Style—all who have it share one thing: originality. (Diana Vreeland) Detailinformatie PRO CAPI (BALOISE VIE LUXEMBOURG)

Met Pro Capi van Baloise Vie Luxembourg krijgt u toegang tot meer dan 200 fondsen van vermaarde beheerders ter wereld, gebundeld in een fiscaal interessante Tak 6 kapitalisarieverrichting (La Branche 6 in Luxemburg genaamd).
Ook hier hanteren wij de laagst mogelijke instapkosten (0%) en de jaarlijkse beheerskosten zijn de laagste die wij kennen op de markt (0,85% per jaar).


Wat is het verschil tussen fondsen in een Luxemburgs Tak 6 contract in vergelijking met een Belgisch Tak 23 contract ?
 • In beide types kapitaliseren de meerwaarden en zijn er geen periodieke uitkeringen
 • Tak 6 kent een onderschrijver en Tak 23 kent een verzekeringsnemer
 • Tak 6 kent geen verzekerde of begunstigden zoals we dat bij Tak 23 kennen. Voor vennootschappen is dat niet van belang (die kunnen immers niet overlijden) en voor privé personen valt het contract gewoon in de nalatenschap
 • Tak 6 kent geen instaptaks terwijl deze bij Tak 23 2% bedraagt voor privé personen en 4,4% voor vennootschappen
 • Tak 6 meerwaarden zijn onderhevig aan de roerende inkomstenbelasting voor privé personen (thans ) en aan de vennootschapsbelasting voor vennootschappen. Om die reden kan een privé persoon dan ook beter voor een Tak 23 kiezen (daar heeft hij immers geen meerwaardebelasting) en een vennootschap beter voor een Tak 6 (de vennootschap wordt immers sowieso belast op al haar inkomsten, maar hier betaalt ze tenminste geen taks bij instap)
 • Tak 6 minwaarden zijn aftrekbaar in de vennootschap

Voor een overzicht van alle beschikbare fondsen kan u hier klikken.

BÂLOISE VIE LUXEMBOURG is onze partner voor plaatsingen in Tak 26 fondsen vanaf 30.000 EUR binnen een Buy&Hold strategie en wel om volgende redenen:
 • Het aanbod is véél uitgebreider dan dat van onze Belgische partners
 • De instapkosten bedragen: 0% vanaf 50.000 EUR (tussen 30.000 en 49.999 is een fixe van 250 EUR van toepassing)
 • De beheerskosten zijn lager dan bij onze andere partners: 0,85% per jaar
 • U krijgt toegang tot heel wat institutionele varianten van fondsen (zogenaamde clean shares) met veel lagere kostenstructuur dan de retail varianten voor het grote publiek
 • U koopt de echte originele fondsen a.d.h.v. hun ISIN nummer (en geen herverpakte fondsen zoals steevast in België het geval is)
 • Er zijn geen uitstapkosten
 • De Luxemburgse Branche 6 zijn niet onderhevig aan de Belgische effectentaks die in België geldt vanaf 1 miljoen EUR
 • De meerwaarden zijn belastbaar, maar de minwaarden zijn aftrekbaar binnen de vennootschap
 • De betrouwbaarheid van Luxemburgse verzekeraars is groot en u spreidt uw vermogen over diverse landen
 • De zogenaamde Luxemburgse veiligheidsdriehoek is van toepassing. Dat is geen garantiestelsel, maar een manier van toezicht en beheer eigen aan Luxemburg.
 • Gezien de afwezigheid van instap- of uitstapkosten is deze Branche 6 een ideaal product om uw liquidatiereserves 5 jaar (of langer) in te parkeren


Een interessant artikel terzake is"Goedkoper In Luxemburg" in Trends.

