Verzekeringen
Neem hier uw FAMILIS verzekeringspakket van AG INSURANCE 

* Al uw verzekeringen in één overzichtelijk pakket met maandpremies
* Gratis premiebescherming voor het gehele pakket bij ziekte of invaliditeit
* Hoe meer waarborgen in het pakket, hoe groter de kortingen die DefA Finance u toekent

Making money doesn't oblige people to forfeit their honor or their conscience. (Baron Guy de Rothschild) neem hier de brandverzekering Top Woning van AG Insurance


De reden waarom wij als makelaar kozen voor AG Insurance en hun Top Woning woningverzekering is deze: u topkwaliteit van een marktleider kunnen aanbieden en dit met een sterk verlaagde premie.

Dat is geen holle slogan: als geen ander zoekt AG Insurance constant naar kwaliteitsverbeteringen en investeert zij in langetermijnrelaties met haar cliėnten. Zij gelooft ook sterk in het centrale verzekeringsdossier, Familis genaamd, waarbij alle dekkingen door dezelfde maatschappij verzorgd worden en overlappingen of lacunes worden uitgesloten.

U geniet ook handige gratis maandpremiespreiding en een budgetbescherming voor alle dekkingen binnen uw Familis.

I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom. (Angus Grossart)

Bereken de premie

Om een correcte en vrijblijvende premieberekening te maken dienen wij eerst te weten wat uw verlangens en behoeften zijn en wat het te verzekeren risico juist is. Daarom verzoeken wij u ons dit aanvraagformulier ingevuld te willen terugzenden, bij voorkeur via mail.
Gelieve alvorens dit te doen, de informatie hieronder door te nemen zodat een duidelijker beeld krijgt o.a. van wat gedekt kan worden en wat niet. Wij wijzen op de noodzaak hiervan.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

De PACKS van AG Insurance

Uniek aan de kwaliteitsaanpak van AG Insurance is dat zij extra waarborgen voorziet in zogenaamde PACKS. Niet iedereen heeft die nodig, maar de cliėnten die dat wensen kunnen hun eigendom aanvullend beschermen met:

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Pagina's van de maatschappijYour legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

  • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
  • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door AG Insurance NV, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel
  • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
  • Beknopte aanduiding van de dekking die wordt aangeboden: zie linkerluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
  • Aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering: zie rechterluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
  • De looptijd van het product is 1 jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd behoudens een geldige opzeg (aangetekend en minstens 3 maanden voor de jaarvervaldag of binnen de maand n.a.v. een eenzijdige premievrhoging door de verzekeringsmaatschappij)
  • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Nu een offerte aanvragen

VRAAG NU AAN
Vraag hiermee uw premieberekening aan

Als u nu reeds elders verzekerd bent, dan is veranderen van verzekeraar erg makkelijk. Onze polis vangt dan aan op de eerstkomende jaarvervaldag*. (U vindt die vervaldag op uw huidige polis).

Als u dat wenst kunnen wij u de opzegbrief bezorgen zodat u die enkel moet ondertekenen.

* een polis is steeds opzegbaar op zijn jaarlijkse vervaldag, voor zover een opzegperiode van 3 maanden gerespecteerd wordt. Is uw jaarvervaldag dus bijvoorbeeld reeds binnen twee maanden, dan zal onze polis pas aanvangen binnen 1 jaar en twee maanden.


Home