OPGELET! De laatste Internet Explorer versies blokkeren het (bijna altijd onschuldige) Javascript, waardoor u een groot deel van onze pagina's niet kan zien (in het bijzonder vervalt alle "muis-over" informatie waar wij erg veel gebruik van maken).
U kan dit makkelijk oplossen door bovenaan dit kadertje te klikken en te kiezen voor "geblokkeerde inhoud toestaan" of door onze site toe te voegen aan uw "vertrouwde websites".

I want something not just to invest in. I want something to believe in. (Anita Roddick)DefA's speertarieven

DefA Finance vergelijkt continu de tarieven hypotheeklening van de 20 verschillende Belgische banken en spaarbanken waarmee zij samenwerkt en past onderstaande selectie voortdurend aan.


Laatste update:

steeds aan het zoeken... The more "me too's" on your tail, the faster you'll run. (Michel De Batselier) ,To get something done, a committee should consist of no more than three people, two of whom are absent. (Robert Copeland)% ...voor u
VRAAG AAN!

1. Klassiek Woonkrediet

U kent uw tarief? Bereken dan zelf uw maandelijkse aflossing:

 
Gewenst Kapitaal (min. 30.000): EUR Ja, wat ik zie bevalt mij
en ik kreeg graag een
princiepsakkoord
Looptijd:
Intrestpercentage: , % 
Uw mensualiteit:
EUR
 
 
 


Reële intrestvoeten volgens quotiteit, Cap en herzienbaarheid
VariabelQuotiteit
< 75%75-80% 80-85%85-90% 90-100%
1-1-1 max. 20 ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
1-1-1 max. 25 ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
1-1-1 (1) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
1-1-1 (5) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
3-3-3 max. 20 ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
3-3-3 max. 25 ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
3-3-3 max. 20 (2) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
3-3-3 max. 25 (2) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
5-5-5 max. 20 ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
5-5-5 max. 25 ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
5-5-5 (1) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
5-5-5 max. 20 (2) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
5-5-5 max. 25 (2) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
5-5-5 max. 20 (5) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
5-5-5 max. 25 (5) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
10-5-5 ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
10-5-5 (1) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
10-5-5 (5) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap ) ( Cap )
VastQuotiteit
< 75%75-80% 80-85%85-90% 90-100%
10
10 (1)
10 (2)
10 (5)
15
15 (1)
15 (2)
15 (5)
15-18 (1)
20
20 (1)
20 (2)
20 (5)
20-25 (1)
25
25 (1)
25 (2)
25-30 (1)
30
30 (1)
30 (5)
: recentelijk gestegen     : recentelijk gedaald    = : ongewijzigd
CAP: het maximaal % dat een rentevoet kan wijzigen - over de gehele duurtijd - ten opzichte
van de orgineel toegepaste rentevoet.
! Merk op dat een rentevoet zowiezo wettelijk nooit meer mag stijgen dan met het dubbele.
Accordeonfaciliteit: In de plaats van de maandlast te wijzigen op herzieningdatum wordt de
restlooptijd aangepast en de maandlast constant gehouden, zonder dat evenwel een totale
duur van 30 jaar mag overschreden worden.
(1): HL met verplichting afsluiten 1 SSV, brandverzekering, zichtrekening en loondomiciliëring bij de kredietgever.
(2): HL met als verplichting het afsluiten van 1 SSV bij de kredietgever het openen van een zichtrekening bij de kredietgever + loon erop laten toekomen.
(5): HL met verplichting afsluiten 1 SSV en brandverzekering bij de kredietgever. Er dient samen 4000 EUR netto verdiend te worden (bij 3.000+ is tarief +0.20%) en één ontlener dient jonger dan 36 te zijn.


