Sparen in een Tak 21 spaarverzekering

TEKEN IN!


Lijst van de beschikbare TAK 21 producten (Kolom 1 & 2)

Algemeen

De Tak 21 spaarverzekeringen richten zich tot beleggers die kunnen blikken op een tijdshorizon van enkele jaren (8 jaar) en die graag de zekerheid hebben van een gewaarborgd rendement, zonder het risico te lopen het belegde kapitaal te verliezen.

Ook Tak 21 spaarverzekeringen vallen onder de depositobeschermingsregeling van 100.000 EUR per verzekeringsnemer én per verzekeringsmaatschappij naar Belgisch recht.

DefA Finance biedt u de meest populaire TAK 21 en 23 spaar- en beleggingsverzekeringen aan vanaf 0% INSTAPKOSTEN en 0% BEHEERSKOSTEN !

Daardoor is Tak 21 nog meer dan vroeger een veilige haven voor uw geld geworden:
 • u geniet een gewaarborgde basisrentevoet
 • u spaart bij een verzekeringsmaatschappij en niet bij een bank
 • u geniet staatswaarborg tot 100.000 EUR per persoon én per maatschappij
 • u geniet in alle legaliteit volledige vrijstelling van roerende voorheffing indien u uw gelden 8 jaar of langer onaangeroerd laat.
  De vrijstelling is niet begrensd tot EUR (inkomstenjaar ) zoals dat bij de spaarrekeningen het geval is.
 • u betaalt geen of zo goed als geen instapkosten via DefA Finance. Enkel de wettelijke eenmalige taks van 2% is verschuldigd.
 • u betaalt geen of zo goed als geen beheerskosten via DefA Finance.

Er zijn heel wat verschillen tussen de verschillende TAK 21 spaarverzekeringen: er is natuurlijk de bekwaamheid van de verzekeraar om uw geld te laten groeien, maar er zijn ook heel wat verschillen inzake de kosten te bespeuren, en het is duidelijk dat die laatste ook het rendement grondig beïnvloeden. Het komt er dus op aan te zoeken naar producten die mooie resultaten wisten neer te zetten én naar de laagste kosten.

Om u maximaal te laten genieten van de kwaliteiten van de Tak 21 spaarverzekering, zocht DefA Finance er voor u de best presterende uit én bieden wij u deze topproducten aan met zeer sterk verlaagde instapkosten. Op die manier zal uw belegging nog sneller rendabel worden.TEKEN IN!

Lijst van de beschikbare TAK 21 Spaarverzekeringen (1e en 2e kolom)Belgische emittenten:
INTEKENEN
Behoudsgezind = Tak 21
(gewaarborgd rendement + bonus)
Progressief = Tak 21
(intrestgarantie ( = 0% + bonus))
Gestructureerd = Tak 44
(Tak 21+23 = Tak 44)
Onbegrensd = Tak 23
(fondsen van aandelen / obligaties)
AG Insurance
AG SAFE+ (0,25%+)
-
-
AG Fund+
Allianz
-
Allianz Safe 0%+
-
Allianz Invest Promo!!!
Allianz Excellence Promo!!!
Baloise Insurance
Invest (0,35%+)
Invest 0%+
- -
Credimo
Credo21 Safe (0,75%+)
Credo21 Dynamic 0%+ - -
NN (ex Delta Lloyd Life)
-
-
-
Carmignac etc.
Generali -
Self Life Dynamico
-
Fortuna Di Generali Promo!!!
Profilife
Patronale Life
Secure 21 (0,05%+ 1,00%+)
Starfix (1,25%+) Promo!!!
- - -
Luxemburgse emittent:
AME Life
-
Multiflex
- -
Bâloise Vie Luxembourg
- - -
Pro Folio
NELL
NELL Safe+ (0,25%+)
NELL Safe Invest
-
Myriad
* Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Sedert 01/01/2006 zijn alle TAK 21 & 23 contracten onderworpen aan een eenmalige taks van 2% (uitgezonderd pensioensparen, V.A.P.Z. en RIZIV VAP). Bovenvermelde kosten hebben tot doel een simpel en duidelijk overzicht te bieden. Voor verdere details en specificaties verwijzen we naar de technische fiches, de bijzondere en de algemene voorwaarden van de betreffende producten.
: Ook beschikbaar in maandsparen vanaf 50 EUR p.m.
: U kan horizontaal switchen tijdens de duur van het (niet-fiscale) contract

