Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie NN LIFELONG INCOME

Lifelong Income is een renteproduct van verzekeraar NN Insurance Belgium.
Voor zover ons gekend is NN Insurance Belgium de enige maatschappij die dergelijk renteproduct aanbiedt op de Belgische markt. Hieronder vind je de kenmerken van Lifelong Income in een notendop.
 • Tak 23-product dat je levenslang een gegarandeerd extra inkomen geeft.
 • Presteren de onderliggende fondsen goed, dan kan het bedrag van je rente stijgen. De rente kan echter nooit dalen, hoe oud je ook wordt of wat het onderliggende fonds ook doet.
 • Je kunt het overblijvende bedrag van je reserve op elk moment opnemen, na eventuele betaling van een opnamevergoeding.
 • Intekenen kan vanaf 50 tot 85 jaar.
 • Vanaf 50.000 euro startkapitaal (of 2 keer 25.000 bij een koppel)
Er zijn 2 belangrijke varianten:
Voor het gemak spreken we van "ouder" en "kind", maar uiteraard komen ook personen zonder kinderen of kleinkinderen in aanmerking.
 • (1) AAB contracten op naam van de ouder met levenslange rente voor de ouder (later successie door het kind te betalen)
 • (2) ABAA contracten op naam van een kind met levenslange rente voor de ouder (geen successie door het kind te betalen**)
Wat is de doelgroep?

De gemiddelde leeftijd van de verzekerde bij onderschrijving van de contracten Lifelong Income blijkt 73 jaar te zijn.
De doelgroep is dan ook:
 • (1) personen die graag een vast maandelijks aanvullend inkomen bovenop hun pensioen hebben gedurende de rest van hun leven
 • (2) de kinderen van deze personen die via een schenking met last zorgen dat hun ouders een vaste rente ontvangen voor de rest van hun leven


Lifelong Income wordt vaak in volgende scenario's voorgesteld:
 • Mensen die graag een pand zouden kopen om vervolgens maandelijks huur te ontvangen kunnen in Lifelong Income een alternatief zien
 • Mensen die graag zeker zijn dat eventuele latere maandelijkse kosten voor zorginstellingen voorhanden zullen zijn, kunnen in Lifelong Income een oplossing zien
 • Mensen die graag hun vermogen fiscaal vriendelijk willen doorgeven aan de kinderen, maar toch levenslang een vooraf bepaalde rente ontvangen, kunnen in Lifelong Income een oplossing zien
 • Mensen die graag een vast extra inkomen bovenop hun pensioen wensen te voorzien kunnen in Lifelong Income een alternatief zien
Wil je een gegarandeerd aanvullend inkomen uit je kapitaal halen?
Dan liggen de mogelijke oplossingen niet voor het rapen. En toch is dát precies wat wij je kunnen aanbieden: een unieke oplossing die je een levenslange rente garandeert.

Een concreet voorbeeld …

Op je pensioenleeftijd ontvang je het kapitaal van je groepsverzekering of pensioenfonds.
Je hebt een deel van het kapitaal niet onmiddellijk nodig en wilt liever over een deel van dit kapitaal beschikken in de vorm van een regelmatige rente.
Dankzij die rente kan je je projecten realiseren, of aan je (zorg)behoeften voldoen. Elk jaar kan je rente worden verhoogd indien de reserve van je contract boven de basisreserve stijgt. Is dat niet het geval? Dan blijft je rente gewoon onveranderd.

Met NN Lifelong Income beschik je over een gegarandeerde rente:
 • Je investeert een eenmalige premie van minimaal € 50.000.
 • Het bedrag van de geïnvesteerde premie en je leeftijd op het moment dat je intekent bepalen het bedrag van de gegarandeerde rente die je zult ontvangen.
 • De gegarandeerde rente wordt levenslang uitbetaald, of je nu 80 of 110 jaar wordt en wat het onderliggende fonds ook doet.
Het omzettingspercentage wordt bepaald door de leeftijd van de verzekerde op het moment van onderschrijving van het contract. Bij een minimumleeftijd van 50 jaar bedraagt het omzettingspercentage 2,00%. Dat percentage stijgt met 0,10% voor elk jaar dat de verzekerde bij de onderschrijving ouder is dan 50 jaar. Het maximaal toegepaste percentage is alzo 5,50% voor een verzekerde met de leeftijd van 85 jaar.

