NEEM RECHTSBIJSTAND !

DAS Rechtsbijstand

De dekking rechtsbijstand wordt meestal via de verzekeraar zelf verzekerd, en dat is eigenlijk niet optimaal.

Een evident voorbeeld is datgene waarbij een conflict met uw verzekeraar zelf ontstaat naar aanleiding van het uitbetalen van schade. U voelt al meteen aan, dat u beter gediend zal zijn door een onafhankelijke en gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar zoals DAS, dan via uw verzekeringsmaatschappij zelf.
Evenzeer zal hieronder blijken dat de dekking rechtsbijstand via de verzekeraar beperkt is en dat u via een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar kan genieten van de ruimst mogelijke dekking.

Wij bieden dan ook graag de rechtsbijstandspolissen van DAS aan, omdat we overtuigd zijn dat zij de best mogelijke kwaliteit leveren.

Bovendien zijn de twee BENEFISC varianten fiscaal aftrekbaar volgens de Wet van 22/04/2019 zodat u jaarlijks maar liefst 40% van de premie terugkrijgt met een absoluut maximum van 124 EUR ! (Zie **)

Waarom heb je een polis Rechtsbijstand nodig ?

Een polis rechtsbijstand biedt doorgaans dekking in volgende gevallen:
 • Strafrechtelijke verdediging:
  u zal verdedigd worden door een advokaat wanneer u een wet of regelement heeft overtreden.
  • U reed te snel en dient voor de rechter te verschijnen: een advokaat zal u verdedigen
  • U vergat sneeuw te ruimen en wordt n.a.v. een ernstige blessure onvrijwillige slagen en verwondingen ten laste gelegd: een advokaat zal u verdedigen
  • U veroorzaakt een ongeval met twee zwaargewonden en bleek een glas teveel op te hebben: een advokaat zal u verdedigen
  • ...
 • Burgerrechtelijk verhaal:
  iemand anders (een derde) is aansprakelijk voor schade die hij aan u heeft berokkend en de rechtsbijstandsverzekeraar zal het nodige doen om een vergoeding bij die persoon af te dwingen (de schade op hem te verhalen in vakjargon).
  • een buurman werkt aan zijn goot en plots sijpelt er water bij u binnen: de rechtsbijstandsverzekeraar stelt de buurman in gebreke, stelt een expert aan, stelt een minnelijke schikking voor en daagt de buurman voor de rechter indien deze de schikking weigert
  • een fietser is het niet eens met uw manier van manoevreren en schopt uit woede een bluts in uw deur: de rechtsbijstandsverzekeraar verhaalt de schade op de fietser of diens ouders
  • uw zoon wordt gepest op school en bij een incident buiten de schooldeuren wordt zijn electronisch speelgoed stuk gemaakt: de rechtsbijstandsverzekeraar verhaalt de schade op de ouders
  • ...
 • Contractuele geschillen: bij auto's zijn vaak niet geschreven contracten aanwezig en daar durft nogal iets fout te gaan, ook al is er van een ongeval of schadegeval geen sprake. De rechtsbijstandsverzekeraar doet het nodige om een schadevergoeding te bekomen
  • U bestelt een nieuwe auto die normaliter na 3 maand geleverd zou worden, maar na 6 maand is hij er nog niet ...
  • U geeft uw auto voor het wegwerken van enkele krassen binnen bij een carrossier, maar de bumper blijkt na de klus een heel ander kleur te hebben ...
  • ...
 • Insolventie van derden: wanneer de aansprakelijke derde onvermogend blijkt zal de rechtsbijstandverzekeraar u zelf betalen (tot 20.000 EUR bij DAS)

Waarom 1 DAS polis en geen 3 of meer kleine rechtsbijstandspolissen bij de verzekeraar ?

Bovenstaande dekkingen tonen u aan dat u in werkelijkheid een constante nood heeft aan rechtsbijstand: u, uw gezin en uw woning of 2e verblijf kunnen altijd schade oplopen door een derde, iemand uit uw gezin kan altijd strafrechtelijk vervolgd worden voor een onopzettelijk misdrijf, in het binnenland of op reis, en ook op u kan schade verhaald worden waarbij u professionele verdediging nodig heeft.
Ook voor het begrip "auto" is dit zo: er is veel kans dat u altijd wel met auto's zal te maken hebben, nu één van merk A, dan eventjes zonder in afwachting dat de nieuwe geleverd wordt, dan met de nieuwe van merk B, enz. Ook hier heeft u baat bij een constante dekking rechtsbijstand auto, tenzij u definitief beslist niet met de wagen te rijden.
Immers, zelfs tussen twee auto's in kan er van alles gebeuren: de koper van uw oude reeds verkochte wagen klaagt u aan wegens verborgen gebreken of de nieuwe bestelde wagen laat tegen de afspraak in maanden en maanden op zich wachten zodat u al die tijd een wagen dient te huren.