Neem de tijd om uw geld te laten groeien

Door te kiezen voor een Tak 21 spaarverzekering bouwt u gestaag een mooi kapitaal op. Dat kan zijn voor uw oude dag, voor de studies van uw kinderen, om uw vermogen in stand te houden, als reserve etc.
Natuurlijk heeft u ook behoefte aan een spaarreserve voor meer courante kosten die zich op korte termijn kunnen voordoen. Voor die reserve raden we u aan een spaarrekening aan te houden, alwaar kleine opvragingen snel en makkelijk zijn. Maar plaats er niet te veel geld op! Op lange termijn is het rendement van een spaarrekening immers hoogst waarschijnlijk lager dan dat van een Tak 21 spaarverzekering. Het is dus een kwestie van de juiste dosering te vinden tussen welk deel u beter aanhoudt op een spaarrekening en welk deel u beter in een Tak 21 spaarverzekering plaatst.

Wat is een spaarverzekering precies?

Een spaarverzekering is een contract op naam behorende tot de familie van de zgn. TAK 21 producten. Het contract laat u meteen ook toe om te bepalen wat er dient te gebeuren met de gelden in geval van uw overlijden.
Het rendement in een Tak 21 spaarverzekering bestaat uit een vast gewaarborgd deel en daar bovenop een variabele niet gewaarborgde bonus. Die bonus kent u niet op voorhand; hij wordt steeds na het afgelopen jaar meegedeeld. Over de laatste 5 jaar bekeken bedroeg het rendement van de TAK 21 spaarverzekeringen tussen de 2% en de 5%, voor instaptaksen en instapkosten.
U kan heel makkelijk de aangekondigde rendementen napluizen door met uw muis over de producten in de lijst te bewegen.
De gewaarborgde rentevoet is meestal gewaarborgd voor een periode van 8 jaar. Na die periode zal een nieuwe gewaarborgde rentevoet opnieuw toegekend worden in functie van de marktomstandigheden op dat moment. Ook is het zo dat de gewaarborgde rentevoet voor nieuwe bijstortingen steeds kan wijzigen, al zal die betreffende bijstorting op haar beurt dan weer die gewaarborgde rentevoet van dat moment voor de komende jaren genieten. (Uw oude storting blijft uiteraard de oorspronkelijk toegekende rentevoet genieten.)
Het toenemende succes van de Tak 21 spaarverzekeringen leidde in 2006 tot het invoeren van een eenmalige taks van thans 2% op elke storting die u doet in een Tak 21 spaarverzekering, alsook op gebeurlijke latere bijstortingen. Het goede nieuws is dat er doorgaans geen roerende voorheffing van toepassing is op de uitkeringen en opvragingen: in het bijzonder is er geen roerende voorheffing verschuldigd wanneer bij een opvraging het contract reeds 8 jaar of langer loopt !
Er is voor alle duidelijkheid geen enkele verplichting om de gelden na 8 jaar op te vragen en wie tevreden is over de behaalde rendementen kan het contract bij de meeste maatschappijen dan ook laten doorlopen tot doorgaans de leeftijd van 99 jaar (we spreken dan van "open ended" contracten).
Inzake de kosten dient u een onderscheid te maken tussen de instapkosten, de beheerskosten en de uitstapkosten.
De instapkosten liggen bij DefA Finance doorgaans tussen 0% en 1%, wat een pak lager is dan veelal gehanteerde kosten die makkelijk het drievoud bedragen.
Op al onze aangeboden Belgische Tak 21 spaarverzekeringen zijn geen beheerskosten van toepassing (een kleinigheid bij ERGO Life en Generali niet te na gesproken).
De uitstapkosten zijn meestal van toepassing voor volledige opvragingen tijdens de eerste vier jaar. Ze zijn quasi steeds degressief en meestal 0% na het vierde jaar. Veelal is het ook mogelijk om jaarlijks een deel zonder uitstapkosten op te vragen. Een aantal maatschappijen voorziet in een uitzonderlijke uitstapkost wanneer uitgestapt wordt bij zeer specifieke omstandigheden. Sommige maatschappijen tot slot zullen voor opvragingen tijdens het jaar, geen bonus, of een beperkte bonus, toekennen op het stuk dat in dat jaar werd opgevraagd.
U kan deze kosten makkelijk nakijken door met uw muis over de producten in de lijst te bewegen en erop door te klikken om de gestandaardiseerde infofiche alsook de algemene voorwaarden te raadplegen.

