Verzekeringen
Neem hier uw FAMILIS verzekeringspakket van AG INSURANCE 

* Al uw verzekeringen in één overzichtelijk pakket met maandpremies
* Gratis premiebescherming voor het gehele pakket bij ziekte of invaliditeit
* Hoe meer waarborgen in het pakket, hoe groter de kortingen die DefA Finance u toekent

Making money doesn't oblige people to forfeit their honor or their conscience. (Baron Guy de Rothschild) De verzekering BA Gezin Top Familiale van AG Insurance

I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom. (Angus Grossart)

Uw premie

jaarpremies voor uw Top Familale BA-Gezin verzekering
brons zilver goud
zonder rechtsbijstand 73,00 EUR (6,08 EUR p.m.) 70,72 EUR (5,89 EUR p.m.) 66,56 EUR (5,55 EUR p.m.)
met rechtsbijstand 110,00 EUR (9,00 EUR p.m.) 105,72 EUR (8,81 EUR p.m.) 99,50 EUR (8,29 EUR p.m.)
met PACK PLUS 133,00 EUR (11,08 EUR p.m.) 129,94 EUR (10,83 EUR p.m.) 122,29 EUR (10,19 EUR p.m.)

Een familiale verzekering dekt de aansprakelijkheid van u en uw gezinsleden in de privé sfeer. Zij zal in uw plaats de schade vergoeden die u, uw kinderen, huisgenoten en huisdieren … in hun vrije tijd zouden veroorzaken aan anderen. Naast deze waarborg “Burgerlijke Aansprakelijkheid Gezin” (soms ook B.A. Privé-leven genoemd), doet u er ook goed aan de waarborg “Rechtsbijstand” af te sluiten. Deze zal u – desnoods voor de rechtbank – bijstaan om zelf vergoed te worden indien u of uw huisgenoten in hun vrije tijd schade zouden lijden of zich moeten verdedigen voor strafbare feiten.

Enkele voorbeelden:
 • uw dochter struikelt in de porseleinwinkel ...
 • u bent als fietser in fout en beschadigt een auto ...
 • uw zoon gooit voor de grap steentjes naar auto's ...
 • uw hond doet een bejaarde fietser vallen ...
 • uw vaatwasleiding komt los tijdens uw afwezigheid en de plafonds + parket van uw buren worden verwoest (enkel uw eigen schade is gedekt in de brandverzekering, niet die aan de buren hun woonst, ook niet met een blokpolis ! )
 • uw winkelkarretje rolt weg tegen de wagen van iemand anders ...
 • uw boom valt bij de buren ... was het storm (= brandverzekering) of had u die boom al lang moeten rooien (= familiale verzekering)
 • uw vlieger aan zee verwondt een voorbijganger
 • u stoot het fototoestel van een derde om
 • door een lekkende dakgoot krijgt uw buurman vochtplekken ... (niet gedekt in uw brandverzekering, enkel uw eigen schade)
 • ...
Ook in de omgekeerde gevallen waarbij u slachtoffer wordt in bovengeschetste voorbeelden, kan u rekenen op uw familiale verzekering om u via de rechtsbijstand te laten verdedigen mocht de andere partij u niet behoorlijk willen helpen.

Voor een relatief kleine premie zijn u en uw gezin gedekt voor soms erg grote gevolgen. Voor zo een beperkte premie raden we dan ook stellig aan om enkel voor topkwaliteit te kiezen !

AG Insurance biedt één van de allerruimste dekkingen aan en laat u toe om ook deze polis toe te voegen aan uw familispakket met gratis maandpremiespreiding voor alle dekkingen binnen uw Familis verzekeringspakket (voor zover de totale maandpremie minstens 25 EUR bedraagt) en te genieten van de gratis budgetbescherming !
Zoals u in de voorbeelden merkt zijn er overlappingen tussen de brandverzekering en de familiale verzekering. We adviseren dan ook om zowel de brandverzekering als de familiale verzekering bij dezelfde maatschappij te nemen, zodat u zich niet hoeft af te vragen wie u gaat helpen bij gemengde schadegevallen: AG Insurance zal u helpen met alles.
U geniet op die manier ook al meteen van onze tarief zilver op deze beide verzekeringen !

I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom. (Angus Grossart)

Opties

Opties die toegevoegd kunnen worden aan de familiale verzekering
brons zilver goud
PACK Plus 21,86 EUR (1,74 EUR p.m.) 20,30 EUR (1,61 EUR p.m.) 19,60 EUR (1,56 EUR p.m.)
Huispersoneel 54,51 EUR (4,54 EUR p.m.) 52,56 EUR (4,39 EUR p.m.) 51,48 EUR (4,29 EUR p.m.)

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Pagina's van de maatschappij

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door AG Insurance NV, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • Beknopte aanduiding van de dekking die wordt aangeboden: zie linkerluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
 • Aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering: zie rechterluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
 • De looptijd van het product is 1 jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd behoudens een geldige opzeg (aangetekend en minstens 3 maanden voor de jaarvervaldag of binnen de maand n.a.v. een eenzijdige premievrhoging door de verzekeringsmaatschappij)
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Nu aanvragen

Vraag hiermee uw persoonlijke offerte.
Als u nu reeds elders verzekerd bent, kunnen wij uw dekkingen verzogen vanaf de eerstkomende jaarvervaldag. (U vindt deze op uw huidige polis. Een vooropzegperiode van minstens 3 maanden dient gerespecteerd te worden. Als u dat wenst kunnen wij u de opzegbrieven ter ondertekening bezorgen en ze nadien aan de maatschappij overmaken.)

Home