Los van het betere kostenplaatje zijn er nog de volgende voordelen:
 • U geniet de ernst en de faam van de groep Baloise.
 • U kan kiezen uit de betere fondsenbeheerders van de wereld voor de samenstelling van uw Tak 6 contract, gaande van obligatiefondsen tot dynamische aandelenfondsen.
 • U kan gratis één keer per jaar switchen van fondsen zodat u steeds de bij beste beheerders belegd kan blijven, en dit zonder kosten of eender welke taksen (iets wat onmogelijk is bij bancaire fondsen waar u steeds beurstaks dient te betalen bij elke verkoop (en desgevallend meerwaardebelasting)).
 • Het vrij verkeer van gelden en goederen laat u perfect toe in te tekenen op Luxemburgse kapitalisatiecontracten.
 • U kiest voor extra spreiding door een geografische spreiding van uw vermogen te voorzien in één van de meest stabiele landen ter wereld.
  Veel mensen denken dat een euro een euro is, maar er is wel degelijk een verschil tussen euro's op rekening hebben in Luxemburg, of pakweg dezelfde euro's op rekening hebben in Cyprus of Griekenland. Bij die laatste kon men in 2015 amper 60 EUR per dag afhalen en van 2013 tot 2014 slechts 300 per dag in Cyprus. Dat laatste Euro-lid maakte er ook geen punt van om 47.5% af te laten romen van spaartegoeden boven de 100.000 EUR. Vandaag lijken velen dat alweer vergeten terwijl het toch niet zo lang geleden is.
  Met een alsmaar oplopende Belgische staatsschuld, is het dan ook een goed idee om uw tegoeden te spreiden over verschillende landen en niet enkel over verschillende aanbieders. !

Let wel: deze Tak 6 is enkel voorbehouden voor (rechts-)personen met een voldoende hoog risicoprofiel en een voldoende financiële kennis en ervaring en die beseffen dat de rendementen variëren met de marktbewegingen. Rendementen en simulaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Over de termijn bekeken zullen er zeker periodes met verlies zijn en er dient steeds een langetremijnvisie gehanteerd te worden om deze periodes mogelijks te kunnen compenseren. Deze Tak 6 is enkel voor personen met een langetermijn horizon bedoeld. We wijzen tevens op de noodzaak om voorafgaand aan de onderschrijving of intekening de essentiële beleggersinformatie (KID) grondig door te nemen zodat u hieromtrent geen nadere vragen meer hebt.

Too much good taste can be boring. (Diana Vreeland)Praktisch ?

U kiest één fonds of een selectie van fondsen (minimum 5.000 EUR per fonds) en laat ons weten welke fondsen u graag wenst. Voor zover na analyse blijkt dat dit product bij uw financieel profiel past, zal BÂLOISE VIE LUXEMBOURG een Tak 6 contract opmaken met daarin de gewenste fondsen. Maak gerust een afspraak om dit persoonlijk te bespreken.The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Selectie aangeboden fondsen

Hieronder vindt u de fondsen die momenteel populair zijn*:
Naam beheerderNaam fonds YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instap-kost Beheer Info fiche Risk Morning- star Geann. Gemid. 5 Jaar VRAAG AAN !
AphilionAphilion Q2 A ISIN BE0058285850 0% 0,85% KID ²
AphilionAphilion Q2 B ISIN BE6300962360 0% 0,85% KID ²
BlackrockChina Bond Fund ISIN LU0969580058 0% 0,85% KID ²
Carmignac GestionCarmignac Euro Entrepreneurs A ISIN FR0010149112 0% 0,85% KID ²
Carmignac GestionCarmignac Patrimoine A ISIN FR0010135103 0% 0,85% KID ²
DNCA InvestEurose C ISIN FR0007051040 0% 0,85% KID ²
DNCA InvestEurose N ISIN LU1234712880 0% 0,85% KID ²
DPAML Patrimonial Fund B Cap ISIN LU0574765839 0% 0,85% KID ²
EtheneaEthna Aktiv T ISIN LU0431139764 0% 0,85% KID ²
Fin. EchiquierEchiquier Arty A ISIN FR0010611293 0% 0,85% KID ²
Fin. EchiquierEchiquier Arty G ISIN FR0013084043 0% 0,85% KID ²
Fin. EchiquierWorld Next Leaders A ISIN FR0011449602 0% 0,85% KID ²
Fin. EchiquierWorld Next Leaders K ISIN FR0013423357 0% 0,85% KID ²
Flossbach von StorchMultiple Opp.II RT ISIN LU1038809395 0% 0,85% KID ²
Flossbach von StorchMultiple Opp.II IT ISIN LU1038809049 0% 0,85% KID ²
FundsmithEquity Fund ISIN LU0690374029 0% 0,85% KID ²
InvescoPan European Struct. Equity A ISIN LU0119750205 0% 0,85% KID ²
KerenPatrimoine C ISIN FR0000980427 0% 0,85% KID ²
M&G InvestmentsOptimal Income A ISIN GB00B1VMCY93 0% 0,85% KID ²
MainFirstGlobal Equities Fund A ISIN LU0864709349 0% 0,85% KID ²
MainFirstGlobal Equities Fund R ISIN LU1004824790 0% 0,85% KID ²
Mercier VanderlindenMercLin II Patrimonium C ISIN LU0819995118 0% 0,85% KID ²
NordeaEmerging Stars Equity Fund BP USD ISIN LU0602539602 0% 0,85% KID ²
NordeaGlobal Climate And Environment Fund BP EUR ISIN LU0348926287 0% 0,85% KID ²
NordeaGlobal Climate And Environment Fund BC EUR ISIN LU0841586075 0% 0,85% KID ²
NordeaStable Return Fund BP EUR ISIN LU0227384020 0% 0,85% KID ²
NordeaStable Return Fund BI EUR ISIN LU0351545230 0% 0,85% KID ²
Rothschild & Co AMER co Valor F EUR ISIN FR0011261197 0% 0,85% KID ²
Rothschild & Co AMER co Valor P EUR ISIN FR0011847409 0% 0,85% KID ²
RobecoBP Global Premium Equities D EUR ISIN LU0203975437 0% 0,85% KID ²
Vector AMVector Navigator C1 ISIN LU0172125329 0% 0,85% KID ²

