The vision must be followed by the venture. It is not enough to stare up the steps - we must step up the stairs. (Vance Havne) Detailinformatie NELL ACTIVE BALANCED (Nord Europe Life Luxemburg)
(Nell is een 100% dochter van Credit Mutuel Nord Europe die in ons land ook moeder is van de BKCP kantoren)


INTEKENEN
NELL ACTIVE BALANCED is een mix van TAK 21 en TAK 23 welk verkrijgbaar is binnen een zogenaamd "TAK 44" pakket, Myriad genaamd (Tak 21 + 23 = 44).


Als u bereid bent een zeer beredeneerd beperkt risico te dragen, dan heeft NELL een bijzonder interessant product: NELL ACTIVE BALANCED.

De idee is gebruik te maken van de unieke RELATIEVE "stop loss" optie en als volgt tewerk te gaan :
 • 50% wordt belegd in de veilige Tak 21 formule NELL SAFE+
 • de andere 50% wordt via Tak 23 geplaatst bij de allerbeste vermogensbeheerders ter wereld:
  • 10% bij Carmignac Gestion : Carmignac Patrimoine
  • 10% bij DNCA Finance : DNCA Invest Evolutif
  • 10% bij Financière de L'Echiquier : ARTY
  • 10% bij Ethenea : Ethna Aktiv E
  • 10% bij Keren : Keren Patrimoine
Op elk van die fondsen wordt een "stop loss" gezet van 10% (of 15% als u dat verkiest), wat wil zeggen dat het fonds in kwestie zal verkocht worden bij een verlies van 10%. De gelden van die verkoop worden dan bijgeplaatst bij de veilige NELL SAFE+ formule, waar ze verder zullen oprenten aan de gewaarborgde rentevoet + bonus.

De finesse zit hem in de relativiteit van de "stop loss" : stel dat een fonds stijgt van 100 naar 120 en dan daalt met meer dan 10%, dan zal er verkocht worden bij 120 - 10% = 108. Die 108 zal dan bijgeplaatst worden bij de Tak 21 en aldaar verder oprenten.

Willen de fondsen dus een beetje stijgen, dan heeft u snel uw schaapjes op het droge. Het ergste wat u immers kan overkomen is dat u vandaag belegt en dat morgen alles crasht. Stel dat u 100 belegde, dan zit er dus 50 in Nell Safe+ en zal die andere 50 verkocht worden bij -10%, zodat u zelfs in dit scenario nog 95 overhoudt.

Een blik op de resultaten uit het verleden, weliswaar geen garantie voor de toekomst, toont dat deze combinatie op termijn tot zeer mooi resultaten leidt met een mooie beheersing van het risico !

Als Luxemburgse verzekeringsmaatschappij voorziet NELL ook de mogelijkheid om een contract op twee hoofden te maken, waarbij het contract gewoon blijft doorlopen bij overlijden van één van de partners.

Uiteraard is een afspraak op onze burelen mogelijk indien u graag dieper op deze materie wenst in te gaan.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)

Success is going from failure to failure without a loss of enthusiasm.
. (Winston Churchill)Pagina van de producent

De productomschrijving zoals door de aanbieder gegeven vindt u hier.

Er rest nog te melden dat u later niet verplicht bent in die 5 fondsen te blijven : u kan tot 4 keer per jaar gratis switchen en kan zelfs andere opties toevoegen zoals "take profit" (verkopen bij een bepaald winstpercentage), "absolute stop loss" en "rebalance" of zelfs een ander perecentage voor stop loss.


De gestandaardiseerde financiële infofiche vindt u hier.

In afwijking van de in deze fiche vermelde instapkosten van maximum 5%, worden deze kosten voor uw contract tot het minimum teruggebracht (bel of mail ons voor de details).

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier.

The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.(Chinese proverb)

Homepagina van de aanbieder

De homepagina van NELL vindt u hier.

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de onderschrijvingsformulieren ook hier aanvragen.
The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.
Deze pagina is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging. Zij beoogt uw aandacht te trekken op een aanbod van een verzekeringsmaatschappij en moet worden gelezen samen met de specifieke voorwaarden van het fonds, de financiële infofiche en de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract. Deze documenten vormen samen met het verzekeringsvoorstel de wettelijke documentatie die de verhoudingen regelt tussen de verzekeringsmaatschappij en de onderschrijver. De informatie in deze notificatie is verkregen uit betrouwbare bronnen. Niettemin wordt iedere verantwoordelijkheid afgewezen voor mogelijke onnauwkeurigheden, weglatingen of onjuistheden. Deze publicatie verleent geen rechten. De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Veranderingen in wisselkoersen kunnen de waarde van beleggingen eveneens beïnvloeden in negatieve of positieve zin. De terminologie en de cijfergegevens in deze notificatie zijn louter indicatief en geenszins bindend voor de verzekeringsmaatschappij, de professionele tussenpersoon of één van de in deze brochure vermelde financiële instellingen, vermogensbeheerders of adviseurs. Deze publicatie is louter ter informatie en is met de meeste zorg samengesteld. Er zal echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade geleden door de lezer als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op deze notificatie bij het nemen van beleggingsbeslissingen.