TEKEN IN!

 There is nothing so useless as doing efficiently that which should not be done at all. (Peter F. Drucker) De "Aftrek Enige Woning" versus de "OPTIFISC Premie Schuldsaldoverzekering" (SSV)

De fiscaliteit voor de aftrek van uw woonlening, met name de zgn. "aftrek enige woning" die gelanceerd werd vanaf 01/01/2005, is beslist een goede zaak, maar heeft ervoor gezorgd dat de meeste ontleners hun premie SSV niet meer kunnen aftrekken!
Waarom niet?
Omdat uw fiscaal aftrekbare korfjes van EUR p.p. (inkomstenjaar ) al meteen vol zitten met de intresten n het kapitaal dat u nu mag aftrekken! (Dit is bijvoorbeeld reeds het geval voor een lening van amper 70.000 EUR (zie onze aflossingstabellen op de speertarievenpagina als u het zelf eens wil nakijken)). In de vorige wetgeving mocht je enkel je kapitaal aftrekken in die korfjes en dat was dan nog begrensd ook, terwijl je nu k je intresten mag aftrekken zonder enige begrenzing.

Kortom, het is zinloos om je jaarpremie SSV nog in die korfjes te willen steken want ze zitten toch al vol.

People who don't take risks generally make about two big mistakes a year. People who do take risks generally make about two big mistakes a year. (Peter F. Drucker)

Hoe kan ik mijn premie SSV toch nog aftrekken?

Premies van een levensverzekeringscontract, en dus ook van een SSV, mogen eveneens afgetrokken worden onder de afzonderlijke fiscale rubriek pensioensparen. Deze rubriek bestaat voor man en vrouw en het maximum is bepaald op EUR jaarpremie per persoon (inkomstenjaar ).
(Als je reeds aan pensioensparen doet, kan je de betalingen voor je lopende contract met een aantal jaren uitstellen en tijdens die jaren de OPTIFISC premie aftrekken, of je kan ook voor een alternatief kiezen zoals onderaan deze pagina wordt toegelicht.

If you do things well, do them better (Anita Roddick)

Hoe werkt de "OPTIFISC Premie SSV"?

De "OPTIFISC Premie SSV" is een premie die zodanig geoptimaliseerd wordt, zodat zij netjes binnen de rubriek pensioensparen past en dat met een zo kort mogelijke premieduurtijd. Enerzijds is het belangrijk dat de premie onder het maximum blijft - erboven is ze niet aftrekbaar - en anderzijds is het belangrijk dat de premieduurtijd zo kort mogelijk wordt gehouden. Dat laatste is van belang omdat de rubriek pensioensparen slechts 1 contract mag bevatten: wie bijvoorbeeld gewone (kleine) jaarpremies onder deze rubriek zou aftrekken doet zichzelf voor de komende 13 20 jaar de das om, aangezien hij gedurende al die jaren nooit aan cht pensioensparen zal kunnen doen. "OPTIFISC Premie SSV" gebruikt je rubriek pensioensparen maar eventjes en maakt de rubriek na enkele jaren weer vrij, zodat je vanaf dan opnieuw kan genieten van de de aftrek indien je een (beslist interessant) pensioenspaarcontract wenst te onderschrijven. (We wijzen er u nu al op dat u ook daarvoor bij ons terecht kan aangezien wij ook het gamma pensioensparen verzorgen.)

 There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure. (Colin Powell) U doet nu reeds aan pensioensparen?