Verduidelijking aangaande de kosten en KID fiches: alle hierboven vermelde rendementen zijn deze NA alle in de KID vermelde kosten. De enige kost die u er nog dient van af te trekken om de "netto-netto" rendementen te bekomen is de 0,85% jaarlijkse beheerskost welke Baloise Vie Luxembourg aanrekent.
Daarnaast zijn er ook eenmalige kosten die een invloed hebben op het rendement, namelijk instapkosten en belastingen bij uitstap. (Die mag u er niet zomaar van aftrekken omdat ze eenmalig zijn.) De instapkosten die wij hanteren bedragen 0% en hebben dus geen invloed. Er is geen taks bij instap maar voor rechtspersonen vallen de inkomsten onder de vennootschapsbelasting en voor privé persoenen onder de roerende belasting. Er is geen uitstapkost.
De rendementen van het fonds zelf worden berekend door Baloise Vie Luxembourg en volgens het beheersreglement welk samen met de algemene voorwaarden en de essentiële beleggersinformatie (KID) dient gelezen te worden en beschikbaar is op www.baloise-international.lu en op deze pagina.
Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de onderschrijver. Aangeduide risicograden zijn op een schaal van 1 tot 7 en onderhevig aan wijzigingen. Morningstar sterren zijn een kwantitatieve rating op basis van historische koersprestaties en variëren van één * (bij de slechtste in zijn categorie) tot vijf ***** (bij de beste in zijn categorie). Raadpleeg voor de meest recente versies steeds www.baloise-international.lu. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.
* Dit is een loutere vaststelling en mag niet als beleggingsadvies geïnterpreteerd worden


Voor meer informatie aangaande de door BALOISE VIE LUXEMBOURG aangeboden diensten verzoeken wij u een afspraak te willen maken.The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Documentatie

De algemene voorwaarden zijn beschikbaar in onze burelen of rechtstreeks bij Baloise Vie Luxembourg.

De essentiële beleggersinformaties (KID) vindt u hier.
We wijzen erop dat deze fiches geen marketingmateriaal zijn maar een uniform Europees document. Aangezien verschillende makelaars, verschillende instapkosten kunnen hanteren werd beslist dat dit document wettelijk verplicht dient uit te gaan van de maximaal mogelijke instapkosten, te weten 5,00%, terwijl wij voor uw contract de minimaal mogelijke instapkosten hanteren, meerbepaald 0%!
Het is noodzakelijk dat u deze fiches doorneemt voorafgaand aan de inschrijving en hieromtrent geen verdere vragen meer heeft alvorens te onderschrijven.


De beheersreglementen van de verschillende asset managers vindt u hier.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: de verzekeringsnemer is ervan ingelicht dat de contracten gecommercialiseerd worden onder de vorm van Vrije dienstVerlening (VdV) bij ingezetenen van een lidstaat van de europese Unie. De wetgeving die van kracht is, is de wetgeving van het land die de fiscale verblijfplaats is van de verzekeringsnemer. In elk ander geval is het de Luxemburgse wetgeving die van kracht is.
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het kapitalisatieproduct: producten aangeboden door Baloise Vie Luxembourg SA, 23 Rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Luxembourg
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • De looptijd van het product is levenslang
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekend gemaakt: https://www.baloise-international.lu/en/int en de Morningstar sterren en recente koersen vindt u tevens op https://www.morningstar.be/be/.

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Pagina van de producent

De homepagina van Baloise Vie Luxembourg vindt u hier.

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de documenten voorafgaand aan de onderschrijving ook hier aanvragen.

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.