algemene voorwaarden en de financiŽle infofiche dient gelezen te worden en beschikbaar is op www.athora.com/be/nl.
Het financiŽle risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Aangeduide risicograden zijn op een schaal van 1 tot 7 en onderhevig aan wijzigingen. Morningstar sterren zijn een kwantitatieve rating op basis van historische koersprestaties en variŽren van ťťn * (bij de slechtste in zijn categorie) tot vijf ***** (bij de beste in zijn categorie). Raadpleeg voor de meest recente versies steeds www.athora.com/be/nl. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.
** SFDR Europese regelgeving over de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie in de financiŽle dienstverlening:
 • Artikel 6-producten: beleggingsproducten waarin geen duurzaamheidsfactoren zijn geÔntegreerd en die derhalve niet als duurzame beleggingen kunnen worden gepresenteerd.
 • Artikel 8-producten: beleggingsproducten die niet uitsluitend duurzaam beleggen beogen. Deze beleggingsproducten bevorderen echter milieu- en/of sociale kenmerken voor een deel of het geheel van hun activa. De ondernemingen waarin wordt belegd moeten zich houden aan goede bestuurspraktijken. Voor deze producten geldt geen strikte verplichting om de belangrijkste negatieve effecten van hun beleggingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen.
 • Artikel 9-producten: beleggingsproducten met als exclusief doel duurzame beleggingen
Langetermijnsparen in een zogenaamde Tak 44 (commerciŽle benaming voor een combinatiepolis Tak 21 + Tak 23)
Tak 21 luik (kapitaalgarantie)
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost (Standaard)Beheer Info-fiche Risk 1-7 Morning- star Gemidd. actuarieel 5 jaar VRAAG AAN !
ALLIANZ PLAN FOR LIFE 0%+ nvt 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0,25% fiche 1 nvt
Tak 23 luik (rendement varieert naargelang de marktomstandigheden)
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost (Standaard)Beheer Info-fiche Risk 1-7 Morning- star Gemidd. actuarieel 5 jaar VRAAG AAN !
ALLIANZ AI STRATEGY NEUTRAL
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0,75% fiche į
ALLIANZ AI STRATEGY BALANCED
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0,75% fiche į
ALLIANZ AI STRATEGY DYNAMIC
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0,75% fiche į
ALLIANZ GI GLOBAL SUSTAINABILITY
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 1,65% fiche į
ALLIANZ NORDEA 1 GL. CLIMATE & ENV.
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 1,65% fiche į
ALLIANZ GI ALL CHINA EQUITY
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 1,65% fiche į

į Dit verzekeringsfonds is onderdeel van het tak23-gedeelte van de levensverzekeringspolis Plan For Life. Deze polis is een product van Allianz Belgium. Verzekeraar Allianz Belgium en makelaar DefA Finance treedt op in hoedanigheid van distributeur van het verzekeringsfonds. De rendementscijfers zijn berekend na aftrek van de lopende beheerskosten, maar kunnen geen rekening houden met de in- en uitstapvergoedingen en taksen van de levensverzekeringspolis (te weten 0% taks bij pensioensparen, en 2% bij langetermijnsparen) aangezien dit eenmalige kosten per storting betreffen. Alle informatie over de levensverzekeringspolis vindt u in de financiŽle infofiche, het beheersreglement en in de technische fiches Beleggingsfondsen. Het financiŽle risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Aangeduide risicograden zijn op een schaal van 1 tot 7 en onderhevig aan wijzigingen. Morningstar sterren zijn een kwantitatieve rating op basis van historische koersprestaties en variŽren van ťťn * (bij de slechtste in zijn categorie) tot vijf ***** (bij de beste in zijn categorie). Raadpleeg voor de meest recente versies steeds www.allianz.be. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.


langetermijnsparen: via een bank of via een verzekeringsmaatschappij ?

Zoals je ziet op de afbeelding van de belastingaangifte valt langetermijnsparen onder de rubriek levensverzekeringen, en daarvoor kan je dus enkel bij een levensverzekeringsmaatschappij terecht.

Wij als onafhankelijk verzekeringsmakelaar bieden u de keuze uit verschillende verzekeringsmaatschappijen en vermelden duidelijk hoe hun lange termijn spaarformules het in het verleden hebben gedaan, zodat u bij de beste aanbieders uw contract langetermijnsparen kan onderschrijven.