In dat geval kan u de premiebetaling voor uw pensioenspaarcontract tijdelijk opschorten voor enkele jaren (dus niet het contract afkopen of de terugbetaling ervan vragen, maar gewoon een uitstel van premiebetaling laten weten aan de maatschappij terwijl het contract in voege blijft) en in die jaren onze Optifisc premie aftrekken. Nadien hervat u dan uw pensioensparen. Let wel dat u slechts 1 contract per jaar kan aftrekken (indien u bijvoorbeeld al van januari tot maart gespaard hebt binnen pensioensparen, mag u die premies niet meer aftrekken indien u de Optifisc premie aftrekt in dat jaar).
Daarnaast kan een eenmalige premie in uw situatie gebeurlijk een oplossing bieden.
 • Stel dat de leningsakte valt op het einde van het jaar (eind bijvoorbeeld):
  Gevolg: u zal voor uw eerste jaar zeer weinig kapitaal en intresten betaald hebben en uw korfjes van EUR p.p. blijven zo goed als leeg voor dat eerste jaar. U kan in dat geval best een eenmalige premie nemen die u dan perfect kan inbrengen gedurende uw eerste jaar (onder rubriek "aftrek enige woning", max EUR p.p.).

 • Stel dat de leningsakte valt in het begin van het jaar (begin bijvoorbeeld):
  Gevolg: uw fiscale korfjes zitten dat eerste jaar zeker vol.
  Dan kan u in nog snel een schuldsaldoverzekering laten aanvangen (op 30/12/) bijvoorbeeld) en deze verzekeringspremie aftrekken onder de rubriek "levensverzekering - lange termijn sparen" (code 1353 en 2353 op de aangifte) en die rubriek is beperkt volgens inkomen met een absoluut maximum van EUR per persoon (inkomstenjaar ).
  OPGELET! De betaling dient dan ook effectief gebeurd te zijn in zodat we dat voor december in gang dienen te steken of dat lukt niet tijdig. Ook dient je bankier in deze oplossing niet te moeilijk te doen over het feit dat de SSV dan een andere aanvangsdatum heeft dan die van de lening (wat doorgaans geen probleem vormt aangezien de dekking vroeger begint te lopen en je dus nooit ongedekt bent (behalve in de allerlaatste maanden, maar dan stelt het saldo toch niet veel meer voor)).

 • Stel dat de leningsakte valt in het midden van het jaar:
  Vermoedelijk zal u dan geen aftrekmogelijkheid meer hebben (behalve onder pensioensparen). U kan dan helaas van geen enkele aftrek genieten en heeft er dan ook geen enkel belang bij de polis fiscaal in mindering te brengen. U vraagt dan een best een niet fiscale polis. Vergeet niet dat er een (beperkte) belasting is, indien er n.a.v. een overlijden dient uitgekeerd te worden aan de partner. Door een niet-fiscale polis te onderschrijven ontsnapt uw partner aan deze belasting.
  Binnen de niet-fiscale polissen geniet het dan vaak de voorkeur een zogeheten "polis op twee hoofden" te kiezen (Duo Cover): er is dan 1 polis met 1 verzekerd kapitaal op jullie beide hoofden. Dit kapitaal wordt uitbetaald als mevrouw overlijdt, of als mijnheer overlijdt, of als jullie beiden overlijden.
  Deze polis is goedkoper dan twee afzonderlijke niet-fiscale polissen. Gevolg is wel dat bij overlijden van beide partners tegelijk er slechts 1 keer uitbetaald wordt (idpv 2 keer mocht u elk afzonderlijk een polis hebben).
  Het geniet dan ook aanbeveling deze polis voor 100% van het kredietbedrag te onderschrijven, zodat in alle gevallen de uitstaande kredietschuld volledig verdwijnt bij overlijden.
DefA vraagt geen vergoeding voor haar diensten, maar als u ons wenst te belonen voor de aangeboden informatie of diensten kan u steeds een donatie doen. Alle kleine beetjes helpen om onze site verder uit te bouwen. Alvast hartelijk dank !Disclaimer: het fiscale regime hangt af van individuele omstandigheden en de bovenstaande gegeven informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. De bovenstaande informatie is louter illustratief en DefA Finance kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het geven van incorrecte informatie. Voor sluitende fiscale informatie adviseren wij u een fiscalist te raadplegen.

Home

Copyright 2000- DefA Finance - All rights reserved.