Being good is good business (Anita Roddick) Wat zijn de kosten bij aankoop of nieuwbouw?

In Vlaanderen wordt onderscheid gemaakt tussen de aankoop van uw enige woning en tussen aankopen van niet-enige woningen.

Everything comes to him who hustles while he waits. (Thomas A. Edisson)

1. Aankoopaktekosten & registratierechten


U geniet sedert 01/01/2022 voor aankopen van een enige woning in het Vlaamse Gewest van de verlaagde registratierechten van 3% i.d.p.v. 12% voor zover het uw enige woning betreft en het uw hoofdverblijfplaats gaat worden.
Als je een nieuwe woning wenst aan te kopen kan het ook aan 3%, maar om dan aanspraak te maken op het tarief van 3%, moet je wel binnen het jaar je oude woning hebben verkocht en ook binnen de twee jaar op je nieuwe adres wonen. Lukt dat niet? Dan moet je niet alleen het verschil op de registratierechten bijbetalen, maar krijg je er ook nog een boete bovenop.
Betreft het een tweede woning dan bedragen de registratierechten 12%.
Via www.notaris.be kan u deze kosten zelf berekenen voor uw specifieke situatie.

Everything comes to him who hustles while he waits. (Thomas A. Edisson)

2. Leningsaktekosten

Deze kosten zijn afhankelijk van het ontleende bedrag en omvatten het honorarium van de notaris voor het opmaken van de leningsakte, de kosten voor de hypothecaire opzoekingen, zegelrechten, etc.
Via www.notaris.be kan u deze kosten zelf berekenen voor uw kredietbedrag.

To be successful, the first thing to do is to fall in love with your work. (Sister Mary Lauretta)

3.Dossierkosten

De dossierkosten bedragen doorgaans rond de 500 Euro.
OPMERKING:
Deze dossierkosten zijn niet verschuldigd indien er geen akkoord bekomen wordt.
DefA Finance rekent ook nooit enige vorm van negociatiekosten aan!
Kortom: geen akkoord, geen kosten!

To be successful, the first thing to do is to fall in love with your work. (Sister Mary Lauretta)

4.Kosten annexe verzekeringen (schuldsaldo en brand)

Aan dit onderwerp is een aparte pagina gewijd.
De verschillen inzake schuldsaldoverzekering zijn enorm!


Home