Verzekeringen
Neem hier uw FAMILIS verzekeringspakket van AG INSURANCE 

* Al uw verzekeringen in één overzichtelijk pakket met maandpremies
* Gratis premiebescherming voor het gehele pakket bij ziekte of invaliditeit
* Hoe meer waarborgen in het pakket, hoe groter de kortingen die DefA Finance u toekent

Cheap things are not good, good things are not cheap. (Chinese proverb) BA AUTO AUTOVERZEKERING van AG INSURANCE

TEKEN IN OP BA AUTO !


Enkel voor onze reeds bestaande klanten bieden wij een uitstekende dekking auto aan. Personen die enkel en alleen een dekking auto wensen kunnen zich beter wenden tot hun bestaande aanbieder.

Premies vergelijken is één ding, kwaliteit verkrijgen is een ander ding. Zeker voor de autoverzekering zijn we ervan overtuigd dat kwaliteit het belangrijkste criterium moet zijn.

Onze betrachting is u deze topkwaliteit te bieden aan een sterk verlaagde premie. Wij hebben hiervoor resoluut gekozen voor AG Insurance en bieden u met BA Auto een erg goed aangeschreven polis BA Auto aan, met o.a. Bonus Malus 0 voor het leven en gratis bestuurdersdekking BA MAX voor het leven voor goede chauffeurs.

Bovendien behaal je via TURBO BONUS heel snel dat felbegeerde Bonus Malus niveau ! Vraag ons als cliënt meteen aan welk een premie voor u zou gelden en stuur ons dit aanvraagformulier ingevuld terug.

If you pay peanuts, you get monkeys. (James Goldsmith)

Wat bepaalt kwaliteit bij een autoverzekering ?

Al deze eigenschappen zijn voor ons en voor u als klant enorm belangrijk en geen enkele van deze kwaliteitskenmerken vindt u terug wanneer enkel twee premies met elkaar vergeleken worden!
Vergelijk dus a.u.b. kwaliteit en geloof niet dat alle autopolissen gelijk zijn ! De autoverzekering van AG Insurance is een polis van zeer hoge kwaliteit en wij bieden het u deze aan met de grote kortingen.

Find a job you love and you’ll never work a day in your life (Confucius)

Wat is BA MAX en TURBO BONUS ?

Dat de AG Insurance BA autopolis zoveel meer is dan een autoverzekering heeft u al begrepen, maar het is nog niet gedaan!

Vanuit dezelfde nadruk op kwaliteit en een langetermijnsamenwerking heeft AG Insurance beslist om alle bestuurders die al 2 jaar of langer aan Bonus Malus 0 rijden te belonen met een gratis dekking bestuurder !

Inderdaad, voertuigen en passagiers zijn wel verzekerd voor schade die berokkend wordt, maar de bestuurder staat altijd in de kou ! Dat hoeft dus niet langer zo te zijn en goede bestuurders krijgen deze dekking zoals gezegd gratis !
Enkele voorbeelden:
 • U rijdt over een ijzelplek, verliest de controle over het stuur en botst tegen een boom ...
 • U bent 'BOB' en bestuurt het voertuig van een vriend bij de terugkomst van een restaurant. Wanneer u een dier probeert te ontwijken, raakt u van de weg en belandt in een veld ...
 • Terwijl zij van Brussel komt, rijdt uw echtgenote zeer dicht achter een vrachtwagen die plots remt. Een aanrijding is onvermijdelijk ...
 • Tijdens uw vakantie rijdt u met een huurvoertuig een dier aan ...
 • Uw 18-jarige zoon neemt uw voertuig om naar de les te gaan en heeft een ongeval tijdens de terugreis …
 • ...
   Concreet wordt de bestuurder - of zijn rechthebbenden - dus vergoed voor de schade die voortvloeit uit zijn lichamelijke letsels. Zelfs wanneer hij in fout is. Deze vergoeding kan tot 250.000 EUR bedragen!
   • U bestuurt een wagen? U bent altijd verzekerd. Welk voertuig u ook bestuurt. In België en in het buitenland!
   • U leent uw voertuig uit? Elke bestuurder (echtgenote, kinderen, vrienden, ...) die achter het stuur van uw voertuig plaatsneemt, is gedekt!


Samengevat: naast de normale dekking BA (Burgerlijke Aansprakelijkheid) krijgt onze Bonus Malus -2 klant:

Naast deze gratis bijkomende dekkingen aan uw polis BA voorziet AG Insurance ook in tal van optionele waarborgen voor cliënten die graag een omnium willen, of ander extra risico wensen te verzekeren:

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Pagina's van de maatschappij

En de premie ?

Door onze uitzonderlijk grote kortingen zal uw premie in vele gevallen minder of nauwelijks meer bedragen dan wat u nu betaalt. Bij ons krijgt u topkwaliteit voor een erg lage premie !

U bent reeds verzekerd bij AG Insurance ? Proficiat ! Wij nemen graag uw contract in beheer en laten u genieten van onze kortingen.

Zelfstandigen kunnen hun autopolis bovendien onderbrengen in hun Modulis.

Waarom is DefA Finance zo goedkoop?

Door onze sterke automatisatie, omdat al onze activiteiten gecentraliseerd zijn en omdat we niet tot bij de cliënten thuis komen besparen wij enorm op tijd, verplaatsing en administratie. Deze besparingen kennen we aan u toe via de sterk verlaagde premies. Uiteraard zijn wij steeds beschikbaar tijdens de kantooruren en bent u altijd welkom om onze kantoren na afspraak ! Door onze uitzonderlijk grote kortingen zal uw premie in vele gevallen minder of nauwelijks meer bedragen dan wat u nu betaalt. Bij ons krijgt u topkwaliteit voor een erg lage premie !

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: producten aangeboden door AG Insurance NV, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel m.u.v. de dekking rechtsbijstand welke aangeboden wordt door Providis NV, Nieuwbrug, 9 1000 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • Beknopte aanduiding van de dekking die wordt aangeboden: zie linkerluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
 • Aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering: zie rechterluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
 • De looptijd van het product is 1 jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd behoudens een geldige opzeg (aangetekend en minstens 3 maanden voor de jaarvervaldag of binnen de maand n.a.v. een eenzijdige premievrhoging door de verzekeringsmaatschappij)
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Ja, ik wens in te schrijven

TEKEN IN OP BA MAX !

Home

Copyright © 1999 - DefA Finance - All rights reserved.