Liquidatiereserves in een Branche 6 of Tak 6

TEKEN IN!

Wat zijn liquidatiereserves ?

Een van de fiscaal meest interessante manieren om geld uit uw vennootschap te halen is, na de IPT, via de zogenaamde liquidatiereserves.

Hoe werkt dat?

Elk jaar dat uw vennootschap winst overhoudt kan ze beslissen om uit vrije wil 10% extra belastingen te betalen op die winst en ze dan in een zogenaamde liquidatiereserve te parkeren.
Waarom zou ze dat dan wel doen ?

Omdat als beloning uw vennootschap dan na 5 jaar die reserves naar de privé mag uitkeren mits slechts een kleine extra belasting te betalen in dat 5e jaar van 5%. De privé dient verder geen enkele belasting meer te betalen op de ontvangen gelden.
Dus in totaal betaalde uw vennootschap 20% vennootschapsbelasting (we gaan uit van het verlaagd tarief), dan nog eens 10% belasting bij de aanleg van de liquidatiereserve en tot slot 5% bij uitkering na 5 jaar. Dat is in totaal 35% en beduidend lager dan de gelden als dividend uit te keren (20% vennootschapsbelasting en dan nog eens 30% roerende voorheffing), laat staan als loon.
Die 5 jaar is een minimum. Het mag ook na 6, 7 of zelfs bij de liquidatie van de vennootschap. In dat laatste geval is er zelfs geen 5% meer verschuldigd ! Een grote geruststelling in vergelijking met vennootschappen die moeten geliquideerd worden aan 30% !

Voor de overheid is het ook een win-situatie, want die krijgt immers vijf jaar eerder 'zomaar' 10% belastingen.

Voorwaarde: De reserve dient 5 jaar te voldoen aan de zogenaamde onaantastbaarheidsvoorwaarde. Dat wil zeggen dat ze vijf jaar of langer moet geboekt geweest zijn op een aparte rekening van het passief en niet mag gebruikt geweest zijn voor enige beloning of toekenning.
M.a.w. de gelden dienen daar 5 jaar staan te staan ... Ze kunnen dan maar beter iets opbrengen tijdens die periode.

En net daarvoor is een Branche 6 bijzonder interessant.

Wat is een Branche 6 ?

Het is een kapitalisatieproduct met volgende kenmerken:
 • Geen instap- of andere taks
 • Er is enkel vennootschapsbelasting op het effectief behaalde rendement (net zoals op andere opbrengsten van de vennootschap (omzet, huur, intresten, ...))
 • De onderschrijver kan ofwel een privé persoon zijn, ofwel een vennootschap.
 • Toegang tot externe fondsen binnen open architectuur naar analogie met Tak 23 (Enkel in Luxemburg mogelijk)
 • Valt niet onder het depositogarantiestelsel maar in Luxemburg geldt wel de zogenaamde Luxemburgse veiligheidsdriehoek. Dit laatste is geen garantiestelsel, maar wel een bijzondere manier van beheer en toezicht op beheerde gelden eigen aan Luxemburg.
 • Minwaarden zijn aftrekbaar binnen de vennootschap

Wat is het verschil tussen een Branche 6 en een Tak 26 ?

Tak 26 is de Belgische benaming voor gelijkaardige kapitalisatieverrichtingen, terwijl men in Luxemburg spreekt van la Branche 6 ofwel vertaald als Tak 6. Het grote verschil tussen beiden is dat in België niet geïnvesteerd kan worden in fondsen, maar dat voor Tak 26 enkel producten met kapitaalgarantie in aanmerking komen. Uiteraard geldt er geen kapitaalgarantie voor wie in fondsen belegt en zijn deze plaatsingen onderheving aan de marktschommelingen zodat deze enkel passen bij personen met een hoger risicoprofiel.

Waarom een Branche 6 voor uw liquidatiereserve ?

