Verzekeringen

Neem hier uw Comfort Thuis Flex verzekering van AXA 


Making money doesn't oblige people to forfeit their honor or their conscience. (Baron Guy de Rothschild) neem hier de brandverzekering Comfort Thuis Flex van AXA Belgium


Deze verzekering bieden wij u graag aan met extra kortingen, zodat u hoge kwaliteit aan een aantrekkelijke premie verkrijgt. Leden van Test-Aankoop genieten exclusieve extra voordelen..

I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom. (Angus Grossart)

Bereken de premie

Om een correcte en vrijblijvende premieberekening te maken dienen wij eerst te weten wat uw verlangens en behoeften zijn en wat het te verzekeren risico juist is. Daarom verzoeken wij u ons dit aanvraagformulier ingevuld te willen terugzenden, bij voorkeur via mail.
Gelieve alvorens dit te doen, de informatie hieronder door te nemen zodat een duidelijker beeld krijgt o.a. van wat gedekt kan worden en wat niet. Wij wijzen op de noodzaak hiervan.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Pagina's van de maatschappijYour legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

  • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
  • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door AXA Belgium NV, Troonplein 1, 1000 Brussel
  • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
  • Beknopte aanduiding van de dekking die wordt aangeboden: zie linkerluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
  • Aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering: zie rechterluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
  • De looptijd van het product is 1 jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd behoudens een geldige opzeg (aangetekend en minstens 3 maanden voor de jaarvervaldag of binnen de maand n.a.v. een eenzijdige premievrhoging door de verzekeringsmaatschappij)
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Nu een offerte aanvragen

VRAAG NU AAN
Vraag hiermee uw premieberekening aan

Als u nu reeds elders verzekerd bent, dan is veranderen van verzekeraar erg makkelijk. Onze polis vangt dan aan op de eerstkomende jaarvervaldag*. (U vindt die vervaldag op uw huidige polis).

Als u dat wenst kunnen wij u de opzegbrief bezorgen zodat u die enkel moet ondertekenen.

* een polis is steeds opzegbaar op zijn jaarlijkse vervaldag, voor zover een opzegperiode van 3 maanden gerespecteerd wordt. Is uw jaarvervaldag dus bijvoorbeeld reeds binnen twee maanden, dan zal onze polis pas aanvangen binnen 1 jaar en twee maanden.


Home