Verzekeringen
Neem hier uw FAMILIS verzekeringspakket van AG INSURANCE 

* Al uw verzekeringen in één overzichtelijk pakket met maandpremies
* Gratis premiebescherming voor het gehele pakket bij ziekte of invaliditeit
* Hoe meer waarborgen in het pakket, hoe groter de kortingen die DefA Finance u toekent

Making money doesn't oblige people to forfeit their honor or their conscience. (Baron Guy de Rothschild) De Gezins- en Reisbijstandsverzekering Top Bijstand van AG Insurance


We gaan op reis en we nemen mee ... een reisbijstandsverzekering !

Met de AG Insurance reis- en gezinsbijstandsverzekering sluit u één reisverzekering af die u en uw gezin permanent dekt op alle toekomstige reizen. Met deze verzekering kan u voortaan dus steeds met een gerust gemoed op reis vertrekken !

Indien u enkel uw gezin verzekert en niet de wagen, dan heet het product "AG Gezinsbijstand".
Indien u tevens de wagen wenst te verzekeren, dan heet het product "AG Top Bijstand" en is deze waarborg een extra waarborg bij de autoverzekering BA Auto van AG Insurance.

bullet reisverzekering

Uw premie

jaarpremies voor uw gezins- en reisbijstandsverzekering
brons zilver goud
zonder auto 45,00 EUR (3,75 EUR p.m.) 42,44 EUR (3,54 EUR p.m.) 41,50 EUR (3,46 EUR p.m.)
met auto* 101,40 EUR (8,45 EUR p.m.) 96,33 EUR (8,03 EUR p.m.) 91,26 EUR (7,61 EUR p.m.)
* In dat geval dient de auto ook bij AG Insurance verzekerd te zijn en mag hij maximum 7 jaar oud zijn bij het onderschrijven van de waarborg


Als u op reis gaat met uw gezin, dan wil u daar op uw gemak zijn. Als het in het buitenland echter verkeerd loopt, blijkt de situatie vaak veel stresserender dan wanneer zoiets in het binnenland gebeurt! Om u dergelijke stress te besparen onderschrijft u best de reis- en gezinsbijstandsverzekering.
 • uw dochter is plots vermist --> opzoekings- en reddingskosten
 • uw echtgenote krijgt een blindedarmontsteking halverwege uw autotrip naar Frankrijk --> medische kosten tot 50.000 EUR gedekt + huisvesting en/of vervoer van de rest van het gezin
 • uzelf geraakt in de cel door een onoplettendheid --> voorschieten van strafrechtelijke borg + erelonen van advocaat + taalkundige bijstand
 • uw distributieriem begeeft het in Italië --> pechverhelping en sleepdienst, verzenden van reserveonderdelen of repatriëring van het verzekerd voertuig, vervangwagen
 • u verliest uw internationaal paspoort en portefeuille --> administratieve bijstand consulaten en ambassades, voorschieten van gelden
 • ...
De reden waarom wij als makelaar kozen voor de AG Insurance bijstandsverzekering is deze: u de beste kwaliteit kunnen aanbieden van een specialist die goed thuis is in alle mogelijke aspecten van de internationale gezins- en reisbijstand.

U geniet ook hier de handige gratis maandpremiespreiding en de budgetbescherming voor alle dekkingen binnen uw Familis verzekeringspakket (voor zover de totale maandpremie minstens 25 EUR bedraagt).

Zoals u in de voorbeelden merkt zijn er overlappingen tussen de reisbijstandverzekering en de autobijstandsverzekering. Deze laatste is een onderdeel van de autoverzekering. Wanneer u een wagen bezit, adviseren wij u ook de autoverzekering in het Familispakket onder te brengen zodat u zich niet hoeft af te vragen wie u gaat helpen voor wat als het fout loopt op reis: AG Insurance zal u helpen met alles.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Pagina's van de maatschappij

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door AG Insurance NV, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • Beknopte aanduiding van de dekking die wordt aangeboden: zie linkerluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
 • Aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering: zie rechterluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
 • De looptijd van het product is 1 jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd behoudens een geldige opzeg (aangetekend en minstens 3 maanden voor de jaarvervaldag of binnen de maand n.a.v. een eenzijdige premievrhoging door de verzekeringsmaatschappij)
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Nu onderschrijven

Vraag hier uw polis gezins- en reisbijstandsverzekering aan.

Als u nu reeds elders verzekerd bent, kunnen wij uw dekkingen verzogen vanaf de eerstkomende jaarvervaldag. (U vindt deze op uw huidige polis. Een vooropzegperiode van minstens 3 maanden dient gerespecteerd te worden. Als u dat wenst kunnen wij u de opzegbrieven ter ondertekening bezorgen en ze nadien aan de maatschappij overmaken.)

Home