 • Een Branche 6 is dus een kapitalisatieverrichting in Luxemburg waarbij uw gelden in diverse fondsen geplaatst worden en kapitaliseren (gewoon oprenten dus; geen periodieke uitkeringen) die voldoet aan de zogenaamde onaantastbaarheidsvoorwaarde
 • Er zijn geen instapkosten via ons, dus uw vennootschap kan gratis parkeren
 • Er zijn ook geen taksen bij intekening
 • Er is enkel de jaarlijkse beheerskost (0,85%) en de dag dat de fondsen verkocht worden vormt de gerealiseerde meerwaarde een belastbare opbrengst voor de vennootschap
 • De aanbevolen termijn voor een geldplaatsing in fondsen is de middellange termijn; m.a.w. vijf jaar of langer. Deze termijn valt dus mooi samen met de minimum vereiste termijn voor een liquidatiereserve.
 • De branche 6 heeft geen einddatum en kan dus langer dan vijf jaar aangehouden worden (mochten de beurzen het bijvoorbeeld net slecht doen in dat vijfde jaar). Hetzelfde geldt voor de liquidatiereserve die eveneens langer dan vijf jaar mag aangehouden worden. Vijf jaar is immers een minimum.
 • Er zijn geen uitstapkosten via ons, dus uw vennootschap kan na vijf jaar kosteloos het product liquideren
 • Een branche 6 voldoet perfect aan de onaantastbaarheidsvoorwaarde: het is immers een kapitalisatieproduct en er zijn geen periodieke uitkeringen. Alles dikt gewoon verder aan tot de dag wanneer u opvraagt.
 • De (hopelijk) gerealiseerde meerwaarde bovenop uw inleg, maakt geen deel uit van de liquidatiereserve, maar is gewoon een opbrengst voor de vennootschap in dat jaar, te boeken net zoals enige andere opbrengst.
 • In het slechtste geval dat er verlies zou zijn na vijf jaar is de minwaarde aftrekbaar (in tegenstelling tot een aandelenbelegging bijvoorbeeld).
 • De reserves in Branche 6 vallen niet onder de effectentaks of zgn. rijkentaks vanaf 1 miljoen EUR (in tegenstelling tot een effectenrekening bijvoorbeeld).
 • U kan één contract per boekjaar afsluiten als u dat overzichtelijker vindt
 • Het contract is van het type open architectuur, wat wil zeggen dat u kan kiezen uit een ruim gamma wereldvermaarde fondsenbeheerders
 • U kan een keer per jaar gratis switchen van fondsen, zonder kosten (en zonder beurstaksen zoals bij bancaire fondsen)
 • U krijgt toegang tot zogenaamde clean shares. Dat is bijzonder interessant want het betreft hier fondsen met zeer lage interne kosten die normaalgezien enkel toegankelijk zijn voor institutionele beleggers (gemeentes, grote bedrijven, ...). We namen in onderstaand overzicht zowel de retail variant als de institutionele variant op om het verschil tussen beiden te illustreren. Het spreekt voor zicht dat als u de keuze heeft, u best voor de clean share variant kiest.
 • We werken voor dit aanbod samen met Bâloise Vie Luxembourg zodat u de ernst en faam geniet van de Bâloise groep.

Wat is best: een liquidatiereserve of een IPT ?

 • Zoals vermeld bedraagt de totale belasting bij een uitkering aan de privé via liquidatiereserves 35%. Meerbepaald 20% vennootschapsbelasting op de winst, 10% extra belasting bij aanleg van de liquidatiereserve en 5% bij overboeking naar de privé na 5 jaar (deze laatste 5% valt weg als de vennootschap geliquideerd wordt).
 • Bij een IPT bedraagt de totale belasting bij uitkering maar +- 20%. Meerbepaald is er een instaptaks van 4,40% en op het moment van uitkering dient u (10% + gemeentebelastingen daarop + 5,55% andere afhoudingen) te betalen voor zover u nog actief bent op uw 65e. De 20% vennootschapsbelasting is hier immers niet van toepassing aangezien de vennootschap de gespaarde bedragen als kost mag boeken en er dus geen vennootschapsbelasting dient op te betalen.
We kunnen dus besluiten dat IPT de meest interessante manier is om gelden naar de privé te halen, maar u dient wel te wachten tot de pensioenleeftijd. Een interessante uitzondering op dat principe zijn voorschotten voor onroerende doeleinden binnen de Europese Unie die voor de pensioenleeftijd kunnen.

Luxemburg en de fiscus

Het vrije verkeer van goederen en diensten binnen Europa laat u perfect toe om in alle legaliteit een Branche 6 in Luxemburg te onderschrijven.