Door deze heldere aanpak bieden wij u de hoogst mogelijke transparantie.

Waarom zou u "0% + Bonus" kiezen i.d.p.v. "1,25% + bonus"?

Voor alle duidelijkheid: beide types TAK 21 spaarverzekeringen zijn volledig veilig qua kapitaalgarantie. U kan dus nooit uw initieel belegd kapitaal verliezen (kosten en taksen even buiten beschouwing gelaten).
Sommige Tak 21 spaarverzekeringen garanderen u elk jaar een minimum gewaarborgde basisrentevoet (bvb 2,50% of 1,25%), terwijl anderen u slechts het behoud van uw kapitaal garanderen. We zeggen in dit laatste geval dat de gegarandeerde rentevoet 0% bedraagt en dat uw rendement volledig uit de bonus bestaat.
Welk product voor u geschikt is, hangt af van de mate van onzekerheid waarmee u kan leven, wetende dat de maatschappij die u slechts 0% garandeert, in principe, op langere termijn een hoger totaal rendement zal bieden.
Het verschil tussen de twee types (kolom 1 en kolom 2 in de lijst) is dat de maatschappij die u 0% garandeert een merkelijk grotere manoeuvreerruimte heeft om uw geldplaatsing te laten renderen.
Samenvattend kunnen we stellen dat als u zeker wenst te zijn van een bepaald jaarlijks rendement, u best kiest voor een Tak 21 spaarverzekering met verhoogde basisrentevoet (bvb 1,25%). (kolom 1 in de lijst)
Als u daarentegen aanvaardt dat uw rendement kan schommelen binnen een grotere vork, in de gegronde hoop hierdoor een hoger rendement op termijn te behalen, dan kan u beter kiezen voor een formule van het type "0% + Bonus" (kolom 2 in de lijst).

Risicoprofiel?

Op onderstaande grafiek ziet u heel duidelijk waar onze TAK 21 Spaarverzekeringen zich situeren.
De grafiek is heel simpel: hoe meer risico, hoe hoger het potentieel rendement. Dat weet iedereen, maar wat velen interesseert is of tussen die twee extremen - spaarrekeningen aan de ene kant, en aandelen op de beurs aan de andere kant - er niet iets bestaat wat de kerk in het midden houdt.
Zoals je ziet bieden wij inderdaad heel wat aan gelegen tussen deze twee uitersten!

Gunstige fiscaliteit

 • België:
  Opvragingen binnen Tak 21 zijn vrij van roerende voorheffing wanneer zij gebeuren na het achtste jaar. Wie dus 8 jaar en 1 dag geen opvragingen deed, kan het gehele gevormde kapitaal opvragen vrij van roerende voorheffing in het negende jaar of later.
  Bovendien zijn bijna al onze TAK 21 spaarverzekeringen "open ended" wat wil zeggen dat er geen einddatum wordt opgegeven: u kan dus opvragen na 8 jaar, maar u moet niet! Dat is een erg groot voordeel voor u want op die manier vermijdt u na 8 jaar opnieuw instapkosten en 2% eenmalige onderschrijvingstaks te moeten betalen.
  Tak 23 is vanaf dag 1 vrij van roerende voorheffing voor opvragingen. Beiden zijn onderworpen aan een eenmalige instaptaks van 2% voor Belgische ingezetenen.

 • Luxemburg: Het vrije verkeer van goederen en diensten binnen Europa laat u perfect toe om in alle legaliteit een Tak 21 spaarverzekering of Tak 23 beleggingsverzekering in Luxemburg te onderschrijven.
  De Europese Spaarrichtlijn van 1 juli 2005, die van toepassing is op de meeste bancaire beleggingen, is niet van toepassing op de Tak 21 spaarverzekering of Tak 23 beleggingsverzekering. Er wordt dus nooit een bevrijdende voorheffing ingehouden en op Tak 23 is sowieso al geen enkele roerende voorheffing verschuldigd.
  Concreet wil dit zeggen dat voor Belgische ingezetenen dezelfde regels gelden zoals hierboven bij België vermeld (na 8 jaar dus sowieso al geen belastingplicht, eveneens 2% eenmalige taks, ...). In die gevallen waarbij wel een belasting verschuldigd is (opvragingen voor einde van het 8e jaar in tak 21), zal deze niet door de Luxemburgse verzekeringsmaatschappij worden ingehouden (geen voorheffing dus), maar dient de Belgische ingezetene deze inkomsten zelf te vermelden onder rubriek roerende inkomsten.
  Tot slot kent Luxemburg, anders dan in België, een strikte scheiding tussen de maatschappij die uw gelden bijhoudt (de depotbank) en degene die ze beheert (de verzekeringsmaatschappij). Deze zogenaamde "veiligheidsdriehoek" (uzelf - verzekeringsmaatschappij - depotbank) biedt een veel grotere veiligheid dan de Belgische situatie waar beheer en bewaren door één en dezelfde maatschappij gebeurt.