DE TRAGEDIE VAN DE SSV:
 • Je kan geen tarieven vergelijken zonder de schuldsaldoverzekering mee te bekijken. Dat is zinloos!
  De mensualiteit op 25 jaar voor 100.000 EUR aan 3% is 474,21 EUR. De mensualiteit voor 2,75% is 461,82 EUR, zijnde 12,39 EUR per maand verschil of 148,68 EUR verschil per jaar.
  Dat wil zeggen dat als de schuldsaldoverzekering voor mijnheer, en die voor mevrouw, elk meer dan 77,34 EUR (de helft van 148,68 want er zijn doorgaans twee SSV's) per jaar duurder zijn, dat dan de combinatie aan 3,00% dus een goedkopere keuze is dan die aan 2,75% !!! (Lees dat twee keer !)
  En geloof ons, de premies verschillen vaak véél meer dan dat!
  En toch zien we dat mensen voor soms slechts 0,05% verschil een ander krediet nemen en via de SSV uiteindelijk veel meer betalen.
  De dingen zijn dus niet altijd wat ze lijken.

  Vraag dan ook steeds naar ons tarief SSV, zelfs indien u elders een goedkopere lening vond. Vaak mag u immers(een deel van) de SSV elders afsluiten en dan kan u toch genieten van onze onklopbare premies !

 • Je dient vandaag de dag voor je schuldsaldoverzekering te kiezen uit drie fiscale stelsels en je dient het erg goed aan boord te leggen om je premies fiscaal te kunnen aftrekken. Toch zien we dat daar vaak niet wordt bij stilgestaan. Ook hier dien je dus naar het totaalplaatje te kijken en bent u bij ons aan het goede adres ! Meer ...

2. Samenvoegingskrediet       


Bij een samenvoegingskrediet herplaats je idealiter je bestaande woonlening aan een lagere rente en neem je ook een aantal andere dure kortlopende kredieten mee over aan dat lagere tarief.
Niet alleen wordt alles alzo herplaatst aan een lager tarief, maar ook de maandlast zakt daardoor aanzienlijk.
Het voordeel is dat je minder in de maand betaalt, het nadeel is dat je wat betreft de overgenomen kortlepende kredieten nu langer zal terugbetalen. Dat hoeft niet per se te betekenen dat u meer zal betalen in totaal aangezien de rentevoet van het nieuwe krediet doorgaans merkelijk lager zal zijn dan de rentevoet van alle overgenomen kredieten. Hieronder kan u een aflossingstabel genereren zodat u de totale kostprijs kan zien van jaar tot jaar.

Voorwaarden:
 • minstens 75% van het nieuwe ontleende bedrag moet een onroerend doel hebben (onroerend doel = verbouwing, overname lopend woonkrediet, notariskosten, SSV en dossierkosten). De andere 25% mag bestaan uit autoleningen, leningen op afbetaling, VISA-lijnen, etc.
 • indien het deel voor roerende doeleinden boven de 50% ligt, wordt een toeslag op de rentevoet toegepast.
 • maximum quotiteit 85% normale verkoopwaarde (80% indien roerende doeleinden >25%)
 • enkel normaal woonhuis of appartement
 • maximum kredietlooptijd 30 jaar of 20 jaar indien roerende doeleinden >25%
 • maximum leeftijd op einddatum: 75 jaar
 • geen achterstanden of negatieve meldingen
 • minimum 25.000 EUR (pandwaarde minimaal 100.000 EUR)

Centralisatiekrediet: Reële intrestvoeten volgens quotiteit en herzienbaarheid
Herzienb. Quotiteit
< <60% 60-70% 70-85% 85-90% 90-100% <115%   <118%
5-5-5 - -
5-5-5 (1) - -
10-5-5 - -
10-5-5 (1) - -
: recentelijk gestegen     : recentelijk gedaald    = : ongewijzigd
(1) Prime tarief van toepassing indien aan een aantal voorwaarden is voldaan: netto beroepsinkomen minstens 3.500 per maand (2.000 alleenstaande), Totaal inkomsten min lasten > 2.000 (>1500 voor alleenstaande), Lasten/Inkomsten < 35%, herfinanciering maximum 3 kredieten en geen resterende kredieten na overname.

