Overzicht verzekeringen
Neem hier uw FAMILIS verzekeringspakket van AG INSURANCE 

* Al uw verzekeringen in één overzichtelijk pakket met maandpremies
* Gratis premiebescherming voor het gehele pakket bij ziekte of invaliditeit
* Hoe meer waarborgen in het pakket, hoe groter de kortingen die DefA Finance u toekent

Making money doesn't oblige people to forfeit their honor or their conscience. (Baron Guy de Rothschild) De Reisannulatieverzekering Top TravelStop van AG Insurance


Ziekte van uzelf, kind of ouders, ontslag, weigering visum, totaal verlies wagen, ... er kan véél tussenkomen voor u vertrekt ! Met de permanente Top TravelStop reisannuleringsverzekering bent u vanaf nu steeds gerust voor al uw toekomstige reizen !
Deze reisverzekering is, naast de reisbijstandsverzekering, dan ook sterk aan te bevelen voor wie een reis plant.

I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom. (Angus Grossart)

Uw premie

jaarpremies voor uw Top TravelStop reis annulatie verzekering
brons zilver goud
  individueel   180,00 EUR (15,00 EUR p.m.) 180,00 EUR (15,00 EUR p.m.) 180,00 EUR (15,00 EUR p.m.)
  gezin  252,00 EUR (21,00 EUR p.m.) 252,00 EUR (21,00 EUR p.m.) 252,00 EUR (21,00 EUR p.m.)

Deze premies zijn bijzonder interessant als u weet dat een klassieke annuleringsverzekering, verbonden aan één afzonderlijke reis, doorgaans 4% van de totale prijs kost!
Bovendien geniet Top TravelStop alle Familis-voordelen : een duidelijk, eenvoudig en volledig familis verzekeringsdossier, een budgetbescherming en de mogelijkheid om maandelijks te betalen.

I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom. (Angus Grossart)

In detail


Na het onderschrijven van de reisannuleringsverzekering "Top TravelStop" bent u - afhankelijk van de gekozen formule ("Individueel" of "Gezin") - gedekt voor het financiële verlies als gevolg van de onmogelijkheid voor u en uw familie om de voorziene reis te maken. Als u uw reis moet onderbreken, geniet u een compensatie voor de vakantiedagen die u nog tegoed had.
Dankzij de Reisannulering "Top TravelStop" kan u in alle rust uw vakantie boeken en met een gerust hart vertrekken. "Top TravelStop" staat immers voor:
 • een dekking voor alle annuleringen, wijzigingen en onderbrekingen van reizen of uitstappen en dit gedurende een heel jaar;
 • een dekking voor alle reizen, wereldwijd en ongeacht de duur, en alle uitstappen in België met minstens 4 opeenvolgende overnachtingen;
 • een dekking voor alle transportmiddelen: vliegtuig, trein, bus, boot, wagen … ;
 • een dekking voor eender welk type van logement: huren van een appartement, vakantieverblijf of bungalow, het verblijven op hotelkamer of camping, deelnemen aan vakantiekampen van een jeugdbeweging … ;
 • een dekking voor alle begunstigden van hetzelfde contract, zelfs indien ze op hetzelfde moment vertrekken naar verschillende bestemmingen;
 • een dekking voor alle reserveringsmogelijkheden: reisagentschap, verhuurmaatschappij, zelf geboekte reizen via Internet of langs de klassieke weg … ;
 • Enige voorwaarde: de minimumwaarde van de reis moet 150 EUR bedragen.


Wanneer komt de waarborg tussen ?

 • Medische redenen: ziekte, ongeval, overlijden, transplantaties, complicaties bij zwangerschap, onmogelijkheid om een vaccin te laten toedienen …
 • Professionele redenen: ontslag om economische redenen, nieuw contract van onbepaalde duur, intrekken van al toegekende vakantie.
 • Administratieve redenen: oproeping voor een militaire of humanitaire missie, oproeping voor de adoptie van een kind, als getuige of jurylid bij een rechtszaak.
 • Familiale redenen: echtscheiding of relatiebreuk.
 • Materiële redenen: materiële schade aan woning, het tweede verblijf, de professionele gebouwen, totaal verlies van het voertuig kort voor het vertrek.
 • Redenen in verband met de overheid: weigering van een visum …
 • Diverse redenen: herexamen, vertraging bij het inschepen als gevolg van een panne of een ongeval, de reisgezel die afzegt.
 • Opgelet: natuurrampen en terrorisme/rellen/oorlog in het land van bestemming zijn nooit gedekt.


TIP: als u samen met vrienden een huisje huurt, zorg dan dat de huurovereenkomst alle families vermeldt en sluit een Top TravelStop per familie af. Als één van de vrienden dient af te haken zit u niet aleen vast aan het huisje.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Pagina's van de maatschappij

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door AG Insurance NV, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • Beknopte aanduiding van de dekking die wordt aangeboden: zie linkerluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
 • Aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering: zie rechterluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
 • De looptijd van het product is 1 jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd behoudens een geldige opzeg (aangetekend en minstens 3 maanden voor de jaarvervaldag of binnen de maand n.a.v. een eenzijdige premievrhoging door de verzekeringsmaatschappij)
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Nu aanvragen

Vraag hier uw polis reisannuleringsverzekering aan.

Als u nu reeds elders verzekerd bent voor dit risico, kunnen wij uw dekkingen verzogen vanaf de eerstkomende jaarvervaldag. (U vindt deze op uw huidige polis. Een vooropzegperiode van minstens 3 maanden dient gerespecteerd te worden. Als u dat wenst kunnen wij u de opzegbrief of mandaatbrief in ons voordeel ter ondertekening bezorgen en ze nadien aan de maatschappij overmaken.)

Home