Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie QUALITY LIFE - AEL SAFE+ (Afi.Esca Luxembourg)Credimo Credo 21 Dynamic bulletAlgemene omschrijving

QUALITY LIFE is een verzekeringscontract van de maatschappij Afi.Esca Luxembourg SA waarin zowel een luik Tak 21 als een luik Tak 23 kan ondergebracht worden.
(Men spreekt soms van Tak 44, maar dat is een loutere marketing term.)
 • Het luik Tak 21 binnen QUALITY LIFE heet "AEL SAFE+".
 • Het luik Tak 23 binnen QUALITY LIFE kan u zelf samenstellen uit tientallen externe fondsen.

Hieronder vindt u een selectie van deze fondsen en de ganse lijst kan u hier raadplegen op https://www.afi-esca.lu/nl/product-oplossing/onze-fondsen/
De maatschappij Afi.Esca Luxembourg staat u toe maximaal 90% te beleggen in haar Tak 21 luik AEL SAFE+. Minstens 10% dient dus in een selectie van externe fondsen geplaatst te worden.
QUALITY LIFE is reeds toegankelijk vanaf 5.000 EUR. Vanaf 50.000 EUR krijgt u bovendien toegang tot QUALITY LIFE PLUS waarbij het verschil is dat u dan ook toegang krijgt tot de zogenaamde "clean share" varianten van de fondsen. Dat zijn fondsen die normaalgezien enkel voorbehouden zijn voor institutionele beleggers en die een lagere kostenstructuur (en dus hoger rendement) hebben.

QUALITY LIFE is geschikt voor mensen die voor een middellange termijn (8 jaar of langer) hun gelden niet nodig menen te hebben. (Na 8 jaar is er immers geen roerende voorheffing meer van toepassing op het luik Tak 21 en ook voor het luik Tak 23 wordt een middellange tot lange termijn aanbevolen).

Let wel: Het luik Tak 23 is enkel voorbehouden voor mensen met voldoende hoog risicoprofiel en een voldoende financiŽle kennis en ervaring en die beseffen dat de rendementen variŽren met de marktbewegingen. Rendementen en simulaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Over de termijn bekeken zullen er zeker periodes met verlies zijn en er dient steeds een langetermijnvisie gehanteerd te worden om deze periodes mogelijks te kunnen compenseren. Deze Tak 23 is enkel voor personen met een langetermijn horizon bedoeld. We wijzen tevens op de noodzaak om voorafgaand aan de onderschrijving of intekening de essentiŽle beleggersinformatie (KID) grondig door te nemen zodat u hieromtrent geen nadere vragen meer hebt.
 • QUALITY LIFE - AEL SAFE+ biedt u een gewaarborgde basisrentevoet aan van 0% (synoniem voor kapitaalgarantie). Daar wordt jaarlijks een winstdeelname bovenop toegekend.
 • De instapkosten die wij hanteren bedragen 0%
 • De beheerskosten op het luik AEL SAFE+ bedragen 0,80% maar zijn reeds van de geafficheerde rendementen afgetrokken. De beheerskosten op het luik Tak 23 fondsen bedraagt 0,85% en is nog niet van de geafficheerde rendementen afgetrokken.
 • De uitstapkosten bedragen 0%
 • Een taks van 2% bij intekening is van toepassing
 • Voor opvragingen voor de 8e verjaardag van de contractdatum is 30% roerende voorheffing op een fictief rendement van 4.75% van toepassing. Na 8 jaar is 0% roerende voorheffing van toepassing.
 • De meest actuele waardestanden vindt u op de website van de aanbieder: https://www.afi-esca.lu/
 • Rendementen uit het verleden zijn nooit een garantie voor de toekomst
 • U kan reeds intekenen op een contract vanaf 5.000 EUR
 • Het duurtijd van het contract is 30 jaar. Indien u er tevreden van bent kan u na 8 jaar dus gewoon verder blijven genieten van uw contract
 • Het contract kan afgesloten worden op naam van 2 verzekeringsnemers en voor 2 verzekerden.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Fondsen met gewaarborgd kapitaal

Hieronder vindt u de rendementen voor het fonds met kapitaalgarantie:
Naam beheerderNaam fonds YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Info fiche Risk Gemid. annu. 5 jaar VRAAG AAN !
AFI.Esca LuxembourgAEL Safe+ (0%+) pas in gekend * * * * * * * * KID
* Van de geafficheerde rendementen AEL SAFE+ zijn de beheerskosten (0,80%) reeds afgetrokken. U dient ze er dus niet nog eens van af te trekken.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Fondsen zonder gewaarborgd kapitaal

Hieronder vindt u de rendementen voor enkele populaire fondsen zonder kapitaalgarantie* binnen QUALITY LIFE (minimum contract 5.000 EUR en 600 EUR per fonds):
(de volledige lijst van beschikbare fondsen kan u hier raadplegen)
Naam beheerderNaam fonds YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instap-kost Beheer Info fiche Risk Morning- star Gemid. annu. 5 jaar VRAAG AAN !
Carmignac GestionCarmignac Patrimoine A ISIN FR0010135103 0% 0,85% KID
EtheneaEthna Aktiv T ISIN LU0431139764 0% 0,85% KID
Fin. EchiquierEchiquier Arty A ISIN FR0010611293 0% 0,85% KID
Fin. EchiquierWorld Next Leaders A ISIN FR0011449602 0% 0,85% KID
Flossbach von StorchMultiple Opp.II RT ISIN LU1038809395 0% 0,85% KID
KerenPatrimoine C ISIN FR0000980427 0% 0,85% KID
Lazard FrŤres GestionLazard Patrimoine Opport SRI RC EUR ISIN FR0007028543 0% 0,85% KID
MainFirstGlobal Equities Fund A ISIN LU0864709349 0% 0,85% KID
NordeaGlobal Climate And Environment Fund BP EUR ISIN LU0348926287 0% 0,85% KID
NordeaStable Return Fund BP EUR ISIN LU0227384020 0% 0,85% KID
RobecoBP Global Premium Equities D EUR ISIN LU0203975437 0% 0,85% KID
Rothschild & Co AMER co Valor F EUR ISIN FR0011261197 0% 0,85% KID