Teken je bijvoorbeeld in op 70 jaar? Dan is het omzettingspercentage 4,00%. En dat betekent dat je bij een eenmalige brutopremie van € 100.000, na aftrek van 2% taks op de premies en maximum 2% instapkosten (via DefA Finance slechts 0,50%), een rente van € 320,26 per maand* ontvangt, levenslang gewaarborgd en belastingvrij.
(* Na aftrek van 2% taks op de premies en 0,50% instapkosten.)

Overweeg je de aanschaf van dit product, laat je dan door ons bijstaan en maak een een afspraak op onze kantoren.
Wij staan je hierin graag bij.


Neem hieronder alvast de belangrijkste kenmerken door en bereken zelf je rente via deze link.

Let wel: dit renteplan is enkel voorbehouden voor mensen met voldoende hoog risicoprofiel en een voldoende financiële kennis en ervaring en mag niet begrepen worden als een kapitaalgarantie voor de ingelegde geldplaatsing. De periodieke uitkering is inderdaad levenslang gewaarborgd, maar wie beslist zijn ingelegde gelden vroeger terug te vragen dient te begrijpen dat de ingelegde gelden onderhevig zijn aan marktschommelingen. Rendementen en simulaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Over de termijn bekeken zullen er zeker periodes met verlies zijn voor de onderliggende geldplaatsing en er dient steeds een langetermijnvisie gehanteerd te worden om deze periodes mogelijks te kunnen recupereren. Dit renteplan is enkel voor personen met een langetermijn horizon bedoeld. We wijzen tevens op de noodzaak om voorafgaand aan de onderschrijving of intekening de essentiële beleggersinformatie (KID) grondig door te nemen zodat u hieromtrent geen nadere vragen meer hebt.

De commerciële infofiche voor variant (1) AAB vindt u hier.


De commerciële infofiche voor variant (2) ABAA vindt u hier.

Rente berekend op basis van je eenmalige bruto premie
Leeftijd bij onderschrijving Omzettings- percentage Minimaal gegarandeerde rente voor een brutostorting van
50.000 100.000 150.000 250.000
50 2,00% € 80,07 / mnd € 160,13 / mnd € 240,20 / mnd € 400,33 / mnd
55 2,50% € 100,08 / mnd € 200,16 / mnd € 300,25 / mnd € 500,41 / mnd
60 3,00% € 120,10 / mnd € 240,20 / mnd € 360,29/ mnd € 600,49 / mnd
65 3,50% € 140,11 / mnd € 280,23 / mnd € 420,34 / mnd € 700,57 / mnd
70 4,00% € 160,13 / mnd € 320,26 / mnd € 480,39 / mnd € 800,65 / mnd
75 4,50% € 180,15 / mnd € 360,29 / mnd € 540,44 / mnd € 900,74 / mnd
80 5,00% € 200,16 / mnd € 400,33 / mnd € 600,49 / mnd € 1.000,82 / mnd
85 5,50% € 220,18 / mnd € 440,36 / mnd € 660,54 / mnd € 1.100,92 / mnd


