<FONT FACE=ARIAL> Welk type woonlening kies ik?</FONT>

A race horse that can run a mile a few seconds faster is worth twice as much. That little extra proves to be the greatest value. (John D Hess) Welk type lening kies ik? --> 3 aandachtspunten

Leaders must be seen up front, up to date and up early in the morning. (Lord Sieff)

1e basisregel: hoe minder u leent, hoe goedkoper

De mate van uw eigen inbreng wordt uitgedrukt met de term "quotiteit":
dit is de verhouding van hoeveel u leent t.o.v. de waarde van de woning.

Voorbeelden:
50% quotiteit:
u financiert zelf de helft van de aankoopprijs Ún financiert zelf alle notariskosten
80% quotiteit:
u financiert 20% van de aankoopprijs/bouwprijs Ún alle notariskosten
100% quotiteit:
u financiert enkel de notariskosten en registratierechten

It horrifies me that ethics is only an optional extra at Harvard Business School. (Sir John Harvey-Jones)

2e basisregel: hoe meer variabel de rentevoet, hoe goedkoper

De variabiliteit wordt uitgedrukt met de term "herzienbaarheid":
dit is het aantal jaren na dewelke uw tarief aangepast wordt aan de marktomstandighdeden.

Voorbeelden:
1-1-1:
uw tarief wordt jaarlijks aangepast aan de marktomstandigheden
3-3-3:
uw tarief wordt elke drie jaar aangepast aan de marktomstandigheden
5-5-5:
uw tarief wordt elke vijf jaar aangepast
10-5-5:
uw tarief wordt vooreerst na 10 jaar aangepast en vervolgens elke vijf jaar. Men noemt dit een semi-vast tarief.
vast:
uw tarief kan nooit wijzigen

It horrifies me that ethics is only an optional extra at Harvard Business School. (Sir John Harvey-Jones)

3e basisregel: hoe lager de Cap, hoe beter. Als de rentevoet evenwel lager is dan de Cap, dan is de Cap zonder belang

De Cap is een begrenzing van de stijging of daling van een variabele rentevoet:
het drukt de maximale stijging over gans de looptijd uit, ten opzichte van de eerste rentevoet. Hierbij mag de oorspronkelijke rentevoet nooit meer dan verdubbelen !

Voorbeelden:
3,20% Cap 2:
uw tarief kan maximaal met 2 procentpunten dalen of stijgen ten opzichte van de allereerste rentevoet: het maximum tarief is dus 5,20% en het minimum tarief is 1,20%
1,50% Cap 2:
uw tarief kan maximaal met 2 procentpunten dalen of stijgen ten opzichte van de allereerste rentevoet, ZONDER dat deze evenwel meer mag stijgen dan de verdubbeling: het maximum tarief is dus 3,00% (verdubbeling) en het minimum tarief is -0,50%
1,12% Cap 3
uw tarief kan maximaal met 3 procentpunten dalen of stijgen ten opzichte van de allereerste rentevoet, ZONDER dat deze evenwel meer mag stijgen dan de verdubbeling: het maximum tarief is dus 2,24% (verdubbeling) en het minimum tarief is -1,88%

Think ! Vast of jaarlijks herzienbaar?

Het antwoord op die vraag hangt vooral af van wat het verschil is tussen de langetermijnrente (weerspiegeld in vaste rentevoeten) en de kortetermijnrente (weerspiegeld in 1-1-1 tarieven). Als er " weinig verschil" is, zal je beter met een vaste rentevoet af zijn, en als het verschil "groot genoeg" is wordt een variabele rentevoet een aanrader.

Zeker bij erg lage rentevoeten speelt het effect sterk dat de rentevoet wettelijk slechts mag verdubbelen. Het kan dus perfect zijn dat een lage variabele rentevoet, zelfs na verdubbeling, amper duurder uitkomt dan een vaste rentevoet.
Omdat " weinig verschil", " amper" en "groot genoeg" wel erg vaag zijn, ontwikkelden wij voor u een analyse tool die u kan raadplegen op de tarievenpagina onder "DIEPTEANALYSE".
Deze tool laat u meteen weten wat een variable oplossing u kan kosten in het allerslechtste geval (worst case scenario waarbij de rente meteen stijgt en nadien nooit meer daalt), zodat u een heel berekende en gefundeerde keuze kan maken!


Home