Formules langetermijnsparen?

Er bestaan vier formules :
Wat het beste voor u is hangt vooral af van uw leeftijd en uw risico-appetijt:
 • 1. Langetermijnsparen type 0% + bonus: jaarlijks ontvangt u minstens 0% (uw bijeengespaard kapitaal kan dus nooit zakken) en daar bovenop een bonus in functie van de marktprestaties. Deze produkten beleggen tot maximaal 30% in aandelen en zijn geschikt voor mensen die geen jaren met negatieve rendementen wensen.
 • 2. Langetermijnsparen type gewaarborgde basisrentevoet + bonus: jaarlijks ontvangt u minstens de gewaarborgde rentevoet en daar bovenop normaalgezien ook een bonus in fuctie van de marktprestaties. Doordat de maatschappij u minstens de basisrentevoet dient te garanderen kan ze zich nog minder dan in het eerste type op de beurs begeven en daardoor beleggen deze produkten doorgaans tot maximaal 10% in aandelen. Deze vormen zijn geschikt voor mensen die geen enkel risico wensen en zeker willen zijn dat ze steeds een minimum rendement halen. Ze zijn ideaal voor wie tevreden is met een rendement dat waarschijnlijk lager zal liggen, maar zonder risico is.
 • 3. Langetermijnsparen waarbij maandelijks (of jaarlijks) belegd wordt in een Tak 23: er is geen kapitaalgarantie en het rendement varieert met de marktomstandigheden. U kan uw investering spreiden over verschillende fondsen van verschillende vermogensbeheerders (de zogenaamde open architectuur). U kan bij Tak 23 jaarlijks ook gratis switchen tussen de diverse fondsen. Deze produkten zijn geschikt voor jongere mensen die kunnen blikken op een tijdshorizon van 20 jaar en meer en die niet bekommerd zijn omtrent beursrisico's. Inderdaad: de lange termijn rechtvaardigt het beleggen in beursgerelateerde produkten met hoger risico en kans op hoger rendement al zullen er ook jaren met negatieve rendementen zijn.
 • 4. Langetermijnsparen waarbij maandelijks (of jaarlijks) belegd wordt in een Tak 44: een Tak 44 is een commerciŽle benaming voor ťťn verzekeringscontract waarbinnen zowel Tak 21 als Tak 23 kan onderschreven worden.
  Deze formule combineert het beste van twee werelden: jongere mensen kunnen initieel kiezen voor een selectie Tak 23 fondsen van vooraanstaande vermogensbeheerders, en eens de pensioenleeftijd in zicht komt kunnen ze hun reserves gratis switchen naar Tak 21 waar hun gelden dan de laatste jaren van het contract in alle veiligheid verder oprenten.

Is langetermijnsparen interessant?

Hier kunnen we kort zijn: Ja
Er is enerzijds het aanzienlijk fiscaal voordeel en er is anderzijds de inkomensterugval op uw pensioenleeftijd die enorm zal zijn. Maak u immers geen illusies, er zal geen vet pensioen voor u klaarliggen als u er niet zelf voor zorgt. (Gemiddeld 2.200 voor een ambtenaar, 1.200 EUR voor een loontrekkende en 800 EUR voor een zelfstandige. bereken het snel even op www.mypension.be ).

Is langetermijnsparen veilig?

Zeker: het Tak 21 langetermijnsparen valt onder het Depositogarantiestelsel van de overheid ten belope van 100.000 EUR per persoon en per maatschappij.

Waarom is lange termijn sparen interessant?

Uiteraard bieden alle vier de systemen sowieso al een mooi rendement, maar het allergrootste voordeel van langetermijnsparen is het grote fiscaal voordeel.
Immers, voor elke 100 EUR die u belegt dient u 30 EUR minder belastingen te betalen. In de volksmond vertaalt men dat als "u mag het van uw belastingen aftrekken" of "u krijgt dat terug van de belastingen", maar de kern is: EUR sparen, EUR minder belastingen betalen ! Dat is uiteraard een zeer mooi rendement !

TEKEN IN OP langetermijnsparen !
Meer in detail

Op de belastingaangifte mag de man onder rubriek 1353 en de vrouw onder rubriek 2353 een bedrag van maximum EUR (inkomstenjaar ) invullen.
Dat bedrag, vermenigvuldigd met 30%, wordt dan als korting afgetrokken van uw te betalen beroepsinkomstenbelastingen of pensioenbelastingen. Doordat u ook geen gemeentebelastingen op dat bedrag betaalt ligt uw reŽle belastingkorting dus tussen de +- 32% en 33%, afhankelijk van uw inkomen.

