Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie ALLIANZ EXCELLENCE

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Pagina van de producent

ALLIANZ EXCELLENCE is het exclusieve zogenaamde Tak 23 product van Allianz Belgium waarbinnen u een mix van Tak 23 fondsen kan onderbrengen binnen één verzekeringscontract voor zover het minimumbedrag 25.000 EUR bedraagt.

Via ALLIANZ EXCELLENCE krijgt u toegang tot de vermaarde vermogensbeheerders ODDO & CIE, PIMCO GLOBAL ADVISORS, ALLIANZ GLOBAL INVESTORS, CARMIGNAC GESTION, M&G, FLOSSBACH VON STORCH, etc. en dit binnen het fiscaal erg voordelige kader van de Tak 23.

Interessant is dat het product een zogenaamde Stop Loss aanbiedt: u kan zelf bepalen vanaf welke daling Allianz het verkooporder dient te geven zodat uw verliezen beperkt blijven. Het betreft bovendien een relatieve Stop Loss wat wil zeggen dat steeds gekeken wordt naar de meest recente hoogste waarde en niet naar de startwaarde.
Wie bijvoorbeeld startte aan 100 met een stop loss van 10% en vervolgens zijn fondsen zag stijgen naar 130, zal vermoedelijk liefst hebben dat het verkooporder gegeven wordt vanaf 130-10% = 117, idpv vanaf 90.
We wijzen evenwel op het belang om Tak 23 geldplaatsingen steeds op middellange tot lange termijn te bekijken. Jaren met negatieve rendementen zijn mogelijk en waarschijnlijk en herstel kan jaren in beslag nemen. Dit is geen korte termijn belegging.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Wat zijn fiscale lasten verbonden aan deze aanpak ?

De fiscale behandeling van Tak 23 is doorgaans veel beter dan die van bancaire fondsen. U betaalt een eenmalige taks van 2% bij intekening en daarmee is de kous af. Er is geen roerende voorheffing meer en ook de meerwaarden zijn niet belast zoals dat bij bancaire fondsen die voor meer dan 10% in obligaties beleggen wel het geval is op dat deel obligaties!
Tot slot kan u ook gratis één keer per jaar switchen van fondsen. Uiteraard bestaat zoiets niet bij bancaire fondsen waar u het fonds dient te verkopen, een nieuw dient aan te kopen, en dus steeds opnieuw beurstaks en kosten dient te betalen!


Allianz Belgium biedt u volgende fondsen aan:
Naam beheerderNaam fonds YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Morningstar KID Risk (1-7) Gemidd. 5Y act.
Allianz Global InvestorsSecuricash Fund KID
Allianz Global InvestorsAE Allianz Strategy Neutral KID
Allianz Global InvestorsAE Allianz Strategy Balanced KID
Allianz Global InvestorsAE Allianz Strategy Dynamic KID
Allianz Global InvestorsAE Allianz European Equity Dividend KID
Allianz Global InvestorsAE Allianz Global Equity KID
Allianz Global InvestorsAE Allianz Europe Equity Growth KID
Allianz Global InvestorsAE Allianz Europe Small Cap Equity KID
Allianz Global InvestorsAE Allianz Convertible Bond KID
Carmignac GestionAE Carmignac Patrimoine KID
Carmignac GestionAE Carmignac Emerging Patrimoine KID
Flossbach Von StorchAE FvS Multiple Opportunities II KID
Oddo Et CieAE Oddo Patrimoine KID
Oddo Et CieAE Oddo Investissement KID
Oddo Et CieAE Oddo ProActif Europe KID
Oddo Et CieAE Oddo Avenir Europe KID
Pimco Global AdvisorsAE PIMCO Diversified Income KID
Pimco Global AdvisorsAE PIMCO Global Bond KID
Pimco Global AdvisorsAE PIMCO Global High Yield Bond KID
Hoe deze rendementen lezen? De geafficheerde rendementen zijn de netto rendementen reeds na aftrek van alle beheerskosten. De instapkosten die wij hanteren variëren tussen 0,50% (vanaf 25.000 EUR) en 0% (vanaf 500.000 EUR) in functie van de belegde som en dienen nog (eenmalig) afgetrokken te worden, net zoals de 2% taks bij instap. Sommige Allianz fondsen werden minder dan 5 jaar geleden toegevoegd aan het gamma zodat er dan ook voor langere periodes onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar zijn. Dit fonds belegt dan echter exclusief in het onderliggende fonds vermeld in de fiche. Dit maakt het mogelijk om voor de jaren waarvoor geen cijfers beschikbaar zijn benaderende simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. In de fondsenfiches worden beide rendementen afzonderlijk opgenomen in dergelijke gevallen. De hier vermelde rendementen houden reeds rekening met de beheerskosten van het fonds (u moet die er dus niet nog eens van af trekken) maar houden logischerijze geen rekening met de taksen verbonden aan het verzekeringscontract (thans 2% bij instap), aangezien dat een eenmalige kost is, noch met de instapkosten aangerekend door DefA Finance aangezien deze laatsten immers eveneens eenmalig en tevens variabel zijn (tussen 0% en 0,50% afhankelijk van de grootte van de belegging). De rendementen van het Allianz fonds zelf worden berekend door Allianz en volgens het beheersreglement welk samen met de algemene voorwaarden en de essentiële beleggersinformatie (KID) dient gelezen te worden en beschikbaar is op https://allianz.be/nl/prive/sparen-beleggen en op deze pagina.
Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Aangeduide risicograden zijn op een schaal van 1 tot 7 en onderhevig aan wijzigingen. Morningstar sterren zijn een kwantitatieve rating op basis van historische koersprestaties en variëren van één * (bij de slechtste in zijn categorie) tot vijf ***** (bij de beste in zijn categorie). Raadpleeg voor de meest recente versies steeds https://allianz.be/nl/prive/sparen-beleggen. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Pagina's van de producent

De commerciële infofiche vindt u hier.

Het meest recente overzicht van de beschikbare fondsen, de risicoklasses, de commerciële infofiches, de essentiële beleggersinformatie (KID) en de beheersreglementen van de fondsen vindt u op de website van Allianz onder de rubriek Sparen & Beleggen / documenten. In afwijking van de in deze fiches vermelde instapkosten tot 3,50%, worden deze bij DefA Finance gereduceerd tot slechts 0% à 0,50% in functie van de belegde som. Er worden geen extra beheerskosten door ons aangerekend. De door de maatschappij aangerekende beheerskosten zijn reeds van de geafficheerde rendementen afgetrokken.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Beheersreglement

Het beheersreglementen vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Duurzaamheidsbeleid

Het duurzaamheidsbeleid (SFDR) vindt u hier.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

  • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
  • De staat van herkomst van de fabrikant van het verzekeringsproduct: producten aangeboden door Allianz Benelux NV, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel
  • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
  • De looptijd van het product is levenslang
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
  • Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekend gemaakt: Netto Inventariswaarden In Tak 23

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Homepagina van de aanbieder

De homepagina van Allianz vindt u hier.

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

INTEKENEN
U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de document vooragaand aan een onderschrijving ook on-line aanvragen.


Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.