If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Familis budgetbescherming: tot 6 maanden gratis bij tegenslag

Met Familis geniet uw gezin gratis de dekking “Budgetbescherming Familis”.
Een ongeval, ziekte of hospitalisatie kan iedereen overkomen. Vaak brengt dit onvoorziene uitgaven en/of inkomensverlies met zich mee.
Wanneer u als Familis-verzekeringnemer volledig arbeidsongeschikt wordt (dit wil concreet zeggen dat uw arts voorschrijft dat u dient thuis te blijven), kan uw gezin rekenen op “Budgetbescherming Familis” voor een extra steuntje in de rug. De enige voorwaarde om dit exclusief voordeel te genieten, is dat u jonger bent dan 65 jaar bij de aanvang van de arbeidsongeschiktheid.
Zodra de totale arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 1 maand, betaalt AG Insurance de maandelijkse premie van alle Familiscontracten terug, met een eenmalige vrijstelling per schadegeval (thans 100 EUR). En dit 6 maanden lang indien nodig!
Opgelet: een dergelijk schadegeval dient aangegeven te worden na 4 weken arbeidsongeschiktheid én voor het einde van de 5e week, zodat u in die week de aangifte dient te doen.
In geval van overlijden keert AG Insurance onmiddellijk het equivalent van 6 maandpremies uit (min de vrijstelling en de eventueel al terugbetaalde sommen in het kader van een lopende arbeidsongeschiktheid). Met “Budgetbescherming Familis” hebben uw dierbaren en u dus de zekerheid in alle omstandigheden goed verzekerd te zijn en alle Familis-waarborgen te genieten.

Het volledige Familis reglement vindt u hier.