Hoeveel zal ik ontvangen op mijn 65e ?

Dat kan u makkelijk simuleren met onze simulator. Aangezien niemand het rendement van de toekomst kent, dient u zelf een realistisch rendement in te geven. U kan zich baseren op de behaalde rendementen uit het verleden, al bieden die natuurlijk geen garantie voor de toekomst. Een simulatie is dan ook niets meer dan dat: een fictieve weergave die enkel een goed idee geeft van wat u in de toekomst ongeveer mag verwachten, maar ook niet meer dan dat. Er bestaat dus beslist niet zoiets als "een betere simulatie" en het heeft dan ook geen zin ons om "een andere" simulatie te verzoeken. Bereken zelf VAPZ

Zal dat voldoende zijn? Doe meteen de test !

Gewenst maandelijks inkomen op pensioen (koopkracht van nu):
Uw verwacht wettelijk maandelijks pensioen (koopkracht van nu):
Extra inkomsten (huur, ...):
Aantal jaren tot pensioen:
Inflatiepercentage:
Aantal jaren dat u extra inkomen wenst vanaf uw pensioen:
Eindkapitaal na laatste uitkering (0 wil zeggen dat u het kapitaal volledig aanwendt)
Netto rendement van uw vermogen na uw pensioen:
Uw huidige vermogen:
Rendement op uw huidig vermogen:
Verwachte uitkering reeds bestaande groepsverzekering, langetermijnsparen:
Extra's (verkoop zaak, erfenis, ...):
Netto rendement van nog af te sluiten spaarproduct tot uw pensioen:


TEKEN IN OP LANGETERMIJNSPAREN !
Pensioenpsaren of Langetermijnsparen?

Er bestaat nog een andere fiscale rubriek waarbinnen u fiscaal vriendelijk kan sparen voor uw pensioen; namelijk de rubriek pensioensparen (vakje 1361 voor de enige of oudste aangever en vakje 2361 voor de jongste aangever op de aangifte). Deze rubriek wordt fiscaal gelijk behandeld als langetermijnsparen en is dus even interessant als de rubriek lange termijn sparen.
Anders dan voor langetermijnsparen maakt het voor pensioensparen NIET uit of u al een woonlening aftrekt. U kan deze aftrek dus altijd genieten.
De post pensioensparen is wel beperkt tot EUR per persoon per jaar (inkomstenjaar - aanslagjaar ).
Pensioensparen en Langetermijnsparen zijn cumuleerbaar ! Wie geen woonlening aftrekt kan dus in beide systemen via ons sparen.
Zelfstandigen kunnen daar bovenop ook nog eens een contract Vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (V.A.P.Z.) bij ons onderschrijven.
Wie medicus is (apotheker, arts, tandarts en kinesitherapeut) kan bovenop die drie voorgaande ook nog eens een RIZIV VAP Contract aanvullend pensioen) via ons onderschrijven aan veel lagere instapkosten (2 ŗ 3%) dan via bijvoorbeeld Amonis (4,50%) of VKA (9% !!).
Wie tot slot in een vennootschap zit kan hier bovenop nog genieten van een groepsverzekering of individuele pensioentoezegging.



TEKEN IN OP VAPZ !
langetermijnsparen of VAPZ?

Zelfstandigen kunnen ook sparen voor hun pensioen via het zogenaamde Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen, kortweg VAPZ.
Waarin kan je nu als zelfstandige het best sparen voor je pensioen: in een V.A.P.Z. of in het pensioenpsaren?
Het antwoord is simpel: een V.A.P.Z. is veruit de beste keuze voor een zelfstandige. De reden hiervoor is dat de betaalde premies geen voordeel van bovenstaande 35% opleveren, maar dat deze premies mogen afgetrokken worden van uw belastbaar inkomen (of in uw kosten mogen gestoken worden zo u wil). Je betaalt dus geen 50% belastingen op die gelden (je hoogste schijf) maar ook geen sociale bijdragen, noch gemeentebelastingen, zodat je al gauw 62% terugkrijgt van je belegging. De kern is hier: EUR beleggen, EUR minder belastingen betalen!
Daarbij komt nog dat een Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen niet beperkt is tot EUR, maar dus tot EUR per jaar! (Er is ook nog een tweede maximum van toepassing in functie van uw inkomen (max. 8,17% van het netto belastbaar inkomen van 3 jaar geleden vermeld op uw meest recente kwartaalbijdragebetaaluitnodiging (hoogste bedrag van de twee bedragen die daar op staan))
Het produkt dient ook hier afgesloten te worden bij een verzekeringsmaatschappij. Voor Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen werden tevens afzonderlijke producten ontwikkeld, die we u graag na afspraak voorstellen. Tot slot zijn alle drie de rubrieken cumuleerbaar!

