Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie V.A.P.Z. - RIZIV V.A.P. (AG Insurance)

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Pagina van de producent

De uitgebreide productomschrijving zoals door de aanbieder gegeven vindt u hier.
Merk op dat dit product als VAPZ kan onderschreven worden, net zozeer als het door medici kan aangewend worden voor de invulling van een RIZIV VAP.
In afwijking van de in deze fiches vermelde instapkosten van 6,50%, worden deze bij DefA Finance drastisch verminderd tot slechts 2,50% of zelfs 1,50% voor onze bestaande cliënten.


U heeft keuze uit 3 types:
  • Type basisrentevoet + bonus
  • Type 0,00% + bonus
  • Type 0,00% + bonus waarbij de jaarlijkse bonus steeds wordt geplaatst in fondsen naar keuze

Uniek aan het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) bij AG Insurance is dat u kan opteren voor de formule 0% + Bonus en dan kan vragen dat uw jaarlijkse bonus geplaatst wordt in één van de succesvolle Tak 23 fondsen van AG Insurance.
Niet alleen geniet u zo van de wettelijk meest dynamisch mogelijke formule inzake (RIZIV-) VAPZ, maar geniet u ook een aanzienlijke belastingvrijstelling op het einde op alle opgebouwde meerwaardes. Immers, winstdeelnames zijn vrijgesteld van eindbelasting zodat de formule 0% + bonus vanuit die optiek interessant is, dit alles voor zover u een dynamisch profiel heeft.

Dat ruime gamma van AG Insurance heet AG Fund+.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Sociaal luik

Naast de klassieke VAPZ premie, die beperkt is tot 8,17% van het inkomen dat vermeld staat op uw huidige kwartaalbijdragebetaaluitnodiging, bestaat de mogelijkheid tot een supplementaire premiebetaling ten belope van 1,23% van uw referteïnkomen (9,40% premie in het totaal dus). Die 1,23% wordt dan niet gespaard maar dient voor extra waarborgen binnen een "sociaal luik".
Eerlijk gezegd lopen we daar niet erg warm voor omdat die voordelen ons inziens eerder beperkt zijn en u beter afzonderlijke producten kan afsluiten die passen bij uw behoeften indien u dergelijke risico's wenst te verzekeren.
Evenwel hebben medici die een RIZIV-VAP wensen af te sluiten de verplichting ook dit sociaal luik te onderschrijven zodat we het hieronder detailleren.

De commerciële omschrijving vindt u hier.

Het solidariteitsreglement vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Homepagina van de aanbieder

De homepagina van AG Insurance vindt u hier.

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

INTEKENEN
U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de onderschrijvingsformulieren ook hier aanvragen.
The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.