Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie PLAN FOR LIFE+ (Allianz)

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Algemeen

PLAN FOR LIFE is het spaarproduct van Allianz Belgium. Het biedt verschillende spaarmogelijkheden aan binnen één contract:
 • 1. ofwel sparen aan 0% gewaarborgde minimumrente + bonus (synoniem voor kapitaalgarantie) - de zogenaamde Tak 21
 • 2. ofwel sparen in een selectie van één of meerdere aandelen/obligatie fondsen (nooit kapitaalgarantie bij fondsen) - de zogenaamde Tak 23
 • 3. ofwel sparen in een combinatie van bovenstaande twee (waarbij u een deel kan verschuiven vanuit 2. naar 1. als u ouder wordt) - het zogenaamde Tak 44 concept
PLAN FOR LIFE kan aangewend worden voor volgende spaarvormen:
Sparen in Tak 21 (kapitaalgarantie)
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost (Standaard)Beheer Info-fiche Risk 1-7 Morning- star * tot ***** Gemidd. actuarieel 5 jaar VRAAG AAN !
ALLIANZ PLAN FOR LIFE 0%+ nvt 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0,25% p.j. fiche 1 nvt
Sparen in Tak 23 (rendement varieert naargelang marktomstandigheden)
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instapkost (Standaard)Beheer Info-fiche Risk 1-7 Morning- star Gemidd. actuarieel 5 jaar VRAAG AAN !
ALLIANZ AI STRATEGY NEUTRAL
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0% fiche °
ALLIANZ AI STRATEGY BALANCED
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0% fiche °
ALLIANZ AI STRATEGY DYNAMIC
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0% fiche °
ALLIANZ NORDEA 1 GL. CLIMATE & ENV.
- - - - - 1,5% 1,0% 1,0% (idpv 6%) 0% fiche °
° Dit verzekeringsfonds is onderdeel van het tak23-gedeelte van de levensverzekeringspolis Plan For Life. Deze polis is een product van Allianz Belgium. Verzekeraar Allianz Belgium en makelaar DefA Finance treedt op in hoedanigheid van distributeur van het verzekeringsfonds. De rendementscijfers zijn berekend na aftrek van de lopende beheerskosten, maar kunnen geen rekening houden met de in- en uitstapvergoedingen en taksen van de levensverzekeringspolis (te weten 0% taks bij pensioensparen, en 2% bij lange termijn sparen) aangezien dit eenmalige kosten per storting betreffen. Alle informatie over de levensverzekeringspolis vindt u in de financiële infofiche, het beheersreglement en in de technische fiches Beleggingsfondsen. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Aangeduide risicograden zijn op een schaal van 1 tot 7 en onderhevig aan wijzigingen. Morningstar sterren zijn een kwantitatieve rating op basis van historische koersprestaties en variëren van één * (bij de slechtste in zijn categorie) tot vijf ***** (bij de beste in zijn categorie). Raadpleeg voor de meest recente versies steeds www.allianz.be. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Documentatie

 • De gestandaardiseerde fiscale financiële infofiche vindt u hier.

  In afwijking van de in deze fiches vermelde instapkosten tot 6%, worden deze bij DefA Finance gereduceerd tot het absolute minimum van slechts 1%.

  Mocht u reeds een contract met hoge instapkosten in omloop hebben dan kunnen wij het probleemloos in beheer nemen en uw instapkosten aanpassen naar onze minimale niveaus voor alle toekomstige stortingen. Dit is niets meer dan een administratieve formaliteit die u vele procenten voordeel gedurende vele jaren oplevert. Contacteer ons vrijblijvend voor meer info of voor een afspraak.

 • Het beheersreglement vindt u hier.

 • Het duurzaamheidsbeleid (SFDR) vindt u hier.

 • De algemene voorwaarden vindt u hier.

 • De fondsenfiches en beheerverslagen vindt u hier.

 • De essentiële informatiedocumenten vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Homepagina van de aanbieder

De homepagina van Allianz vindt u hier.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De beleggingsdoelstelling of spaardoelstelling is het bekomen van een aanvullend kapitaal bij pensionering. De looptijd is dan ook lang en u zal tijdens deze periode geen toegang hebben tot dit kapitaal.
 • Vervroegde opvragingen zijn weliswaar mogelijk maar worden fiscaal zwaar belast zodat u behoorlijk zeker dient te zijn dat u deze gelden niet nodig zal hebben.
 • Het minimale inschijvingsbedrag bedraagt 600 EUR per jaar
 • Het rendement van het luik tak 21 bestaat uit een basisrentevoet van 0% en een winstdeelname die toegevoegd wordt aan de reserve.
 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het verzekeringsproduct: producten aangeboden door Allianz Belgium NV, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • De looptijd van het product is minstens 10 jaar en minstens tot de pensionering
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekend gemaakt: https://allianz.be/nl/prive/sparen-beleggen/langetermijnsparen.html

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

INTEKENEN
U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan hier ook de voorafgaande documentatie bekomen voor

aanvraag pensioensparen
aanvraag langetermijnsparen
aanvraag VAPZ
aanvraag IPT


Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.