Prestaties van het onderliggende Tak 23 fonds
Naam beheerderNaam fonds YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. KID Risk (1-7) Gemid. annu. 5 jaar
BlackRockNN Life Global Managed Volatility Fund KID
De geafficheerde rendementen houden reeds rekening met de beheerskosten van het fonds (1,09%). De kostprijs van van de verzekering levenslang gewaarborgde rente bedraagt 1,10%. De taks bij instap (2%) en de instapkost (0,50% via DefA Finance i.d.p.v. maximum 3%) zijn eenmalig en kunnen dan ook niet in de cijfers worden opgenomen.
Lifelong Income is een product van Tak 23 en kent dan ook geen kapitaalgarantie. Het onderliggende kapitaal kan stijgen indien het fonds beter presteert dan de uitgekeerde rente, of dalen als de uitgekeerde rente hoger is dan het rendement van het onderliggende fonds. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Aangeduide risicograden zijn op een schaal van 1 tot 7 en onderhevig aan wijzigingen. De maandelijks uit te keren rente is wel levenslang gegarandeerd, wat het onderliggende fonds ook moge doen, of hoe oud u ook moge worden behoudens faling van de emittent of verzekeraar.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Fiscaliteit variant (1)

Onder variant (1) verstaan we dus de situatie waarbij de ouder (of beter de verzekeringsnemer) voor zichzelf een contract afsluit en zelf de rente ontvangt.
 • Op de premie: 2% taks op de gestorte premie.
 • Op de rente: je initiële rente wordt niet belast. Enkel in geval van verhoging van de rente wordt enkel het verschil tussen de nieuwe rente en de initiële rente belast tegen 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen). Het fiscale regime is vergelijkbaar in geval van opname of overlijden.
 • Bij overlijden: in geval van overlijden van de verzekerde stemt het belastbare inkomen overeen met het positieve verschil tussen de beschikbare reserve van het contract op het ogenblik van overlijden en de gestorte eenmalige premie (na aftrek van taksen, maar voor instapkosten), verminderd met het niet-belaste gedeelte van de reeds vóór het overlijden door NN Insurance Belgium nv uitgekeerde gegarandeerde levenslange lijfrente. Het belastbare inkomen wordt afzonderlijk belast tegen 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen). NN Insurance Belgium nv zal dit inkomen op een fiscale fiche 281.40 vermelden. De begunstigde bij overlijden dient dit inkomen in zijn aangifte in de personenbelasting op te nemen. De algemene regels inzake successierechten zijn van toepassing. Opgelet: Deze regels zijn van toepassing conform de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van wijziging in de toekomst.
Voorbeeld van de berekening bij overlijden:
Klant heeft op 07/04/2016 ingetekend op NN Lifelong Income en overlijdt in augustus 2025.
Bruto totale uitkering: € 317.103
Kosten: 0% = € 0
Netto bedrag gestort aan de begunstiging: € 317.103
Bruto investering: € 384.301
Taks: € 7.535,32
Maandelijkse rente sinds 25/05/2016 : 111 X € 1000 = € 111.000

Fiscale gevolg voor 2026 
Nettobedrag van uitbetaling – ( bruto investering – taks – totaalbedrag van gestorte rentes)
317.103 – (384.301 – 7.535,32 – 111.000 )
317.103  – 265.765,68  =   € 51.337,3 = gerealiseerde meerwaarde op het contract
Belasting op roerende inkomsten (fiscale aangifte 2026): 30% =  € 15.401,19
--> Successierechten te betalen op € 317.103 - € 15.401,19 = € 301.701,81

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Fiscaliteit variant (2)

