Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie STARFIX (Patronale Life)The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)

Starfix Patronale Life bulletAlgemene omschrijving

Starfix is een Tak 21 product van de maatschappij Patronale Life NV.
Het is geschikt voor mensen die voor een middellange termijn (8 jaar of langer) hun gelden niet nodig menen te hebben en geen enkel jaar met negatief rendement tijdens die periode wensen mee te maken.
(Na 8 jaar is er immers geen roerende voorheffing meer van toepassing en zijn er geen uitstapkosten).
 • Starfix biedt u 8 jaar lang een gewaarborgde basisrentevoet aan van 0.80%. Daar kan jaarlijks nog een winstdeelname bovenop toegekend worden.
 • De instapkosten bedragen: 0% met een vaste kost van 50 EUR per storting. (DefA Finance neemt deze laatste als commerciŽle tegemoetkoming ten laste voor alle stortingen vanaf 10.000 EUR)
 • Er worden geen beheerskosten aangerekend
 • De uistapkosten bedragen: Bij aanvang 3,00%, degressief naar 0,00% over de eerste 5 jaar met een minimum van 75 EUR* gedurende de eerste 8 jaar. (*) De uitstapkost kan echter nooit meer bedragen dan 5,00% van de afkoopwaarde.
  Na 8 jaar wordt er geen uitstapkost aangerekend.
 • Een taks van 2% bij intekening is van toepassing
 • Voor opvragingen voor de 8e verjaardag van de contractdatum is 30% roerende voorheffing op een fictief rendement van 4.75% van toepassing. Na 8 jaar is 0% roerende voorheffing van toepassing.
 • De meest actuele waardestanden vindt u op de website van de aanbieder: www.patronale-life.be
 • U kan reeds intekenen op een contract vanaf 2.500 EUR
 • Het duurtijd van het contract is levenslang. Indien u er tevreden van bent kan u na 8 jaar dus gewoon verder blijven genieten van uw contract of een transfert vragen naar een ander Tak 21 contract van de maatschappij
 • Het contract kan afgesloten worden op naam van 2 verzekeringsnemers en voor 2 verzekerden.

Starfix Patronale Life bulletPagina van de producent

AANVRAGEN
De productomschrijving van Starfix zoals door de aanbieder gegeven vindt u hier.

De essentiŽle beleggersinformatie (KID) vindt u hier.
We wijzen erop dat deze fiche geen marketingmateriaal is maar een uniform Europees document. Aangezien verschillende makelaars, verschillende instapkosten kunnen hanteren werd beslist dat dit document wettelijk verplicht dient uit te gaan van de maximaal mogelijke instapkosten, te weten 5%, terwijl wij voor uw contract de minimaal mogelijke instapkosten hanteren, meerbepaald 0%!
Het is noodzakelijk dat u deze fiche doorneemt voorafgaand aan de inschrijving en hieromtrent geen verdere vragen meer heeft alvorens te onderschrijven.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Homepagina van de aanbieder

De homepagina van Patronale Life vindt u hier.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door Patronale Life NV, Bld. Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Contrary to the clichť, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

AANVRAGEN
U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de documentatie voorafgaand aan de onderschrijving ook hier aanvragen.
The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)

Home

Copyright © 2000- DefA Finance - All rights reserved.