Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie SERENITY BASIC (Athora)Credimo Credo 21 Dynamic bulletAlgemene omschrijving

Serenity Basic is een Tak 21 product van de maatschappij Athora Belgium NV.
Het is geschikt voor mensen die voor een middellange termijn (8 jaar of langer) hun gelden niet nodig menen te hebben en geen enkel jaar met negatief rendement tijdens die periode wensen mee te maken.
(Na 8 jaar is er immers geen roerende voorheffing meer van toepassing en zijn er geen uitstapkosten).
 • Serenity Basic biedt u 8 jaar lang een gewaarborgde basisrentevoet aan die hoger is dan 0%. Daar kan jaarlijks nog een winstdeelname bovenop toegekend worden.
 • De instapkosten bedragen:
  • 0,45% als storting + reserve : tussen € 10.000 en € 49.999
  • 0% als storting + reserve = € 50.000 of meer
 • De beheerskosten bedragen 0,015% / maand van het samengestelde spaarbedrag
 • De uistapkosten bedragen: degressieve percentages volgens storting van 3% - 3% - 3% - 2% - 2% - 2% - 1% - 1% per jaar, 0% vanaf het negende jaar
 • Een taks van 2% bij intekening is van toepassing
 • Voor opvragingen voor de 8e verjaardag van de contractdatum is 30% roerende voorheffing op een fictief rendement van 4.75% van toepassing. Na 8 jaar is 0% roerende voorheffing van toepassing.
 • De meest actuele waardestanden vindt u op de website van de aanbieder: www.athora.com/be
 • Rendementen uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst
 • U kan reeds intekenen op een contract vanaf 10.000 EUR
 • Het duurtijd van het contract is tot de 105e verjaardag van de verzekeringnemer. Indien u er tevreden van bent kan u na 8 jaar dus gewoon verder blijven genieten van uw contract of een transfert vragen naar een ander Tak 21 contract van de maatschappij
 • Het contract kan afgesloten worden op naam van 2 verzekeringsnemers en voor 2 verzekerden.

Serenity Basic bulletPagina van de producent

AANVRAGEN
De productomschrijving van Serenity Basic zoals door de aanbieder gegeven vindt u hier.

De essentiële beleggersinformatie (KID) vindt u hier.
We wijzen erop dat deze fiche geen marketingmateriaal is maar een uniform Europees document. Aangezien verschillende makelaars, verschillende instapkosten kunnen hanteren werd beslist dat dit document wettelijk verplicht dient uit te gaan van de maximaal mogelijke instapkosten, te weten 2,45%, terwijl wij voor uw contract de minimaal mogelijke instapkosten hanteren, meerbepaald 0% à 0,45%!
Het is noodzakelijk dat u deze fiche doorneemt voorafgaand aan de inschrijving en hieromtrent geen verdere vragen meer heeft alvorens te onderschrijven.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Homepagina van de aanbieder

De homepagina van Athora vindt u hier.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door Athora Belgium NV, Louizalaan 149, 1050 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

AANVRAGEN
U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de documentatie voorafgaand aan de onderschrijving ook hier aanvragen.

Home

Copyright © 2000- DefA Finance - All rights reserved.