Dit is al tientallen jaren zo en is de kern van de Europese gedachte.
Vanaf 2017 is er sowieso automatische informatie-uitwisseling tussen de Luxemburgse verzekeraars de Belgische fiscus zodat er niets geheimzinnigs aan is.
Het plaatsen van een deel van uw vermogen in Luxemburg kunnen we bovendien enkel maar aanmoedigen in het kader van een internationale risicospreiding. (In Cyprus en Griekenland hebben ze ook euro's op rekening, maar dat is dus beslist niet hetzelfde als euro's hebben op rekening in Luxemburg. De situaties dat men in Griekenland maar 60 EUR per dag kon afhalen zijn echt niet zo lang geleden (2015).)
De betrouwbaarheid van Luxemburgse verzekeraars is bovendien groot en zoals aangehaald geldt er de zogenaamde Luxemburgse veiligheidsdriehoek.

Risicoprofiel


Let wel: Branche 6 is enkel voorbehouden voor mensen met voldoende hoog risicoprofiel en een voldoende financiële kennis en ervaring en die beseffen dat de rendementen variëren met de marktbewegingen. Rendementen en simulaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Over de termijn bekeken zullen er zeker periodes met verlies zijn en er dient steeds een langetremijnvisie gehanteerd te worden om deze periodes mogelijks te kunnen compenseren. Deze Branche 6 is enkel voor personen met een langetermijn horizon bedoeld. We wijzen tevens op de noodzaak om voorafgaand aan de onderschrijving of intekening de essentiële beleggersinformatie (KID) grondig door te nemen zodat u hieromtrent geen nadere vragen meer hebt.

Too much good taste can be boring. (Diana Vreeland)Praktisch ?

U kiest één fonds of een selectie van fondsen (minimum 5.000 EUR per fonds) en laat ons weten welke fondsen u graag wenst. Voor zover na analyse blijkt dat dit product bij uw financieel profiel past, zal BÂLOISE VIE LUXEMBOURG een Branche 6 contract opmaken met daarin de gewenste fondsen. Maak gerust een afspraak om dit persoonlijk te bespreken.

Met Pro Capi van Bâloise Vie Luxembourg krijgt u toegang tot meer dan 200 fondsen van vermaarde beheerders ter wereld, gebundeld in een fiscaal interessante Branche 6 kapitalisatieverrichting.
Ook hier hanteren wij de laagst mogelijke instapkosten (0%) en de jaarlijkse beheerskosten zijn bij de laagste die wij kennen op de markt (0,85% per jaar).


Voor een volledig overzicht van alle beschikbare fondsen kan u hier klikken.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Selectie aangeboden fondsen door Bâloise Vie Luxembourg

Hieronder vindt u fondsen die momenteel populair zijn *:
Naam beheerderNaam fonds YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instap-kost Beheer Info fiche Risk Morning- star Geann. Gemid. 5 Jaar VRAAG AAN !
AphilionAphilion Q2 A ISIN BE0058285850 0% 0,85% KID ²
AphilionAphilion Q2 B ISIN BE6300962360 0% 0,85% KID ²
BlackrockChina Bond Fund ISIN LU0969580058 0% 0,85% KID ²
Carmignac GestionCarmignac Euro Entrepreneurs A ISIN FR0010149112 0% 0,85% KID ²
Carmignac GestionCarmignac Patrimoine A ISIN FR0010135103 0% 0,85% KID ²
DNCA InvestEurose C ISIN FR0007051040 0% 0,85% KID ²
DNCA InvestEurose N ISIN LU1234712880 0% 0,85% KID ²
DPAML Patrimonial Fund B Cap ISIN LU0574765839 0% 0,85% KID ²
EtheneaEthna Aktiv T ISIN LU0431139764 0% 0,85% KID ²
Fin. EchiquierEchiquier Arty A ISIN FR0010611293 0% 0,85% KID ²
Fin. EchiquierEchiquier Arty G ISIN FR0013084043 0% 0,85% KID ²
Fin. EchiquierWorld Next Leaders A ISIN FR0011449602 0% 0,85% KID ²
Fin. EchiquierWorld Next Leaders K ISIN FR0013423357 0% 0,85% KID ²
Flossbach von StorchMultiple Opp.II RT ISIN LU1038809395 0% 0,85% KID ²
Flossbach von StorchMultiple Opp.II IT ISIN LU1038809049 0% 0,85% KID ²
FundsmithEquity Fund ISIN LU0690374029 0% 0,85% KID ²
InvescoPan European Struct. Equity A ISIN LU0119750205 0% 0,85% KID ²
KerenPatrimoine C ISIN FR0000980427 0% 0,85% KID ²
M&G InvestmentsOptimal Income A ISIN GB00B1VMCY93 0% 0,85% KID ²
MainFirstGlobal Equities Fund A ISIN LU0864709349 0% 0,85% KID ²
MainFirstGlobal Equities Fund R ISIN LU1004824790 0% 0,85% KID ²
Mercier VanderlindenMercLin II Patrimonium C ISIN LU0819995118 0% 0,85% KID ²
NordeaEmerging Stars Equity Fund BP USD ISIN LU0602539602 0% 0,85% KID ²
NordeaStable Return Fund BP EUR ISIN LU0227384020 0% 0,85% KID ²
NordeaStable Return Fund BI EUR ISIN LU0351545230 0% 0,85% KID ²
Rothschild & Co AMER co Valor F EUR ISIN FR0011261197 0% 0,85% KID ²
Rothschild & Co AMER co Valor P EUR ISIN FR0011847409 0% 0,85% KID ²
RobecoBP Global Premium Equities D EUR ISIN LU0203975437 0% 0,85% KID ²
Vector AMVector Navigator C1 ISIN LU0172125329 0% 0,85% KID ²

