Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie CAP QUALITY (AFI.Esca Luxembourg )

CAP QUALITY is een kapitalisatieverrichting van Tak 6 (in België spreken we van Tak 26) die kan afgesloten worden door vennootschappen, maar evenzeer door privé personen. De opbrengsten worden dus niet uitgekeerd, maar worden steeds toegevoegd aan de reserve.

Het is uniek in die zin dat het toelaat om binnen hetzelfde contract, een opsplitsing te maken tussen verschillende componenten:
 • AEL SAFE+ : dit is de meest conservatieve beleggingsvorm die een minimumrendement van 0% biedt. Het gehele rendement bestaat dus uit de jaarlijks toegekende bonus
 • FONDSEN : hier krijgt u toegang tot externe fondsen van de grootste maar vooral ook de beste vermogensbeheerders ter wereld (Blackrock, Carmignac, Mainfirst, Financière de L'Echiquier, Flossbach von Storch, Nordea, ... ). Nog veel belangrijker is dat u toegang krijgt tot zogenaamde "clean share varianten" van die fondsen. (Clean shares zijn institutionele varianten van fondsen met veel lagere kostenstructuur dan de retail varianten voor het grote publiek.)
Niet alleen kan u alzo een opsplitsing maken binnen één contract van diverse componenten (bijvoorbeeld 70% AEL SAFE+ en 30% gespreid over 5 fondsen), maar u kan ook een keer per jaar gratis SWITCHEN tussen de verschillende componenten en alzo steeds gratis uw portefeuille optimaliseren.

Opgelet: Het maximum dat kan geplaatst worden in AEL SAFE+ bedraagt 90%, wat dus impliceert dat minstens 10% in fondsen dient geïnvesteerd te worden.

AEL SAFE+ is een populair alternatief voor een klassieke spaarrekening die doorgaans weinig opbrengt, terwijl u hier nog steeds aantrekkelijke rendementen geniet en bovendien steeds makkelijk aan uw gelden kan omdat er geen uitstapkosten zijn na 3 jaar (ervoor -3% jaar 1, -2% jaar 2, -1% jaar 3.) (Op het fondsenluik zijn er sowieso nooit uitstapkosten.)
Er is bovendien geen instapkost van toepassing, noch enige instaptaks (de renedementen zijn onderhevig aan de vennootschapsbelasting (rubriek 75000 Financiële Opbrengsten)).Er zijn na 3 jaar geen uitstapkosten bij AFI.Esca Luxemburg en voor het fondsendeel zijn er zelfs nooit uitstapkosten.
De formules met kapitaalgarantie zijn dan ook ideaal voor de korte termijn en een mooi alternatief voor de spaarrekening. Voor vennootschappen wordt de formule vaak gebruikt om liquidatiereserves in onder te brengen.

Hieronder vindt u een selectie van deze fondsen en de ganse lijst kan u hier raadplegen op https://www.afi-esca.lu/nl/product-oplossing/onze-fondsen/
 • Het gamma "België - Cap Quality" is toegankelijk vanaf 15.000 EUR
 • Het gamma "België - Cp Quality Plus" is toegankelijk vanaf 50.000 EUR (de zogenaamde Clean Shares)

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Fondsen met gewaarborgd kapitaal

Hieronder vindt u de rendementen voor het fonds met kapitaalgarantie:
Naam beheerderNaam fonds YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Gemid. annu. 5 jaar VRAAG AAN !
AFI.Esca LuxembourgAEL Safe+ (0%+) pas in gekend * * * * * * * * ²
* Van de geafficheerde rendementen AEL SAFE+ zijn de beheerskosten reeds afgetrokken. U dient ze er dus niet nog eens van af te trekken. Enige kost die u er nog (eenmalig) dient af te trekken is de eenmalige instapkost van 0,50%.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Fondsen zonder gewaarborgd kapitaal

