If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Successieplanning

MAAK AFSPRAAK!
Successieplanning is niets meer dan nu reeds te werken aan manieren om enerzijds uw onroerend vermogen en anderzijds uw roerend vermogen te laten overgaan naar uw kinderen bij uw overlijden, op een manier die uw vermogen zoveel mogelijk intact laat.

Als u weet dat uw kind op het gedeelte van uw erfenis dat de 250.000 EUR overschrijdt, maar liefst 27% successierechten mag betalen, dan is het duidelijk dat successieplanning een belangrijke oefening is.

Wij gaan het voornamelijk hebben over uw roerend vermogen (en i.h.b. beleggingen) aangezien u daar heel wat zelf kan regelen. Voor uw onroerend vermogen (huizen, gronden, etc.) kan u weinig zelf regelen en zal de tussenkomst van een notaris zo goed als altijd vereist zijn. Weet dat advies vragen aan een notaris steeds gratis is: hij helpt u graag verder!

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Hoe laat ik mijn gelden zo efficiŽnt mogelijk over aan mijn kinderen?

De handgift is van toepassing op papier zonder naam (geldbriefjes, kasbons, obligaties, aandelen) en was een zeer populaire methode: u schenkt deze documenten een uw kind, zorgt voor een bewijsbare datum van die schenking, en voor zover u drie jaar in leven blijft na die handgift, zal uw kind er geen successierechten moeten op betalen. Zeer simpel dus.
Evenwel zal de handgift van geldwaarden aan toonder snel verleden tijd zijn, en dit vanwege de ingevoerde dematerialisatie van effecten. Inderdaad, 2007 is het allerlaatste jaar waarin u nog nieuwe stukken aan toonder kan aankopen. Vanaf 2008 zullen alle stukken die u aankoopt op naam en op (effecten-)rekening dienen te staan.
Gelden op naam en op rekening kunnen niet via een handgift overgedragen worden, en aangezien je de fysische levering van stukken aan toonder niet meer kan vragen vanaf 2008, kan je op die manier ook geen handgift meer verzorgen. Exit handgift dus (al blijft de handgift uiteraard bruikbaar en nuttig inzake successieplanning van roerende goederen zoals schilderijen, meubels, etc. ).

De bankgift is het broertje van de handgift en werkt analoog. U schenkt gelden van uw rekening naar rekening van uw kind en voor zover u drie jaar in leven blijft na die bankgift zal uw kind er geen successierechten moeten op betalen. Ook zeer simpel dus. Maar wel erg strikt! Dierf er in de eerste methode nogal wat inventiviteit aan te pas komen, bij de bankgift is de overdracht van de gelden definitief, op naam en strikt gedateerd.

Is er dan niets eleganter waarbij de schenker toch nog controle behoudt en ook de vruchten van zijn gelden blijft genieten? Ja, gelukkig wel.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) De bankgift via Tak 21 en Tak 23

Levensverzekeraars zijn uiteraard al langer dan vandaag thuis in kwesties aangaande geldoverdacht bij overlijden. Al sedert eeuwen kennen zij begrippen als verzekeringsnemer, verzekerde, begunstigde bij leven en begunstigde bij overlijden. Of twee verzekeringsnemers, drie begunstigden, een langstlevende begunstigde, etc... allemaal klare taal binnen de verzekeringssector.
Dat verzekeraars zich in recentere jaren steeds intensiever met geldplaatsingen zijn gaan bezighouden - de zogenaamde assurfinance - zal u niet zijn ontgaan en het hoeft dan ook geen betoog dat de verzekeringssector uitstekend geplaatst is om elegante oplossingen aan te bieden inzake successieplanning.

De beste geschikte producten daartoe zijn de zogenaamde TAK 21 spaarverzekeringen en de TAK 23 beleggingsverzekeringen, twee categoriŽn waarin DefA Finance zich heeft gespecialiseerd.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Hoe werkt het?

In concreto schenken de ouders via een bankgift gelden aan hun kind(eren) door het in een TAK 21 of TAK 23 spaar- of beleggingsverzekering te plaatsen.
Van belang hierbij is dat het contract zodanig wordt opgesteld dat het kind de gelden niet kan opnemen net zolang de ouders nog leven, Ťn dat de ouders een genot op die gelden genieten van bijvoorbeeld 5% per jaar zolang zij leven, genot dat door de verzekeringsmaatschappij rechtstreeks aan de (langstlevende) ouder(s) kan worden overgemaakt op hun rekening, hetzij maandelijks, hetzij jaarlijks.
Er kan tevens voorzien worden dat bij gebeurlijk vooroverlijden van het kind (het sterft dus vooraleer de ouders sterven), het geld terugkeert naar de ouders zonder dat zij er successierechten dienen op te betalen.
Ook hier geldt dat de schenker drie jaar dient te blijven leven na de bankgift, al kan hierbij opgemerkt worden dat ingeval van slepende ziekte (de schenker is dus nog niet overleden) kan overgegaan worden door de schenker tot registratie van het Tak 21 / 23 contract zodat de termijn van drie jaar "afgekocht" wordt door 3% registratierechten te betalen (tarief Vlaanderen). Deze contracten kunnen zowel bij Belgische als Luxemburgse verzekeraars afgesloten worden. Na afspraak lichten wij u graag in omtrent de specifieke verschillen tussen beide.

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Waar kan ik hiervoor terecht?

DefA Finance heeft zich gespecialiseerd in Tak 21 en Tak 23 spaarverzekeringen en helpt u graag bij het opstellen van de vereiste documenten voor dergelijke overdracht, gaande van de schenkingsbrief, het datumbewijs, de bedankingsbrief tot en met het contract en de specifieke clausules op uw maat. DefA Finance is niet enkel verzekeringsmakelaar, maar is eveneens bankagent Delta Lloyd Bank en overloopt graag samen met u de bancaire oplossingen die mogelijks voor uw specifieke situatie opportuun zijn.
U kan hier terecht voor een afspraak.
MAAK AFSPRAAK!

If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Wat kost het?

DefA Finance vraagt voor haar advies geen kosten. De Tak 21 en 23 contracten, zowel in BelgiŽ als in Luxemburg, zijn onderhevig aan een eenmalige taks van 1,10% en een instapkost van slechts 0,50% ŗ 1% (i.d.p.v. de standaard instapkosten van 2,50% ŗ 3,50% zoals u ze in de productfiches terugvindt). Voor bedragen vanaf 125.000 EUR kan bij sommige maatschappijen een vermindering van deze kosten gevraagd worden.

Home
Printvriendelijke versie successieplanning