TEKEN IN OP IPT !
langetermijnsparen of IPT (Individuele Pensioentoezegging) ?

Zelfstandigen die een vennootschap hebben en een regelmatig loon als bestuurder uitgekeerd krijgen, kunnen naast het gewoon pensioensparen, naast het lange termijnsparen en naast het V.A.P.Z. (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige) ook nog eens sparen via de zogenaamde IPT of Individuele Pensioentoezegging.
In de volksmond heeft men het dan nogal vaak over een groepsverzekering, maar IPT is de correcte benaming wanneer de vennootschap enkel voor u een reserve aanlegt.
In deze formule zal uw vennootschap dus voor u sparen en mag zij al deze spaarinspanningen in haar kosten inbrengen. Dat is uiteraard erg interessant. Anderzijds zal u in de privť die gelden ontvangen op pensioenleeftijd en er slechts een heel beperkte belasting op betalen (pakweg 17%) wat natuurlijk veel interessanter is dan indien de vennootschap u eerst die gelden uitkeert als loon.
Bovendien hoeft u niet tot uw 65e te wachten om aan die gelden te kunnen, maar kan u uw eigen reserve voortijdig belenen. Een ideaal instrument voor uw persoonlijke financiŽle planning dus.
Wij helpen u graag verder om uw concrete situatie te optimaliseren. Bel of mail ons voor een afspraak.
Volgende documenten zal u steeds nodig hebben:
 • laatste balans vennootschap
 • laatste inkomensfiche als bestuurder
 • desgevallend bestaand contract VAPZ (of RIZIV VAP)
We herhalen dat al bovenstaande pensioenrubrieken cumuleerbaar zijn!


Hoeveel dien ik te sparen?

EUR per jaar ( EUR p.m.) is een mooi bedrag, maar het zal zeker onvoldoende zijn als u later wenst dat uw inkomen na pensionering ongeveer gelijk blijft als voorheen. De inkomensterugval tussen uw maandinkomen op 64 jaar en uw te ontvangen pensioen op 65 jaar is dermate groot dat EUR per jaar ruim onvoldoende zal blijken om die terugval te kunnen overbruggen.
We adviseren dan ook, voor zover mogelijk natuurlijk, om zo spoedig mogelijk te beginnen met aanvullende spaarcontracten buiten fiscaliteit om: hoe jonger u begint, hoe lager het maandelijks te sparen bedrag om tot dezelfde benodigde som te komen.
In bovenstaande simulator voor persoonlijke financiŽle planning kan u meteen zien of u nu reeds voldoende spaart en hoeveel u te veel of te weinig spaart.

Hoeveel bedraagt de eindbelasting?

Als u op uw 65e uw gevormd kapitaal uitbetaald krijgt, zal daar een stuk belasting afgehouden worden. Meerbepaald zal men op uw 60e levensjaar 10% van de op dat moment reeds gevormde spaarreserve afhouden (men spreekt van een anticipatieve heffing). Op het stuk dat u echter opbouwde via boni of winstdeelnames is helemaal geen eindbelasting verschuldigd omdat bij het toekennen van de winstdeelname reeds 9,25% op die bonus door de verzekeraar aan de staat werd gestort.
Daarmee is de kous af. Op wat u verder nog spaart tussen uw 60e en tot en met het jaar waarin u 64 wordt, betaalt u dus niets meer aan eindbelasting.
(Een uitzondering vormen de personen die pas na hun 55e begonnen zijn met langetermijnsparen: zij worden belast op de 10e verjaardag van het contract. Zij mogen bovendien verder sparen na hun 64e verjaardag en moeten wachten tot het contract 10 jaar loopt alvorens zij hun kapitaal uitgekeerd krijgen. Verhogingen na de leeftijd van 55, indexatie uitgezonderd, leiden eveneens tot taxatie op de 10e verjaardag van die verhoging.)