Verduidelijking aangaande de kosten en KID fiches: alle hierboven vermelde rendementen zijn deze NA alle in de KID vermelde kosten. De enige kost die u er nog dient van af te trekken om de "netto-netto" rendementen te bekomen is de 0,85% jaarlijkse beheerskost welke Bâloise Vie Luxembourg aanrekent.
Daarnaast zijn er ook eenmalige kosten die een invloed hebben op het rendement, namelijk instapkosten en taksen bij instap, maar die zijn via ons dus 0%. Er is geen uitstapkost.
Vennootschappen betalen bij Bâloise Vie Luxembourg 0% taks bij instap, maar zullen de rendementen wel dienen aan te geven bij de belastbare inkomsten (net zoals al hun andere inkomsten overigens).
De rendementen van het fonds zelf worden berekend door Bâloise Vie Luxembourg en volgens het beheersreglement welk samen met de algemene voorwaarden en de essentiële beleggersinformatie (KID) dient gelezen te worden en beschikbaar is op www.baloise-international.lu en op deze pagina.
Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Aangeduide risicograden zijn op een schaal van 1 tot 7 en onderhevig aan wijzigingen. Morningstar sterren zijn een kwantitatieve rating op basis van historische koersprestaties en variëren van één * (bij de slechtste in zijn categorie) tot vijf ***** (bij de beste in zijn categorie). Raadpleeg voor de meest recente versies steeds www.baloise-international.lu. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.
* Dit is een loutere vaststelling en mag niet als beleggingsadvies geïnterpreteerd worden


Voor meer informatie aangaande de door BÂLOISE VIE LUXEMBOURG aangeboden diensten verzoeken wij u een afspraak te willen maken.The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Documentatie

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar bij ons op kantoor of rechtstreeks bij Bâloise Vie Luxembourg.

De essentiële beleggersinformaties (KID) vindt u hier.
We wijzen erop dat deze fiches geen marketingmateriaal zijn maar een uniform Europees document. Aangezien verschillende makelaars, verschillende instapkosten kunnen hanteren werd beslist dat dit document wettelijk verplicht dient uit te gaan van de maximaal mogelijke instapkosten, te weten 5,00%, terwijl wij voor uw contract de minimaal mogelijke instapkosten hanteren, meerbepaald 0%!
Het is noodzakelijk dat u deze fiches doorneemt voorafgaand aan de inschrijving en hieromtrent geen verdere vragen meer heeft alvorens te onderschrijven.


De beheersreglementen van de verschillende asset managers vindt u hier.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Pagina van de producent

De homepagina van Bâloise Vie Luxembourg vindt u hier.

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de documenten voorafgaand aan de onderschrijving ook hier aanvragen.

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.