Beleggen in een Tak 26

Lijst van de beschikbare TAK 26 producten

TEKEN IN!

Algemeen

Tak 26 zijn kapitalisatieproducten met volgende kenmerken:
 • Geen instap- of andere taks
 • Roerende Voorheffing op het effectief behaalde rendement
 • De onderschrijver kan ofwel een privé persoon zijn, ofwel een vennootschap
 • Jaarlijkse kapitaalgarantie in de formules 0%+winstdeelname of basisrentevoet+winstdeelname naar analogie met Tak 21
 • Valt niet onder het depositogarantiestelsel maar in Luxemburg wel onder de de zgn. Luxemburgse veiligheidsdriehoek.
Anders dan bij Tak 21 is er dus geen enkele verplichting om 8 jaar of langer in het product geïnvesteerd te blijven, waardoor het een zeer goed alternatief voor het klassieke spaarboekje is geworden: je geniet immers een basisrentevoet die hoger is dan bij het klassieke spaarboekje en je krijgt er doorgaans nog een mooie winstdeelname bovenop!
Met een instapkost van 0% tot 0,50% is de kous af.

In het bijzonder zijn de Luxemburgse aanbieders erg in trek omdat aldaar geen uitstapkosten bestaan bij Tak 26 !
Het plaatsen van een deel van uw vermogen in Luxemburg kunnen we bovendien enkel maar aanmoedigen in het kader van een internationale risicospreiding. (In Cyprus en Griekenland hebben ze ook euro's op rekening, maar dat is dus beslist niet hetzelfde als euro's hebben op rekening in Luxemburg!)
De betrouwbaarheid van Luxemburgse verzekeraars is bovendien merkelijk groter gegeven de zgn. Luxemburgse veiligheidsdriehoek.

Tak 26 voor vennootschappen

Tak 26 kapitalisatieproducten zijn bijzonder geschikt voor vennootschappen die kunnen blikken op een tijdshorizon van enkele jaren (vanaf 3 jaar) en die graag de zekerheid hebben van een gewaarborgd rendement, zonder het risico te lopen het belegde kapitaal te verliezen, wetende dat ze steeds vervroegd aan de gelden kunnen mocht dit nodig blijken.

Tak 26 is immers, net zoals bancaire spaarrekeningen voor vennootschappen, onderworpen aan de roerende voorheffing () MAAR vennootschappen mogen deze reeds ingehouden voorheffing aftrekken van hun te betalen vennootschapsbelasting!
Daarnaast is Tak 26 NIET onderhevig aan de 2,00% instaptaks zoals we die kennen bij Tak 21 en 23, noch aan enige andere taks !

Tak 26 is dan ook het geliefd instrument voor liquidatie- en gewone reserves binnen de vennootschap.
Het heeft immers weinig zin nu nog spaargelden op een bancaire spaarrekening van bijna 0% te laten staan.

Tak 26 voor privé personen

Ook privé personen die geen 8 jaar wensen te wachten (zoals bij Tak 21 gangbaar) vinden tegenwoordig hun gading in het Tak 26 gamma:
 • De formules met gewaarborgde basisrentevoet bieden kapitaalzekerheid en en een gewaarborgde minimumrentevoet.
 • Er is zicht op een aantrekkelijke jaarlijkse winsdeelname.
 • Bij de Luxemburgse aanbieders kan desgewenst een deel in fondsen geplaatst worden, desgewenst met een stop-loss beveiliging waarbij automatisch overgeheveld wordt naar het vastrentend deel bij zware dalingen.
 • Er is geen instaptaks.
 • Er zijn in Luxemburg geen uitstapkosten.
 • Er is enkel een instapkost van 0% tot 0,50%.
Om u maximaal te laten genieten van de kwaliteiten van de Tak 26 kapitalisatieproducten, zocht DefA Finance er voor u de best presterende uit én bieden wij u deze topproducten aan met zeer sterk verlaagde instapkosten vanaf 0%. Op die manier zal uw belegging of die van uw vennootschap nog sneller rendabel worden.
We herhalen dat u bij onze Luxemburgse partners ook geen uitstapkosten betaalt.


Lijst van de beschikbare TAK 26 Kapitalisatieproducten- Behoudsgezind
(gewaarborgd rendement + bonus)
Progressief
(kapitaalgarantie ( = 0,00% + bonus))
Onbegrensd
(fondsen van aandelen / obligaties)
TAK 26 voor vennootschappen
AG Insurance AG Business Invest* (0,25%+) - -
Allianz Invest For Life Corporate* (0%+) - -
Baloise Insurance
Invest 26 (0,35%+)
Invest 26 (0%+) -
Credimo Decenniumbon-Life* (0,80%+) - -
NELL Luxembourg
NELL SAFE+* (0,25%+)
NELL SAFE INVEST* (0,00%+) NELL MYRIAD CORPORATE*
TAK 26 voor privé personen
Credimo Credo 26 Jump (0,05%+0,55%)
Decenniumbon-Life* (0,80%+)
- -
NELL Luxembourg
NELL SAFE+* (0,25%+)
NELL SAFE INVEST* (0,00%+) NELL MYRIAD CORPORATE*
* Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Product onderworpen aan de roerende voorheffing van . Bovenvermelde kosten hebben tot doel een simpel en duidelijk overzicht te bieden. Voor verdere details en specificaties verwijzen we naar de technische fiches, de bijzondere en de algemene voorwaarden van de betreffende producten.

Wat is een Tak 26 kapitalisatieproduct precies?