Hieronder vindt u de rendementen voor enkele populaire open architectuur fondsen zonder kapitaalgarantie*:
Naam beheerderNaam fonds YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instap-kost Beheer Info fiche Risk Morning- star Gemid. annu. 5 jaar VRAAG AAN !
Carmignac GestionCarmignac Patrimoine A ISIN FR0010135103 0% 0,85% KID ²
EtheneaEthna Aktiv T ISIN LU0431139764 0% 0,85% KID ²
Fin. EchiquierEchiquier Arty A ISIN FR0010611293 0% 0,85% KID ²
Fin. EchiquierWorld Next Leaders A ISIN FR0011449602 0% 0,85% KID ²
Flossbach von StorchMultiple Opp.II RT ISIN LU1038809395 0% 0,85% KID ²
KerenPatrimoine C ISIN FR0000980427 0% 0,85% KID ²
Lazard Frères GestionLazard Patrimoine Opport SRI RC EUR ISIN FR0007028543 0% 0,85% KID ²
MainFirstGlobal Equities Fund A ISIN LU0864709349 0% 0,85% KID ²
NordeaGlobal Climate And Environment Fund BP EUR ISIN LU0348926287 0% 0,85% KID ²
NordeaStable Return Fund BP EUR ISIN LU0227384020 0% 0,85% KID ²
RobecoBP Global Premium Equities D EUR ISIN LU0203975437 0% 0,85% KID ²
Rothschild & Co AMER co Valor F EUR ISIN FR0011261197 0% 0,85% KID ²

Verduidelijking aangaande de kosten en KID fiches: alle hierboven vermelde rendementen zijn deze NA alle in de KID vermelde kosten. De enige kost die u er nog dient van af te trekken om de "netto-netto" rendementen te bekomen is de 0,85% jaarlijkse beheerskost welke Afi.Esca Luxembourg aanrekent op de fondsen zonder kapitaalgarantie. (Op die met kapitaalgarantie is de beheerskost van 0,80% reeds afgetrokken van het geafficheerde rendement en moet u die dus niet nog eens gaan aftrekken).
Daarnaast zijn er ook eenmalige kosten die een invloed hebben op het rendement, namelijk instapkosten. (Die mag u er niet zomaar van aftrekken omdat ze eenmalig zijn.) De instapkosten die wij hanteren bedragen 0,50%. De wettelijke taks bij instap bedraagt 0% voor Tak 26 kapitalisatieproducten. Er is geen uitstapkost.
Vennootschappen betalen bij Afi.Esca Luxembourg 0% taks bij instap, maar zullen de rendementen wel dienen aan te geven bij de belastbare inkomsten (net zoals al hun andere inkomsten overigens). Privé personen betalen ook 0% taks bij instap en krijgen een fiscale fiche bij opvraging zodat aangifte gedaan kan worden (30% roerende heffing op de effectieve aangroei).

* Dit is een loutere vaststelling en mag niet als beleggingsadvies geïnterpreteerd worden

** SFDR Europese regelgeving over de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie in de financiële dienstverlening:
 • Artikel 6-producten: beleggingsproducten waarin geen duurzaamheidsfactoren zijn geïntegreerd en die derhalve niet als duurzame beleggingen kunnen worden gepresenteerd.
 • Artikel 8-producten: beleggingsproducten die niet uitsluitend duurzaam beleggen beogen. Deze beleggingsproducten bevorderen echter milieu- en/of sociale kenmerken voor een deel of het geheel van hun activa. De ondernemingen waarin wordt belegd moeten zich houden aan goede bestuurspraktijken. Voor deze producten geldt geen strikte verplichting om de belangrijkste negatieve effecten van hun beleggingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen.
 • Artikel 9-producten: beleggingsproducten met als exclusief doel duurzame beleggingen
Of kies een fonds uit de shortlist, een selectie door Afi.Esca Luxembourg gemaakt van hun meest populaire fondsen.Uiteraard is een afspraak op onze burelen mogelijk indien u graag dieper op deze materie wenst in te gaan.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Pagina van de producentDe commerciële infofiche vindt u hier.

De gestandaardiseerde KID infofiches vindt u hier en hier .

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: de verzekeringsnemer is ervan ingelicht dat de contracten gecommercialiseerd worden onder de vorm van Vrije dienstVerlening (VdV) bij ingezetenen van een lidstaat van de Europese Unie. De wetgeving die van kracht is, is de wetgeving van het land die de fiscale verblijfplaats is van de verzekeringsnemer. In elk ander geval is het de Luxemburgse wetgeving die van kracht is.
 • Het minimale inschijvingsbedrag bedraagt 10.000 EUR
 • De looptijd van het product is 99 jaar (er zijn geen uistapkosten)
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door Afi.Esca Luxembourg SA, 4, rue du Fort Wallis L-2714 Luxembourg, Luxemburg
 • Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekend gemaakt: https://www.afi-esca.lu/nl/
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de onderschrijvingsformulieren ook hier aanvragen.
Home