Beleggen in een Tak 26 of Tak 6

Lijst van de beschikbare TAK 26 & Tak 6 producten

TEKEN IN!

Algemeen

 • Tak 26: de Belgische benaming voor een kapitalisatieverrichting
 • Tak 6: de Luxemburgse benaming voor een kapitalisatieverrichting
Tak 26 en Tak 6 zijn kapitalisatieproducten met volgende kenmerken:
 • Geen instap- of andere taks
 • Roerende Voorheffing (of vennootschapsbelasting) op het effectief behaalde rendement
 • De onderschrijver kan ofwel een privé persoon zijn, ofwel een vennootschap
 • Jaarlijkse kapitaalgarantie in de formules 0%+winstdeelname of basisrentevoet+winstdeelname naar analogie met Tak 21
 • Valt niet onder het depositogarantiestelsel maar in Luxemburg geldt wel de zogenaamde Luxemburgse veiligheidsdriehoek. Dit laatste is geen garantiestelsel, maar wel een bijzondere manier van beheer en toezicht op beheerde gelden eigen aan Luxemburg.
 • Minwaarden zijn aftrekbaar binnen de vennootschap
Anders dan bij Tak 21 is er dus geen enkele verplichting om 8 jaar of langer in het product geïnvesteerd te blijven en zijn kortere looptijden perfect mogelijk, waardoor de versie met basisrentevoet een zeer goed alternatief voor het klassieke spaarboekje is geworden: je geniet immers een basisrentevoet en je krijgt er doorgaans nog een mooie winstdeelname bovenop die hoger is dan bij het klassieke spaarboekje !Tak 26 is de Belgische benaming voor deze kapitalisatieverrichtingen, terwijl men in Luxemburg spreekt van la Branche 6 ofwel vertaald als Tak 6. Het verschil tussen beiden is dat in Luxemburg ook geïnvesteerd kan worden in fondsen (zelfs binnen hetzelfde contract), terwijl in België enkel producten met kapitaalgarantie in aanmerking komen. Uiteraard geldt er geen kapitaalgarantie voor wie in fondsen belegt en zijn deze plaatsingen onderheving aan de marktschommelingen zodat deze enkel passen bij personen met een hoger risicoprofiel.

In het bijzonder zijn de Luxemburgse aanbieders erg in trek omdat aldaar geen uitstapkosten bestaan bij Tak 26 !
Het plaatsen van een deel van uw vermogen in Luxemburg kunnen we bovendien enkel maar aanmoedigen in het kader van een internationale risicospreiding. (In Cyprus en Griekenland hebben ze ook euro's op rekening, maar dat is dus beslist niet hetzelfde als euro's hebben op rekening in Luxemburg!)
De betrouwbaarheid van Luxemburgse verzekeraars is bovendien groot en zoals aangehaald geldt er de zogenaamde Luxemburgse veiligheidsdriehoek.

Tak 26 voor vennootschappen

Tak 26 kapitalisatieproducten met kapitaalgarantie zijn tevens bijzonder geschikt voor vennootschappen die graag de zekerheid hebben van een gewaarborgd rendement, zonder het risico te lopen het belegde kapitaal te verliezen, wetende dat ze steeds vervroegd aan de gelden kunnen mocht dit nodig blijken.

Tak 26 is immers, net zoals bancaire spaarrekeningen voor vennootschappen, onderworpen aan de roerende voorheffing () MAAR vennootschappen mogen deze reeds ingehouden voorheffing aftrekken van hun te betalen vennootschapsbelasting!
Daarnaast is Tak 26 NIET onderhevig aan de 2,00% instaptaks zoals we die kennen bij Tak 21 en 23, noch aan enige andere taks !

Tak 26 is dan ook een geliefd instrument voor liquidatie- en gewone reserves binnen de vennootschap.
Het heeft immers weinig zin nu nog spaargelden op een bancaire spaarrekening van bijna 0% te laten staan en hier brengt het nog iets op terwijl u er alijd aankan.

Tak 26 kapitalisatieproducten zonder kapitaalgarantie zijn tevens bijzonder geschikt voor vennootschappen die wensen te genieten van de voordelen van een Tak 23 contract, maar zonder de 4,40% taks te moeten betalen.
I.h.b. zijn de voordelen voor de vennootschap dan:
 • 0% taks bij intekening
 • gratis switch per jaar tussen diverse (bestaande maar ook naar nieuwe) fondsen
 • meerwaarden zijn belastbaar binnen de vennootschapsbelasting bij opvraging (niet bij switch) , en minwaarden zijn aftrekbaar