Onder variant (2) verstaan we dus de situatie waarbij de ouders eerst aan een kind een schenking doen en het kind (de verzekeringsnemer) vervolgens een contract op het hoofd van de ouder (de verzekerde) afsluit, hierbij de rente ontvangt en deze doorstort aan de ouder binnen het kader van een schenking met last.
 • Op de premie: 2% taks op de gestorte premie.
 • Op de rente: de initiële rente wordt niet belast. Enkel in geval van verhoging van de rente wordt enkel het verschil tussen de nieuwe rente en de initiële rente belast tegen 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen).
  Het kind (verzekeringsnemer) zal enkel voor dit verschil een fiscale fiche ontvangen en dat bedrag dienen te vermelden onde de rubriek roerende inkomsten.
 • Bij overlijden (van de ouder): in geval van overlijden van de verzekerde (ouder) is er geen erfbelasting te betalen door het kind, aangezien het kind een contract ten gunste van zichzelf heeft onderschreven. De gelden waren immers vooraafgaand aan het afsluiten van het contract geschonken door de ouder aan het kind.
  Die voorafgaande schenking kan ofwel notarieel gebeuren (er dient dan 3% schenkingsrechten in Vlaanderen betaald te worden) ofwel via een bankgift (** er dient dan niets betaald te worden, maar de schenker (ouder) dient dan nog drie jaar te blijven leven, of anders valt de schenking integraal in de nalatenschap).
  Met de overlijdensverzekering NN Donation Care kunnen de kinderen een tijdelijke polis afsluiten voor het geschatte bedrag van de erfbelasting verbonden aan de bankgift (bijvoorbeeld 27% op het geschonken bedrag). De schenker is dan de verzekerde. Als de schenker toch binnen de drie jaar overlijdt, krijgen de begunstigden dan het verzekerde bedrag uitgekeerd om hiermee de erfbelasting of de successierechten te kunnen betalen.
 • Bij vooroverlijden (van het kind dus): door aan de voorafgaande schenking een beding van conventionele terugkeer te koppelen is er geen erfbelasting verschuldigd door de schenker tot beloop van een bedrag gelijk aan het geschonken bedrag. Opgelet: Deze regels zijn van toepassing conform de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van wijziging in de toekomst.
Bij deze variant combineer je dus enerzijds het doorgeven van vermogen aan de volgende generatie enerzijds, met een levenslang vruchtgebruik anderzijds (de zogenaamde schenking met last).
Aarzel niet om een afspraak te maken om hierover een gesprek te hebben.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Commerciële infofiche

De commerciële infofiche voor de klassieke variant (1) vindt u hier.

De commerciële infofiche voor de ABAA variant (2) vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

KID infofiche

De gestandaardiseerde KID infofiche vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Beheersreglement

Het beheersreglement vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Homepagina van de aanbieder

De homepagina van NN vindt u hier.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het verzekeringsproduct: producten aangeboden door NN Insurance Belgium NV, Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • De looptijd van het product is levenslang
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekend gemaakt: https://www.nn.be/nl/particulieren/pensioen/nn-lifelong-income

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

INTEKENEN
U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren om samen dit product en uw financieel profiel te overlopen.


Dit is een informatieve maar geen contractuele webpagina en zij mag in geen enkel geval gezien worden als advies. Bijgevolg kan noch de bestemmeling noch de lezer er enig recht of voordeel uit halen. Deze gegevens worden louter ter informatie verstrekt om de lezer op de hoogte te brengen van producten die bestaan en worden aangeboden door maatschappijen. Hoewel deze informatie afkomstig is uit betrouwbare kwaliteitsbronnen, kan DefA Finance BV de nauwkeurigheid ervan niet garanderen en niet aansprakelijk gesteld worden voor (rechtstreekse of onrechtstreekse) schade die zou voortkomen uit het gebruik van deze informatie. Deze webpagina is geen investeringsaanbod, geen publiciteit, noch een advies of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging. Zij beoogt uw aandacht te trekken op een aanbod of situatie van/bij een verzekeringsmaatschappij en moet worden gelezen samen met de specifieke voorwaarden van het verzekeringsproduct en fonds, het beheersreglement, de essentiële informatiefiche (KID) en de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract die u kan vinden op de website van de verzekeringsmaatschappij in kwestie en/of onze website. We wijzen op de noodzaak om deze documenten door te nemen. Deze documenten vormen samen met het verzekeringsvoorstel de wettelijke documentatie die de verhoudingen regelt tussen de verzekeringsmaatschappij en de onderschrijver.Home

Copyright © 1999- DefA Finance - Alle rechten voorbehouden