Tot wanneer kan ik starten met langetermijnsparen ?

Een contract langetermijnsparen dient aan te vangen uiterlijk voor de leeftijd van 65 (maximumleeftijd om te starten is dus 64). Het contract dient minstens 10 jaar te lopen zodat wie op zijn 64e een contract langetermijn sparen afsluit ten vroegste uitbetaald kan worden op zijn 74e levensjaar.
Het is tevens perfect morgelijk een contract af te sluiten met als einddatum uw 90e levensjaar. In tegenstelling tot bij pensioensparen waar de maximum leeftijd om te mogen storten 64 is, kan je hier dus wel nog een mooie aftrek genieten door te sparen in de jaren na je 64e !
Opgelet: wie al 65 is kan van geen enkele fiscaalvriendelijke spaarvorm meer genieten.
Personen die starten na 54 jaar dienen een contract van minstens 10 jaar te onderschrijven en zullen niet bevrijdend belast worden op de leefijd van 60, maar op de 10e verjaardag. Hetzelfde geldt voor verhogingen van de contracten - indexatie uitgezonderd - vanaf 55 jaar.


Kan ik veranderen van langetermijnspaarcontract ?

Ja, dat kan. U dient daartoe uw bestaande contract premievrij te maken (in reductie zetten heet dat in vakjargon) en een nieuw af te sluiten. Uiteraard kunnen wij u daarbij helpen.
De gelden in uw oude contract blijven dan staan tot aan uw 65e verjaardag en renten doorgaans ook verder op aan minstens de gewaarborgde basisrentevoet (raadpleeg uw bestaand contract indien u daar zekerheid omtrent wenst).
In tegenstelling tot bij pensioensparen kan u de bestaande reserves niet laten overdragen naar de nieuwe verzekeraar. Uw gelden terugvragen (het contract afkopen in vakjargon) mag u ook niet doen want dan wordt er 33% taks ingehouden.
Met premievrij maken is er echter geen probleem en kan u op een elegante manier een nieuw contract bij ons onderschrijven zodat u kan genieten van onze erg lage instapkosten op al uw toekomstige stortingen (u betaalt nu vermoedelijk 6% en via ons slechts een fractie daarvan) en kan kiezen voor een kwaliteitsproduct uit onze lijst.

Wacht daar niet te lang mee (de gelden en papieren dienen voor 31 december bij de maatschappij te zijn) Vraag ons nu per mail om de vereiste documenten en kies uw nieuwe spaarformule !

Kan ik stoppen met mijn langetermijnspaarcontract ?

Ja, dat kan. U kan nooit verplicht worden om premies te betalen en u kan steeds het contract premievrij maken (in reductie zetten heet dat in vakjargon).
Wat u echter niet mag doen, is uw gelden opvragen voor de pensioenleeftijd aangezien deze uitkering fiscaal zwaar belast wordt. Langetermijnsparen is dan ook voorbehouden voor die gelden die u meent niet nodig te zullen hebben voor uw pensionering en is, zoals de naam het zegt, een contract op lange termijn.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op de producten toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: producten aangeboden door
  • AG Insurance NV, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
  • Allianz Belgium NV, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel
  • Athora Belgium NV, Louizalaan 149, 1000 Brussel
  • Baloise Belgium NV, City Link - Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen
  • NN Insurance Belgium NV, Fonsnylaan 38, 1000 Brussel
  • Vivium, een merk van P&V Verzekeringen CVBA, Koningsstraat 151 - 1210 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • De looptijd van het product is minstens 10 jaar en minstens tot de wettelijke pensionering.
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekend gemaakt:

Ja, ik wens graag in te schrijven

TEKEN IN!
Wie nog snel van de aftrek wil genieten, dient er rekening mee te houden dat de gelden van de eerste storting ( EUR bijvoorbeeld) vůůr 31 december bij de maatschappij dienen te zijn zodat u tijdig de onderschrijving bij ons dient aan te vragen.
Na die eerste storting (of reeds vanaf de eerste storting), kan u voor alle volgende stortingen opteren voor maandsparen.
Er is uiteraard geen enkele reden om te wachten tot het einde van het jaar om langetermijnsparen te onderschrijven en we adviseren u dan ook om er meteen mee te beginnen.

Home

Copyright © 2000- DefA Finance - Alle rechten voorbehouden.