Een TAK 26 kapitalisatieverrichting is een product welk enkel en alleen een onderschrijver kent (en dus geen verzekerde etc. zoals we dat kennen bij Tak 21 en 23). Vanuit dat oogpunt lijkt het product het meest op een kasbon met kapitalisatie. Met Tak 21 heeft het Tak 26 kapitalisatieproduct dan weer gemeen dat ook hier gewerkt wordt met een vast minimaal gewaarborgd rendement en een jaarlijkse variabele bonus.
Die bonus ken je niet op voorhand; hij wordt steeds na het afgelopen jaar meegedeeld. Tijdens de laatste jaren bedroeg het rendement van de TAK 26 kapitalisatieproducten tussen de 1% en de 3%.


Inzake de kosten dien je een onderscheid te maken tussen de instapkosten, de beheerskosten en de uitstapkosten.
De instapkosten liggen bij DefA Finance tussen 0% en 0,50%, wat een pak lager is dan veelal gehanteerde kosten die makkelijk het drievoud bedragen.
De beheerskosten bedragen voor alle aangeboden producten doorgaans 0% m.u.v. de Luxemburgse van NELL maar daar zijn ze reeds afgetrokken van het geafficheerde rendement.
De uitstapkosten zijn meestal van toepassing voor volledige opvragingen tijdens de eerste vier jaar tenzij in Luxemburg alwaar ze steeds 0% bedragen (zelfs al na 1 jaar !). Ze zijn quasi steeds degressief en meestal 0% na het vierde jaar. Een aantal maatschappijen voorziet in een uitzonderlijke uitstapkost wanneer uitgestapt wordt bij zeer specifieke omstandigheden (bij beurscrash bijvoorbeeld). Dit is nooit het geval in Luxemburg.
Je kan deze kosten makkelijk nakijken door met je muis over de producten in de lijst te bewegen en erop door te klikken om de algemene voorwaarden te raadplegen.

Waarom zou je "0% + Bonus" kiezen i.d.p.v. "0,75% + bonus"?

Voor alle duidelijkheid: beide types TAK 26 Kapitalisatieverrichtingen zijn volledig veilig qua kapitaalgarantie. Je kan dus nooit je initieel belegd kapitaal verliezen (instapkosten even buiten beschouwing gelaten).
Sommige TAK 26 Kapitalisatieverrichtingen garanderen je elk jaar een hoge gewaarborgde basisrentevoet (bvb 0,75%), terwijl anderen je slechts het behoud van je kapitaal garanderen. We zeggen in dit laatste geval dat de gegarandeerde rentevoet 0% bedraagt en dat je rendement volledig uit de bonus bestaat.
Welk product voor jou geschikt is, hangt af van de mate van onzekerheid waarmee je kan leven, wetende dat de maatschappij die je slechts 0% garandeert, in principe, op langere termijn een hoger totaal rendement zal bieden.
Het verschil tussen de twee types (kolom 1 en kolom 2 in de lijst) is dat de maatschappij die je een lage basisrentevoet garandeert een iets grotere manoeuvreerruimte heeft om uw geldplaatsing te laten renderen.
Samenvattend kunnen we stellen dat als u zeker wenst te zijn van een bepaald jaarlijks rendement, u best kiest voor een TAK 26 Kapitalisatieverrichting met verhoogde basisrentevoet (bvb 0,75%). (kolom 1 in de lijst)
Als u daarentegen aanvaardt dat uw rendement kan schommelen binnen een grotere vork, in de gegronde hoop hierdoor een hoger rendement op termijn te behalen, dan kan u beter kiezen voor een formule van het type "0% + Bonus" (kolom 2 in de lijst).

Wat met Tak 26 en de notionele aftrek?

Vennootschappen genieten een zogenaamde notionele aftrek op de aangroei van gelden in eigen vermogen van (aanslagjaar ).
Eigenlijk is deze toelichting wat achterhaald omdat sedert 2018 de notionele intrestaftrek niet meer berekend wordt op het eigen vermogen van de vennootschap, maar op de aangroei van dat eigen vermogen. Dat is m.a.w. een gigantisch verschil waardoor de notionele intrestaftrek voor de meeste vennootschappen zo goed als niets meer voorstelt.
Maar hoe dan ook, het goede nieuws is dat Tak 26 wel in aanmerking komt voor de notionele aftrek en derhalve bij uitstek geschikt is om spaargelden van de vennootschap in te deponeren.
(kleine nuance hierbij is dat het dient te gaan om plaatsingen met kapitaalwaarborg).
Samengevat: u geniet enerzijds de notionele aftrek van en anderzijds het rendement op uw TAK 26 kapitalisatieverrichting welk vermoedelijk tussen de 1% en de 3% zal liggen. U betaalt geen instaptaks en de betaalde roerende voorheffing kan u integraal aftrekken van de te betalen vennootschapsbelasting. U betaalt bij ons enkel eenmalig de instapkost van 0% of 0,50%!

Risicoprofiel?

Op onderstaande grafiek ziet u heel duidelijk waar onze TAK 26 Kapitalisatieverrichtingen uit kolom 1 en 2 zich situeren.
De grafiek is heel simpel: hoe meer risico, hoe hoger het potentieel rendement. Dat weet iedereen, maar wat velen interesseert is of tussen die twee extremen - spaarrekeningen aan de ene kant, en aandelen op de beurs aan de andere kant - er niet iets bestaat wat de kerk in het midden houdt.
Zoals je ziet bieden wij inderdaad heel wat aan gelegen tussen deze twee uitersten!


Ja, ik wens in te schrijven

TEKEN IN!

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.