All things being equal, people will buy from a friend. All things being not quite so equal, people will still buy from a friend (Mark McCormack)Herplaats mijn woonlening a.u.b... Doen?

Ingevolge aanzienlijke rentedalingen kan terecht de vraag gesteld worden of een herplaatsing van uw bestaande lening niet interessant is geworden.
De vraag is rap gesteld, het antwoord vereist evenwel enige voorafgaande analyse, maar is beslist het berekenen waard.

Quality is remembered long after the price is forgotton (Gucci family)Hoe analyseren?

De hamvraag is:

Weegt het voordeel van de lagere rentevoet op tegen de nadelen van de herplaatsingskosten?


Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Welke herplaatsingskosten?

  • Wederbeleggingsvergoeding (1/5)
De wederbeleggingsvergoeding is een soort boete die u dient te betalen wanneer u uw lening (of een stuk ervan) vervroegd terugbetaalt. Zij bedraagt meestal 3 maanden intrest op het vervroegd terugbetaalde bedrag.

Laat ons dat even toelichten met een voorbeeld:

Stel:
° woonlening afgesloten exact 1 jaar geleden: 100.000 EUR
° rentevoet destijds 6.75%
° looptijd 20 jaar
° maandlast 748.51 EUR
° saldo op heden: 97.132 EUR

De wederbeleggingsvergoeding van drie maanden bedraagt dan: 97.132 x 0,0675 x 3/12 = 1.645 EUR
  • Handlichting of schrappingskosten of opheffingen (2/5)
Dat is de kost om de oude hypothecaire inschrijving te schrappen bij het hypotheekkantoor. In onderstaande tabel vindt u deze kost bij benadering.

oorspronkelijke inschrijvinghandlichtingskost
25.000 564,39
30.000 604,50
40.000 625,19
50.000 642,77
60.000 680,13
70.000 689,84
80.000 720,30
90.000 737,20
100.000 757,65
125.000 797,76
150.000 839,25
175.000 879,35
200.000 920,85
250.000 1002,45
300.000 1063,39
400.000 1185,25
500.000 1307,03
1.000.000 1887,04

De handlichtingskost in ons voorbeeld bedraagt dus ongeveer 750 EUR
  • Nieuwe dossierkosten (3/5)
Deze bedragen doorgaans rond de 0.30% van het ontleende bedrag met een minimum van 150 à 220 EUR.

Voor ons voorbeeld laat ons zeggen 220 EUR

  • Expertisekost (4/5)
Teneinde de huidige waarde van de woning te bepalen zal een expertise door een door de leningsmaatschappij erkend expert uitgevoerd worden.

Kostprijs voor ons voorbeeld laat ons zeggen 180 EUR

  • Nieuwe leningsaktekost (5/5)
Uiteindelijk zal dus een nieuwe leningsakte bij de notaris verleden dienen te worden.
De kost daarvan hangt uiteraard af van het te ontlenen bedrag.

Aan welk bedrag zitten we nu reeds?

° het terug te betalen saldo (raadpleeg uw aflossingstabel): 97.132 EUR
° de reeds berekende wederbeleggingsvergoeding: 1.645 EUR
° de handlichtingskosten: 750 EUR
° de dossierkost: 220 EUR
° de expertisekost: 180 EUR

Subtotaal: 99.927 EUR

De leningsaktekost voor een lening van dat bedrag kan u hier berekenen.

In ons voorbeeld bedragen de nieuwe aktekosten dus ongeveer: 2.827 EUR


Om appels met appels te kunnen vergelijken dienen we ook deze som mee te ontlenen zodat ons uiteindelijk benodigde kapitaal er als volgt uitziet:

Subtotaal: 99.927
aktekosten: 2.827


Totaal benodigde nieuwe lening: 103.754 EUR

(kleine opmerking: eigenlijk dienden we de akktekosten te berekenen op die 103.754 idpv op de 99.927, maar dat verschil is niet danig groot zodat we er abstractie van maken)

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Totale kostenplaatje

We hebben nu nauwkeurig berekend hoeveel de nieuwe lening dient te bedragen: 103.754 EUR.

Maar is de herplaatsing nu interessant of niet ???


Herplaatsing is interessant als de maandlast van de nieuwe lening OP DE RESTLOOPTIJD lager is dan die van de oude lening.

In ons voorbeeld:

° Oude situatie: je dient nog 19 jaar de mensualiteit van 748.51 p.m. te betalen

° Nieuwe situatie: je dient een nieuw krediet op 19 jaar af te sluiten van 103.754 EUR

Wat die nieuwe situatie per maand zal kosten hangt uiteraard af van de nieuwe rentevoet. Die kan u hier even berekenen.

De rentevoet wijzigt steeds dus om onze analyse af te kunnen werken zullen we van twee voorbeeldsituaties uitgaan:
Voorbeeld a) : stel een actuele rentevoet van 4% : de maandlast van de nieuwe lening op 19 jaar bedraagt dan 648,24 EUR p.m.

Voorbeeld b) : stel een actuele rentevoet van 6.10% : de maandlast van de nieuwe lening op 19 jaar bedraagt dan 756.64 EUR p.m.

Besluit: In voorbeeld b) is de situatie na herplaatsing quasi gelijk aan die van ervoor en is het dus verloren moeite. In het voorbeeld a) daarentegen bedraagt het maandelijks voordeel (748.51 - 648.24 = ) 100,27 EUR per maand, wat bekeken over 19 jaar oploopt tot maar liefst 22.861,56 EUR!

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Praktisch

Indien u tot de conclusie bent gekomen dat een herplaatsing voor u opportuun is, kan u eenvoudigweg een gedetailleerde offerte voor het benodigde bedrag aanvragen.
Daarin zullen dan meteen alle details zoals dossierkosten, maandlast etc. gedetailleerd worden alsook hoe het dan concreet verder moet.

Vooraf toch nog enige bedenkingen:
  • een lening dient steeds aangegaan op een looptijd in jaren (dus niet 19 jaar en 2 maand bvb). (Gebeurlijk kan u uw analyse uitvoeren met het saldo op de eerstkomende jaarvervaldag).
  • als uw oude lening een 5/5/5 was, dient u dit uiteraard te vergelijken met een actueel 5/5/5 tarief, want anders vergelijkt u appels met peren. Niets weerhoudt er u evenwel van om na het uitvoeren van de analyse te kiezen voor een andere variabiliteit, bijvoorbeeld een vaste rentevoet.
  • op dezelfde manier kan u uiteraard ook een ander bedrag aanvragen, hetzij lager, hetzij wat hoger mocht u bijvoorbeeld wat verbouwingen wensen uit te voeren
Home