Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie AG INSURANCE - AG FUND+

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Pagina van de producent

AG FUND+ is het zogenaamde Tak 23 product van AG Insurance waarbinnen u een mix van diverse beursfondsen kan onderbrengen binnen één verzekeringscontract.


Bijzonder interessant is dat het product een zogenaamde verliesbeperker (Stop Loss) aanbiedt: u kan zelf bepalen vanaf welke daling AG Insurance het verkooporder dient te geven zodat uw verliezen beperkt blijven en de gelden tijdelijk op een cash fonds worden geparkeerd. Daar kunnen ze uiteraard niet blijven staan. AG Insurance biedt daartoe de optie "automatische herbelegging" aan zodat gespreid over de 6 volgende maanden telkens 1/6 opnieuw wordt geherinvesteerd in het fonds, tot wanneer u volledig geherinvesteerd bent in het oorspronkelijke fonds.
Deze combinatie is bijzonder interessant indien u net zoals ons gelooft dat beurzen meestal laag staan in de maanden na een crash. Met een scherpe stop loss van 10% zal u bij een crash snel uit het fonds stappen, om vervolgens goedkoper aan te kopen - dat is tenminste de bedoeling - dan de koers waaraan u verkocht.
Deze rotatiestrategie is een concept en biedt uiteraard geen garantie, maar het is wel een duidelijke strategie voor zwaar dalende markten die het principe "sell high, buy low" benadert. Deze strategie wordt hier in detail besproken.


AG INSURANCE biedt volgende fondsen aan:
(Rendementen reeds na aftrek van jaarlijkse lopende kosten, maar voor de instapkosten omdat deze laatsten door de makelaar bepaald worden. Bij ons bedragen deze het technische laagst mogelijke minimum van 0,50% eenmalig bij instap. Deze instapkosten hebben dus een beperkte, eenmalige, invloed op de geafficheerde rendementen)
Naam fonds YTD 05/19 Prestaties 2018 Prestaties 2017 Prestaties 2016 Prestaties 2015 Prestaties 2014 Prestaties 2013 Prestaties 2012 KID
AG Life Dynamic Portfolio 10,98% -10,22% 7,52% 4,26% 8,05% 7,69% 12,12% -% KID
AG Life Neutral Portfolio 7,84% -7,68% 5,53% 3,57% 5,37% 7,31% 8,31% -% KID
AG Life Real Estate 14,27% -9,23% 12,78% -6,85% 16,74% 22,90% 7,64% 27,01% KID
AG Life Equities World 14,47% -12,74% 9,59% 6,07% 12,02% 9,53% 22,71% 15,30% KID
AG Life Equities Euro 12,66% -16,75% 10,93% 2,73% 14,03% 2,66% 26,04% 23,18% KID
Best Of Emerging Markets 15,18% -15,57% 16,40% 15,49% -6,33% 10,31% -7,66% 14,13% KID
Best Of Market Opportunities 2,92% -4,06% 1,35% 2,42% 0,29% 5,46% 7,32% 5,86% KID
AG Life Growth 11,32% -10,25% 7,35% 5,16% 8,48% 8,69% 15,51% 13,85% KID
AG Life Balanced 8,29% -7,70% 5,13% 4,29% 5,60% 7,68% 10,48% 12,41% KID
AG Life Stability 5,30% -5,20% 2,96% 3,15% 2,40% 6,72% 4,74% 10,89% KID
AG Life Bonds World 2,37% -2,76% 0,86% 1,98% -0,79% 5,75% -0,68% 9,38% KID
AG Life Bonds Euro 2,31% -2,04% 1,21% 2,34% -0,13% 9,54% 1,61% 12,64% KID
AG Life Cash Euro -0,34% -0,68% -0,67% -0,33% -0,33% 0,00% -0,66% 0,00% KID

De gestandaardiseerde financiële infofiche vindt u hier.

In afwijking van de in deze fiches vermelde instapkosten tot 2,50%, worden deze bij DefA Finance gereduceerd tot slechts 0,50%.

Er worden geen extra beheerskosten door ons aangerekend. De door de maatschappij gehanteerde beheerskosten zijn reeds van de geafficheerde rendementen afgetrokken.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Homepagina van de aanbieder

De homepagina van AG Insurance vindt u hier.

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

INTEKENEN
U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de onderschrijvingsformulieren ook on-line aanvragen.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.

Deze pagina is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging. Zij beoogt uw aandacht te trekken op een aanbod van een verzekeringsmaatschappij en moet worden gelezen samen met de specifieke voorwaarden van het fonds, de financiële infofiche en de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract. Deze documenten vormen samen met het verzekeringsvoorstel de wettelijke documentatie die de verhoudingen regelt tussen de verzekeringsmaatschappij en de onderschrijver. De informatie in deze notificatie is verkregen uit betrouwbare bronnen. Niettemin wordt iedere verantwoordelijkheid afgewezen voor mogelijke onnauwkeurigheden, weglatingen of onjuistheden. Deze publicatie verleent geen rechten. De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Veranderingen in wisselkoersen kunnen de waarde van beleggingen eveneens beïnvloeden in negatieve of positieve zin. De terminologie en de cijfergegevens in deze notificatie zijn louter indicatief en geenszins bindend voor de verzekeringsmaatschappij, de professionele tussenpersoon of één van de in deze brochure vermelde financiële instellingen, vermogensbeheerders of adviseurs. Deze publicatie is louter ter informatie en is met de meeste zorg samengesteld. Er zal echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade geleden door de lezer als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op deze notificatie bij het nemen van beleggingsbeslissingen.