Tak 26 voor privé personen

Ook privé personen die geen 8 jaar wensen te wachten (zoals bij Tak 21 gangbaar) vinden tegenwoordig hun gading in het Tak 26 gamma:
 • De formules met gewaarborgde basisrentevoet bieden immers ook kapitaalzekerheid en een gewaarborgde minimumrentevoet.
 • Er is zicht op een aantrekkelijke jaarlijkse winsdeelname.
 • Bij de Luxemburgse aanbieders kan desgewenst een deel in fondsen geplaatst worden, desgewenst met een stop-loss mechanisme waarbij automatisch overgeheveld wordt naar het vastrentend deel bij zware dalingen.
 • Er is geen instaptaks.
 • Er zijn doorgaans geen uitstapkosten.
 • Er is enkel en alleen een instapkost van 0% tot 0,50% van toepassing.
Om u maximaal te laten genieten van de kwaliteiten van de Tak 26 en Tak 6 kapitalisatieproducten, zocht DefA Finance er voor u de best presterende uit én bieden wij u deze producten aan met maximaal verlaagde instapkosten vanaf 0%. Op die manier zal uw belegging of die van uw vennootschap nog sneller rendabel worden.
Nog benadrukken dat u bij onze Luxemburgse partners ook geen uitstapkosten betaalt!
Ook bij het Belgische Cedo26-Grow en -Jump van Credimo betaalt u geen uitstapkosten, noch instapkosten, noch taksen zodat dit een mooi 100% kostenloos alternatief is voor liquide gelden: zo brengen ze tenminste nog iets op en kan u in tussentijd uw opties open houden voor iets beters. Vindt u niets beters dan brengt dit product jaar na jaar meer op. Dit 100% kosteloze product is dan ook een mooi alternatief voor de spaar- en zichtrekening die zo goed als niets opbrengt.


Lijst van de beschikbare TAK 26 Kapitalisatieproducten met gegarandeerd rendement van 0% of hoger

- Tak 26 - Tak 6
(gewaarborgd rendement + bonus)
Tak 26 - Tak 6
(kapitaalgarantie ( = 0% + bonus))
TAK 26 voor vennootschappen
AG Insurance AG Business Invest (0,25%+) -
Baloise Insurance
Invest 26 (0,19%+)
Invest 26 (0%+)
Credimo
Credo 26 Grow (0,15% -> 1,60%)
Decenniumbon-Life (0,50%+)
-
TAK 6 voor vennootschappen
AFI.Esca Luxembourg
MYC SAFE+ (0%+)
MYC SAFE INVEST (0%+)
TAK 26 voor privé personen
Credimo
Credo 26 Grow (0,15% -> 1,60%)
Credo 26 Jump (0,05%+0,55%)
Decenniumbon-Life (0,50%+)
-
TAK 6 voor privé personen
AFI.Esca Luxembourg
MYC SAFE+ (0%+)
MYC SAFE INVEST (0,00%+)

Lijst van de beschikbare TAK 6 beursgerelateerde kapitalisatieproducten zonder gegarandeerd rendement

- TAK 6
(fondsen van aandelen / obligaties)
TAK 6 voor vennootschappen
AFI.Esca Luxembourg
MYRIAD CORPORATE*
Bâloise Vie Luxembourg
Pro Capi
Tak 6 voor privé personen
AFI.Esca
NELL SAFE+* (0%+)
Bâloise Vie Luxembourg
Pro Capi

Waarom zou je "0% + Bonus" kiezen i.d.p.v. "0,35% + bonus"?

Sommige TAK 26 Kapitalisatieverrichtingen garanderen je elk jaar een hoge gewaarborgde basisrentevoet (bvb 0,35%), terwijl anderen je slechts het behoud van je kapitaal garanderen. We zeggen in dit laatste geval dat de gegarandeerde rentevoet 0% bedraagt en dat je rendement volledig uit de bonus bestaat.
Welk product voor jou geschikt is, hangt af van de mate van onzekerheid waarmee je kan leven, wetende dat de maatschappij die je slechts 0% garandeert, in principe, op langere termijn een hoger totaal rendement zal bieden.
Het verschil tussen de twee types (kolom 1 en kolom 2 in de lijst) is dat de maatschappij die je een lage basisrentevoet garandeert een iets grotere manoeuvreerruimte heeft om uw geldplaatsing te laten renderen.
Samenvattend kunnen we stellen dat als u zeker wenst te zijn van een bepaald jaarlijks rendement, u best kiest voor een TAK 26 Kapitalisatieverrichting met verhoogde basisrentevoet (bvb 0,35%). (kolom 1 in de lijst)
Als u daarentegen aanvaardt dat uw rendement kan schommelen binnen een iets grotere vork, in de gegronde hoop hierdoor een hoger rendement op termijn te behalen, dan kan u beter kiezen voor een formule van het type "0% + Bonus" (kolom 2 in de lijst).
Vroeger was het onderscheid tussen beide types veel relevanter omdat je toen diende te kiezen tussen bijvoorbeeld 3,75%+ en 0%+, maar nu is er amper nog een verschil en groeiden beide types naar elkaar toe.

Risicoprofiel?

Op onderstaande grafiek ziet u heel duidelijk waar onze TAK 26 Kapitalisatieverrichtingen uit kolom 1 en 2 zich situeren.
De grafiek is heel simpel: hoe meer risico, hoe hoger het potentieel rendement. Dat weet iedereen, maar wat velen interesseert is of tussen die twee extremen - spaarrekeningen aan de ene kant, en aandelen op de beurs aan de andere kant - er niet iets bestaat wat de kerk in het midden houdt.
Zoals je ziet bieden wij inderdaad heel wat aan gelegen tussen deze twee uitersten!


Ja, ik wens meer info om in te schrijven

TEKEN IN!

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.