Hieronder vindt u de rendementen voor enkele populaire fondsen zonder kapitaalgarantie* binnen QUALITY LIFE PLUS (minimum contract 50.000 EUR en 600 EUR per fonds) (de zogenaamde Clean Shares):
(De volledige lijst van beschikbare fondsen kan u hier raadplegen.)
Naam beheerderNaam fonds YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instap-kost Beheer Info fiche Risk Morning- star Gemid. annu. 5 jaar VRAAG AAN !
Fin. EchiquierWorld Next Leaders K ISIN FR0013423357 0% 0,85% KID
MainFirstGlobal Equities Fund R ISIN LU1004824790 0% 0,85% KID
Rothschild & Co AMER co Valor P EUR ISIN FR0011847409 0% 0,85% KID

Verduidelijking aangaande de kosten en KID fiches: alle hierboven vermelde rendementen zijn deze NA alle in de KID vermelde kosten. De enige kost die u er nog dient van af te trekken om de "netto-netto" rendementen te bekomen is de 0,85% jaarlijkse beheerskost welke Afi.Esca Luxembourg aanrekent op de fondsen zonder kapitaalgarantie. (Op die met kapitaalgarantie is de beheerskost van 0,80% reeds afgetrokken van het geafficheerde rendement en moet u die dus niet nog eens gaan aftrekken).
Daarnaast zijn er ook eenmalige kosten die een invloed hebben op het rendement, namelijk instapkosten. (Die mag u er niet zomaar van aftrekken omdat ze eenmalig zijn.) De instapkosten die wij hanteren bedragen 0,50%. De wettelijke taks bij instap bedraagt 0% voor Tak 26 kapitalisatieproducten. Er is geen uitstapkost.
Vennootschappen betalen bij Afi.Esca Luxembourg 0% taks bij instap, maar zullen de rendementen wel dienen aan te geven bij de belastbare inkomsten (net zoals al hun andere inkomsten overigens). Privť personen betalen ook 0% taks bij instap en krijgen een fiscale fiche bij opvraging zodat aangifte gedaan kan worden (30% roerende heffing op de effectieve aangroei).

* Dit is een loutere vaststelling en mag niet als beleggingsadvies geÔnterpreteerd worden

** SFDR Europese regelgeving over de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie in de financiŽle dienstverlening:
 • Artikel 6-producten: beleggingsproducten waarin geen duurzaamheidsfactoren zijn geÔntegreerd en die derhalve niet als duurzame beleggingen kunnen worden gepresenteerd.
 • Artikel 8-producten: beleggingsproducten die niet uitsluitend duurzaam beleggen beogen. Deze beleggingsproducten bevorderen echter milieu- en/of sociale kenmerken voor een deel of het geheel van hun activa. De ondernemingen waarin wordt belegd moeten zich houden aan goede bestuurspraktijken. Voor deze producten geldt geen strikte verplichting om de belangrijkste negatieve effecten van hun beleggingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen.
 • Artikel 9-producten: beleggingsproducten met als exclusief doel duurzame beleggingenPagina van de producent

AANVRAGEN
De productomschrijving van QUALITY LIFE zoals door de aanbieder gegeven vindt u hier.

De essentiŽle beleggersinformatie (KID) vindt u hier.
We wijzen erop dat deze fiche geen marketingmateriaal is maar een uniform Europees document. Aangezien verschillende makelaars, verschillende instapkosten kunnen hanteren werd beslist dat dit document wettelijk verplicht dient uit te gaan van de maximaal mogelijke instapkosten, te weten 5,00%, terwijl wij voor uw contract de minimaal mogelijke instapkosten hanteren, meerbepaald 0%!
Het is noodzakelijk dat u deze fiche doorneemt voorafgaand aan de inschrijving en hieromtrent geen verdere vragen meer heeft alvorens te onderschrijven.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Homepagina van de aanbieder

De homepagina van Afi.Esca vindt u hier.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: de verzekeringsnemer is ervan ingelicht dat de contracten gecommercialiseerd worden onder de vorm van Vrije dienstVerlening (VdV) bij ingezetenen van een lidstaat van de europese Unie. De wetgeving die van kracht is, is de wetgeving van het land die de fiscale verblijfplaats is van de verzekeringsnemer. In elk ander geval is het de Luxemburgse wetgeving die van kracht is.
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door Afi.Esca Luxembourg SA, 4, rue du Fort Wallis L-2714 Luxembourg, Luxemburg
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Contrary to the clichť, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

AANVRAGEN
U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de documentatie voorafgaand aan de onderschrijving ook hier aanvragen.

Home

Copyright © 2000- DefA Finance - All rights reserved.