Bij DAS heeft u 1 polis voor het leven en daar hoeft u verder niet naar om te zien ! U hoeft zelfs geen vervanging van voertuig te melden (zoals bij een autoverzekering), of wijziging in uw gezinstoestand (zoals bij familiale verzekeringen), of vergroting van uw woonst (zoals bij de brandverzekering) of aankoop van een 2e verblijf. Bij DAS blijft u altijd gedekt via 1 polis.

Waarom is DAS topkwaliteit ?

 • de dekkingen zijn veel ruimer
  • zo vergoedt DAS u zelf bij insolventie van de derde tot 20.000 EUR
  • zo betaalt DAS de borgsom (tot 20.000 EUR) als u of uw kind administratief aangehouden wordt in het buitenland
  • zo verdedigt DAS u ook in moeilijke gevallen (intoxicatie, voertuig technisch niet in orde, ... )
  • u kan uw polis uitbreiden met rechtsbijstand inzake algemene contracten (reis, leveranciers, medische fouten), fiscale conflicten, arbeidsrecht (met werkgevers), huurrecht en familirecht (adoptie, EOT, ...)
 • DAS heeft als enige activiteit rechtsbijstand en dat sedert 1917 waardoor zij veruit de meeste ervaring in de materie hebben
 • DAS verdedigt u ook in conflicten met de verzekeraar zelf, iets wat vaak voorkomt
 • DAS is vertegenwoordigd in 17 landen: aangezien er nogal vaak wat fout durft lopen in het buitenland, bent u in goede handen bij een rechtsbijstandsverzekeraar die ook de buitenlandse wetten kent
 • een zeer grote klanttevredenheid

Wat doet DAS precies bij een schadegeval ?

 • De DAS juristen onderzoeken uw dossier
 • en geven u advies omtrent uw rechten, kansen op succes, plichten
 • DAS probeert een minnelijke schikking met de tegenpartij te bekomen zodat u niet meteen naar de rechtbank hoeft om uw gelijk te halen
 • Indien dit niet lukt
  • betaalt DAS de gerechtskosten
  • stelt zij gespecialiseerde advokaten ter beschikking (u behoudt altijd de vrije keuze)
  • betaalt zij de erelonen van advokaten, deskundigen en experten
  • betaalt zij de verplaatsingskosten voor verdediging in het buitenland
NEEM RECHTSBIJSTAND !

Wat zit er allemaal in de basispolis DAS ?

De basispolis rechtsbijstand bij DAS is de polis rechtsbijstand PRIVE LEVEN
Wie er graag ook de algemene contracten bij verzekert (reis, aankoop goederen en diensten, medische fouten) alsook conflicten met de verzekeraar brand kiest best voor de polis CONSUMENT.
Wie tot slot de meest ruime dekking wenst die maar mogelijk is kiest voor de polis CONFLICTEN.

