Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie FORK CORPORATE+ (Patronale Life)



The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)

Starfix Patronale Life bulletAlgemene omschrijving

Fork Corporate+ is een Tak 26 product van de maatschappij Patronale Life NV.
Het is toegankelijk voor vennootschappen vanaf 100.000 EUR.
Fork Corporate+ is ons Tak 26-product voor rechtspersonen en éénmanszaken met grote liquiditeitsposities die hun geld met grote waarschijnlijkheid kunnen investeren met een beleggingshorizon van 5 jaar, en die ook wensen voor een minimale vorm van liquiditeit van hun investeringsportefeuille. Dit om te kunnen reageren op onverwachte gebeurtenissen of opportuniteiten zoals nieuwe investeringsprojecten.

De voornaamste kenmerken zijn de volgende:
 • Vaste looptijd van 5 jaar
 • Patronale Life waarborgt een vaste interestvoet voor de gehele duurtijd (thans ). Er is geen winstdeelname.
 • Minimum inschrijving van 100.000 euro
 • Vaste instapkost van 50 euro
 • Variabele instapkost van 0%
 • Geen premietaks van 2% zoals we die kennen in Tak 21 maar 0% premietaks
 • Gedeeltelijke afkopen mogelijk vanaf minimum 50.000 euro
 • 3% degressieve afkoopkost (elke periode van 12 maanden daalt de afkoopkost met 0,50%)
 • Roerende voorheffing bij afloop contract van 30% op het reëel behaalde rendement (verrekenbaar voor vennootschappen met de winstbelasting. Vennootscappen betalen immers één eenheidstarief vennootschapsbelasting op alle behaalde opbrengsten en de reeds betaalde voorheffingen mogen daarvan in mindering gebracht worden.)
 • Mogelijk een conjuncturele vergoeding bij het vroegtijdig afkopen
 • Indien een vooropzeg van 90 dagen gerespecteerd wordt, dan valt de afkoopkost van een gedeeltelijke of volledige afkoop vanaf het 2de jaar terug op een percentage gelijk aan de jaarlijkse gegarandeerde interestvoet. In dat geval zal er ook geen conjuncturele vergoeding aangerekend worden.

Fork Corporate Patronale Life bulletPagina van de producent

AANVRAGEN
De productomschrijving van Fork Corporate zoals door de aanbieder gegeven vindt u hier.

De essentiële beleggersinformatie (KID) vindt u hier.
We wijzen erop dat deze fiche geen marketingmateriaal is maar een uniform Europees document. Aangezien verschillende makelaars, verschillende instapkosten kunnen hanteren werd beslist dat dit document wettelijk verplicht dient uit te gaan van de maximaal mogelijke instapkosten, te weten 1%, terwijl wij voor uw contract de minimaal mogelijke instapkosten hanteren, meerbepaald 0%!
Het is noodzakelijk dat u deze fiche doorneemt voorafgaand aan de inschrijving en hieromtrent geen verdere vragen meer heeft alvorens te onderschrijven.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Homepagina van de aanbieder

De homepagina van Patronale Life vindt u hier.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: product aangeboden door Patronale Life NV, Bld. Bischoffsheimlaan 33, 1000 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

AANVRAGEN
U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de documentatie voorafgaand aan de onderschrijving ook hier aanvragen.
The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)

Home

Copyright © 2000- DefA Finance - Alle rechten voorbehouden.