 
Gewenst Kapitaal: EUR Ja, wat ik zie bevalt mij
en ik kreeg graag een centralisatiekrediet
princiepsakkoord
Looptijd:
Intrestpercentage: , % 
Uw mensualiteit:
EUR
 
 
 


3. Vaste mensualiteiten krediet       

Vaste mensualiteiten*: Reële intrestvoeten (Cap 3) volgens quotiteit en herzienbaarheid
Herzienb. Quotiteit
< 60% 60-70% 70-80% 80-90% 90-100% <115%   <118%
1-1-1 (15-18) - -
1-1-1 (20-25) - -
1-1-1 (25-30) - -
: recentelijk gestegen     : recentelijk gedaald    = : ongewijzigd
* tarief met verplichting tot openen rekening + loondomiciliëring bij de kredietgever + SSV en brandverzekering. Maximum lasten/inkomsten 33% (+0.15% indien hoger) en netto rest na lasten minstens 2.000 EUR (+0.15% indien minder).

 
Gewenst Kapitaal: EUR Ja, wat ik zie bevalt mij
en ik kreeg graag een
princiepsakkoord
Looptijd:
Intrestpercentage: , % 
Uw overanderlijke mensualiteit:
EUR
 
 


Het vaste mensualiteiten krediet verenigt op mooie wijze de voordelen van een vaste rentevoet, met de voordelen van een variabele rentevoet.

Deze voordelen zijn:
 • u krijgt het lage tarief van een variable rentevoet
 • u krijgt de absolute zekerheid dat uw maandlast altijd constant blijft


Zoals u weet wijzigt bij een gewone jaarlijks herzienbare rentevoet de maandlast elk jaar. Hier niet: hier wijzigt de maandlast nooit, maar past men steeds de restlooptijd aan van uw krediet.
Is de rente gestegen, dan zal u een beetje langer betalen, en is ze gedaald dan zal u een beetje minder lang betalen, zo simpel is dat.
Omdat "een beetje" wel erg vaag is, wordt ook hier contractueel vastgelegd dat de termijn waarmee verlengd wordt, nooit meer kan bedragen dan 3 jaar (bij de formule 15-18), of 5 jaar (bij de formules 20-25 en 25-30).
Dat laatste is voor zover wij weten uniek op de markt: er zijn nog instellingen met een accordeontarief, maar daar stijgt uw maandlast wel als 3 jaar of 5 jaar niet volstaat om de stijging te neutraliseren, terwijl u hier absoluut zeker bent dat u nooit meer zal betalen dan de overeengekomen maandlast, en tevens nooit langer dan de maximale looptijd !

Nooit geen onaangename verrassingen, altijd dezelfde vaste maandlast !

Er zijn 3 formules:
 • 15-18: bij deze jaarlijks herzienbare rentevoet, wordt uw krediet afgesloten op 15 jaar en blijft uw maandlast steeds constant. De renteaanpassingen gebeuren via de restlooptijd die met maximum 3 jaar in totaal kan toenemen. Uiteraard kan de totale duur ook minder dan 15 jaar bedragen als de rente daalt
 • 20-25: bij deze jaarlijks herzienbare rentevoet, wordt uw krediet afgesloten op 20 jaar en blijft uw maandlast steeds constant. De renteaanpassingen gebeuren via de restlooptijd die met maximum 5 jaar in totaal kan toenemen. Uiteraard kan de totale duur ook minder dan 20 jaar bedragen als de rente daalt
 • 25-30: bij deze jaarlijks herzienbare rentevoet, wordt uw krediet afgesloten op 25 jaar en blijft uw maandlast steeds constant. De renteaanpassingen gebeuren via de restlooptijd die met maximum 5 jaar kan toenemen. Uiteraard kan de totale duur ook minder dan 25 jaar bedragen als de rente daalt

Maar er zijn nog meer voordelen !
 • iedereen kan opteren om de eerste maanden (max 36 maanden) van het krediet geen kapitaal af te lossen en enkel intrest te betalen (bijvoorbeeld omdat er eerst nog werken dienen uitgevoerd te worden, een andere woning dient verkocht te worden, etc. )
 • een ander voordeel van dit krediet is de mogelijkheid om reeds na 3 jaar het afgelost krediet weder op te nemen, niet tot de oorspronkelijke geleende 100%, maar tot 120% van dat bedrag. Dergelijke reserve kan bijzonder handig zijn indien zich onvoorziene kosten voordoen in uw project, of om later de afwerking te financieren, zonder opnieuw naar de notaris te moeten.