Gedekte Risico'sOmschrijvingSoort polis
PRIVE LEVENCONSU- MENTCONSU- MENT BENE- FISCCONFLICT BENE- FISC
JAARPREMIE ZONDER AUTO60€154 €245 €-98,00€**539 €-124,00€**
JAARPREMIE MET 1 AUTO139 €233 €324 €-124,00€**618 €-124,00€**
EXTRA's :
MOTO, QUAD, CARAVAN, AANHANGWAGENGRATISGRATISGRATISGRATIS
EXTRA AUTO+79 €+79 €+79 €+79 €
EXTRA OLDTIMER+63 €+63 €+63 €+63 €
VERHUUR ander PAND dan onder 14.+165 €+165 €+165 €+165 €
1. BURGERLIJK VERHAALAls u of uw gezin, uw woning of 2de verblijf schade oploopt door de fout van een derde, zorgt D.A.S. voor het verkrijgen van de vergoeding. D.A.S schiet ook de vrijstelling van de polis B.A. voor. Uitbreiding : In Europa en de landen van de Middelandse zee schieten wij de schade voor en betalen we ook de opsporingskosten van verdwenen kinderen ( € 20.000).jajajaja
2. VERDEDIGING IN STRAFZAKENUw verdediging bij een strafrechtelijke vervolging voor een onopzettelijk misdrijfjajajaja
3. BURGERLIJKE VERDEDIGINGIndien een derde van u een schadeloosstelling vordert op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, komen wij tussen aanvullend op de verdediging van de verzekeringen “Burgerlijke Aansprakelijkheid”.jajajaja
4. INSOLVENTIE VAN DERDENAls de aansprakelijke tegenpartij bij burgerlijk verhaal onvermogend is, vergoedt D.A.S. de schade.jajajaja
5. BORGTOCHTAls u door een verzekerd schadegeval aangehouden bent en de rechtbank van u een borgtocht eist, stort D.A.S. deze borgsom.jajajaja
6. CONTRACTUELE GESCHILLEN B.A. GEZIND.A.S. verdedigt u bij een conflict met de verzekeraar B.A.- gezin (familiale)jajajaja
7. MEDISCHE FOUTD.A.S. verdedigt u bij een conflict met de arts of het hospitaaljajajaja
8. SAMENLOOP CONTRACTUELE EN EXTRACONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEIDAls u schade lijdt door de samenloop van zowel een contractuele- en een extracontractuele aansprakelijkheid, vordert D.A.S. de schade terug die zich ook had kunnen voordoen zonder contract.jajajaja
9.BIJSTAND NA BRANDVerdediging van uw belangen bij geschillen met de brandverzekeraar van de verzekerde (on)roerende goederen.neenjajaja
10. ALGEMENE CONTRACTENVerdediging van de consument bij geschillen met verkopers, leveranciers in verband met roerende en onroerende goederen en diensten. Voorbeelden: aankoop, foute levering, niet conforme vakantiereis, slecht uitgevoerde herstelling, medische fouten. Uitsluiting: nieuwbouwneenjajaja
11. BOUWGESCHILLENVerdediging van de verzekerde bij (ver-)nieuwbouw geschillen met een aannemer voor schade die pas opduikt na 24 maand (maximum 750 EUR + BTW)neenjajaja
12. CONTRACTUELE BOUWGESCHILLENVerdediging van de verzekerde bij geschillen met een aannemer voor schade die pas opduikt na 36 maand (maximum 6.750 EUR + BTW)neenneenjaja
13. ECHTSCHEIDINGVerdediging van de verzekerde bij geschillen m.b.t. echtscheiding tot 3.375 EUR per persoon (Consument) of 5.000 EUR per persoon (conflict) na 36 maanden huwelijk of wettelijk samenwonen.neenneenjaja
14. FISCAAL RECHTVerdediging van de verzekerde bij geschillen in verband met inkomsten van het privé en beroepsleven.neenneenjaja
15. PERSONEN EN FAMILIERECHTVoorbeelden : adoptie, naamswijziging, ontkenning van het vaderschap. Echtscheiding met onderlinge toestemming (E.O.T.) en familiale bemiddeling.neenneenjaja
16. ERF-, SCHENKINGS- EN TESTAMENTENRECHTRechtsbijstand voor alle geschillen met betrekking tot schenkingen, nalatenschappen of testamenten.neenneenjaja
17. ADMINISTRATIEF RECHTVerdediging van de verzekerde bij geschillen met de autoriteiten, administraties. Voorbeelden: onteigening, ruimtelijke ordening, verkavelingvergunning, O.C.M.W.neenneenjaja
18. HUURRECHTSBIJSTANDVerdediging inzake alle geschillen in verband met het huurcontract afgesloten voor het 1ste of 2de verblijf van de verzekerde. Zoals: opzeg van het huurcontract, weigering van terugbetaling van waarborg, onderhoud, herstelling.neenneenjaja
19. ZAKENRECHT BEPERKTD.A.S. verzekert bij geschillen met betrekking tot het vruchtgebruik, erfdienstbaarheden.neenneenjaja
20. ARBEIDSRECHTUw verdediging bij geschillen in verband met een arbeidscontract. Voorbeelden: opzeg arbeidscontract.neenneenjaja
21. SOCIAAL RECHTUw verdediging bij geschillen in verband met de sociale wetgeving. Voorbeelden: werkloosheid, pensioen.neenneenneenja
22. ZAKENRECHT VOLLEDIGUw verdediging bij geschillen in verband met o.a. mede-eigendom, gemene muur, recht van uitweg,...neenneenneenja
23. ADOPTIE OUDERSCHAPUw verdediging bij geschillen in verband met adoptie, ontkennning vaderschap en naamswijzigingen.neenneenneenja
24. ALL RISKUw verdediging bij geschillen in verband met onder meer intellectuele rechten (waaronder auteursrechten) ICT-recht, privacyrecht, sportrecht, mediarecht,....neenneenneenja

NEEM NU UW RECHTSBIJSTAND !


Algemene voorwaardenDe D.A.S.-polissen zijn samengesteld uit drie soorten voorwaarden :

Natuurlijk bent u ook welkom bij ons op kantoor voor meer inlichtingen.


Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door DAS Belgium NV, Albert II-laan 7, 1210 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • Beknopte aanduiding van de dekking die wordt aangeboden: zie linkerluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder voor de Polis Prive Leven, de gewone Consumentenpolis, Consumentenpolis Benefisc en de Conflictenpolis Benefisc
 • Beknopte aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering: zie rechterluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder voor de Polis Prive Leven, de gewone Consumentenpolis, Consumentenpolis Benefisc en de Conflictenpolis Benefisc
 • De looptijd van het product is 1 jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd behoudens een geldige opzeg (aangetekend en minstens 3 maanden voor de jaarvervaldag of binnen de maand n.a.v. een eenzijdige premievrhoging door de verzekeringsmaatschappij)
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.