  Dat Luxemburg de laatste tijd veel in het nieuws kwam had steeds betrekking op witwasoperaties, maar uiteraard is er niet het geringste probleem voor personen die naar Luxemburg trekken omwille van de veel lagere kostenstuctuur en het veel ruimere aanbod aldaar. Sowieso vinden wij internationale spreiding van uw vermogen in een van de drie meest stabiele staten ter wereld een aanrader. Het is niet zo lang geleden dat bepaalde landen een rommelstatus opgekleefd kregen als rating
  Sedert 2013 dient u in uw aangifte personenbelasting te vermelden of u een spaar- of beleggingsverzekering heeft in Luxemburg en met daar 'ja' op te antwoorden is de kous af (bedrag of maatschappij hoeven niet vermeld te worden) en bent u volledig in regel.

Krijg ik dezelfde producten als bij mijn makelaar?

U krijgt identiek dezelfde financiële producten als wanneer u die elders af zou sluiten. Enkel de instapkost is grondig verschillend.

Krijg ik dezelfde producten als bij mijn grootbank?

De Tak 21 grootbankproducten die wij tot nu toe geanalyseerd hebben zijn vaak misleidend. Zij maken het mooie weer met hoge geafficheerde rendementen, maar vertellen er niet bij dat die hoge rendementen met zekerheid slechts gedurende 1 jaar op de belegde hoofdsom zullen toegekend worden ! Alle jaren nadien krijgt u normaliter een pak minder op uw belegd kapitaal !
De truuk die daarvoor gebruikt wordt is om 'de bonus' of 'de winstdeelname' op te splitsen in 2 boni, of 2 winstdeelnames, waarbij u op de hoofdsom enkel in het eerste jaar de beide boni krijgt en nadien terugvalt op slechts 1 van de twee.

Algemeen gesteld dient u te letten op volgende zaken:
 • Is de bonus opgesplitst in 2 soorten boni ? --> Zo ja, dan zal uw hoofdsom enkel het eerste jaar genieten van de beide intrestpercentages.
 • Hoe hoog zijn de instapkosten ? --> Deze bedragen doorgaans makkelijk het drievoud van de door ons gehanteerde instapkosten
 • Kan het product na 8 jaar verder blijven lopen ? --> Zo neen, dan dient u na 8 jaar opnieuw instapkosten en taksen te betalen indien u het product wil aanhouden. Bijna al onze producten kunnen afgesloten worden zonder einddatum
 • Zijn er beheerskosten ? --> Quasi geheel ons aangeboden gamma Tak 21 is vrij van beheerskosten
Let dus bijzonder goed op wanneer men u een Tak 21 'buitenkans' voorschotelt en aarzel niet ons de financiële infofiche over te maken voor advies.

Wie belegt mijn gelden?

Uw gelden worden beheerd door de verzekeringsmaatschappij bij wie u het product onderschrijft. U zal ook steeds rechtstreeks aan de verzekeringsmaatschappij storten en nooit aan DefA Finance. Wij verzorgen alle administratieve formaliteiten maar de geldstroom gebeurt om veiligheidsredenen steeds tussen u en de verzekeringsmaatschappij. Om dezelfde reden aanvaarden wij geen contanten en zullen alle geldplaatsingen gebeuren via overschrijving.

Geldt de depositobescherming tot 100.000 EUR ook voor Tak 21 ?

Sedert 1 januari 2011 vallen Belgische Tak 21 spaarverzekeringen inderdaad ook onder het stelsel van de depositobescherming tot 100.000 EUR per persoon.
Luxemburgse Tak 21 werken via een zogenaamde derde depot-bank, waar uw gelden steeds gedeponeerd dienen te blijven tijdens de duur van de belegging.

Ja, ik wens in te schrijven

TEKEN IN!Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.