Aarzel niet een aanvraag in te dienen en vervolgens om een afspraak te verzoeken voor een persoonlijk gesprek !4. SENIOREN KREDIET       

Een seniorenkrediet is een gewoon hypothecair krediet waarbij de kredietgever soepeler is naar de eindleeftijd toe. Alzo kan tot de eindleeftijd van 90 jaar geleend worden voor mooie dossiers.

Uiteraard is een schuldsaldoverzekering hierbij niet verplicht, maar vaak wel mogelijk.

De acceptatievoorwaarden van het krediet voor senioren vindt u hier.

Seniorenkrediet: Reële intrestvoeten volgens quotiteit en herzienbaarheid
Herzienb. Quotiteit
< <80% 80-90% 90-100%
vast 10 jaar (max. 75 jaar)
vast 10 jaar (max. 90 jaar)
vast 15 jaar (max. 75 jaar)
vast 15 jaar (max. 90 jaar)
vast 20 jaar (max. 75 jaar)
vast 20 jaar (max. 90 jaar)
vast 25 jaar (max. 75 jaar)
vast 25 jaar (max. 90 jaar)
: recentelijk gestegen     : recentelijk gedaald    = : ongewijzigd
(1) Prime tarief van toepassing indien aan een aantal voorwaarden is voldaan: netto beroepsinkomen minstens 3.500 per maand (2.000 alleenstaande), Totaal inkomsten min lasten > 2.000 (>1500 voor alleenstaande), Lasten/Inkomsten < 35%, herfinanciering maximum 3 kredieten en geen resterende kredieten na overname.

 
Gewenst Kapitaal: EUR Ja, wat ik zie bevalt mij
en ik kreeg graag een centralisatiekrediet
princiepsakkoord
Looptijd:
Intrestpercentage: , % 
Uw mensualiteit:
EUR
 
 
 

5. AFLOSSINGSVRIJ KREDIET - BULLET       

Een bullet of aflossingsvrij krediet is een krediet waarbij enkel intrest betaald wordt en geen kapitaal wordt afgelost.
Deze kredietvorm richt zich op personen gedomicilieerd in België die zich bewust zijn van de risico's van dergelijke kredietvorm.
Wanneer u de aanvraag indient, dient u ons mee te delen met welke middelen u het kapitaal op de vervaldag zal terugbetalen :
 • beschikbaar eigen vermogen (huidig)
 • lopende beleggingsproducten of verzekeringen waar nu reeds voldoende reserve in aanwezig is
 • kapitaal uit een pensioenfonds, IPT of een groepsverzekering waar voldoende reserve in aanwezig zal zijn op de vervaldag

Dit soort kredieten richt zich tot een goed en ervaren cliënteel.

Het krediet is enkel mogelijk voor zover het krediet NIET de eigen woning betreft en volgend onroerend doel heeft:
 • Aankoop tweede verblijf in België
 • Aankoop opbrengsteigendom
.
Maximum 50% van het kredietbedrag kan als bullet krediet, de rest dient met vaste mensualiteiten afgesloten te worden.Hou ook rekening met deze beperkingen :
 • maximum quotiteit 75% (Studentenkoten, garages : 60% maximum)
 • maximum looptijd 20 jaar
 • maximum leeftijd 70 jaar bij afsluiten

Het krediet mag dienen voor volgende doeleinden :
 • Financiering van een opbrengsteigendom
 • Financiering van een tweede verblijf in België
 • maximum looptijd 20 jaar
 • geen verplichting afsluiten annexe contracten ter wedersamenstelling kapitaal

BULLET : Reële intrestvoeten volgens quotiteit en herzienbaarheid
Herzienb. Quotiteit
< 60% 60-70% 70-75% 75-85% 85-100% <115%   <118%
10 - - -
10-5 max. 15 - - -
10-5 max. 20 - - -
: recentelijk gestegen     : recentelijk gedaald    = : ongewijzigd

 
Gewenst Kapitaal: EUR Ja, wat ik zie bevalt mij
en ik kreeg graag een Bullet
princiepsakkoord
Looptijd:
Intrestpercentage: , % 
Uw maandlast:
EUR
 
 Home

Copyright © 2000- DefA Finance - All rights reserved.