Verzekeringen
Neem hier uw FAMILIS verzekeringspakket van AG INSURANCE 

* Al uw verzekeringen in ťťn overzichtelijk pakket met maandpremies
* Gratis premiebescherming voor het gehele pakket bij ziekte of invaliditeit
* Hoe meer waarborgen in het pakket, hoe groter de kortingen die DefA Finance u toekent


VERZEKERING HUISPERSONEEL


I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom. (Angus Grossart)

Premies

premies van de verzekering huispersoneel
brons zilver goud
Huispersoneel 50,19 EUR (4,18 EUR p.m.) 48,47 EUR (4,04 EUR p.m.) 47,40 EUR (3,95 EUR p.m.)

Waarom uw huispersoneel verzekeren?

Laten we eerst en vooral even de term "huispersoneel" definiŽren: dat zijn alle personen die tegen betaling en onder het gezag van een werkgever, privťbehoeften van een huishouden voldoen. Voorbeeld: een poetsvrouw, kok, tuinman, babysitter,...

Stel, uw poetsvrouw is bij u aan het werk en heeft een arbeidsongeval. Volgens de wet van 10 april 1971, moet het totale financieel verlies dat ze daardoor lijdt, vergoed worden. Dit omvat alle inkomsten die ze verliest, de medische kosten, ... en daar kunnen nog eens vergoedingen ingeval van overlijden of invaliditeit bijkomen. In dit laatste geval kan het makkelijk over vele honderdduizenden euro's gaan!

Welnu, wanneer u dergelijke verzekering 'Huispersoneel' hebt afgesloten, zijn al die kosten voor uw verzekeraar. Wanneer u geen verzekering heeft, zal u alles zelf moeten terugbetalen. 'Terugbetalen' inderdaad, want slachtoffers die niet verzekerd zijn door hun werkgever, worden in eerste instantie vergoed door het Fonds Voor Arbeidsongevallen. Maar dat keert zich daarna tegen u om alle uitkeringen terug te vorderen. Ook de mutualiteit zal van u alle ziekenhuis- en aanverwante kosten willen recupereren.

U hoeft dus niet te twijfelen : bij een ernstig ongeval waarbij ziekenhuis en mutualiteit eraan te pas komen zal uw thuishulp zijn rechten opeisen, ingeschreven of niet ! En dat het daarbij over honderdduizenden euro's kan gaan weet u ...

Moet ik de naam opgeven van de verzekerde?


Neen, u hoeft de naam niet op te geven. Dat is een enorm gemak, zowel naar privacy toe, alsook omdat u nooit kan vergeten iemand te verzekeren; u hoeft de naam immers niet te melden!

Moet ik per persoon een verzekering afsluiten?


Neen, uw poetsvrouw, tuinman, occasionele hulp (op een feestje bvb), etc. zijn allemaal gedekt, zelfs al zouden ze samen op hetzelfde tijdstip werken!

Maar, de poetsvrouw is niet ingeschreven... ?

Het is niet omdat u niet voldoet aan de verplichtingen inzake sociale zekerheid en belastingen, dat u daarom ook niet dient te voldoen aan de wetgeving inzake arbeidsongevallenverzekering! U bent dan toch al tenminste hiermee in orde.
Overigens dient niet elke poetsvrouw ingeschreven te worden bij de RSZ! Dat moet immers enkel indien zij minstens 4 uur per dag bij dezelfde werkgever werkt of wanneer zij minstens 24 uur per week bij jou en andere werkgevers samen werkt. Dat laatste mag dan moeilijk te controleren zijn, het is duidelijk dat vele poetsvrouwen dus zowiezo reeds wettelijk volledig in orde zijn en met recht van u zullen verwachten dat u hen naar behoren verzekert! In geval van een ongeval zullen zij u zeker aanspreken!

Is het duur?

Neen, helemaal niet, de jaarpremie huispersoneel is beperkt ! U vindt ze bovenaan de pagina.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Pagina's van de maatschappij

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het product: producten aangeboden door AG Insurance NV, Emile Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel m.u.v. de dekking rechtsbijstand welke aangeboden wordt door Providis NV, Nieuwbrug, 9 1000 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • Beknopte aanduiding van de dekking die wordt aangeboden: zie linkerluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
 • Aanduiding van de voornaamste risico's die NIET worden gedekt door de verzekering: zie rechterluik van de gestandaardiseerde IPID informatiefolder
 • De looptijd van het product is 1 jaar en wordt steeds stilzwijgend verlengd behoudens een geldige opzeg (aangetekend en minstens 3 maanden voor de jaarvervaldag of binnen de maand n.a.v. een eenzijdige premievrhoging door de verzekeringsmaatschappij)
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Nu aanvragen

Vraag hiermee uw persoonlijke offerte verzekering huispersoneel aan.


Als u nu reeds elders verzekerd bent, kunnen wij uw dekkingen verzogen vanaf de eerstkomende jaarvervaldag. (U vindt deze op uw huidige polis. Een vooropzegperiode van minstens 3 maanden dient gerespecteerd te worden. Als u dat wenst kunnen wij u de opzegbrieven ter ondertekening bezorgen en ze nadien aan de maatschappij overmaken.)

Samengevat:


 • Slechts een kleine premie per jaar
 • U hoeft geen namen op te geven en kan het dus ook nooit vergeten
 • U voldoet aan een wettelijke verplichting
 • De dekking is geldig voor meerdere personen; ook als die tegelijkertijd aan het werk zijn.
 • Uw personeel is niet enkel gedekt op de plaats van arbeid zelf maar tevens op de weg heen en terug.Home