A race horse that can run a mile a few seconds faster is worth twice as much. That little extra proves to be the greatest value. (John D Hess) Welk type lening kies ik? --> 2 regels

Leaders must be seen up front, up to date and up early in the morning. (Lord Sieff)

1e basisregel: hoe minder u leent, hoe goedkoper

De mate van uw eigen inbreng wordt uitgedrukt met de term "quotiteit":
dit is de verhouding van hoeveel u leent t.o.v. de waarde van de woning.

voorbeeld:
50% quotiteit:
u financiert zelf de helft van de aankoopprijs Ún financiert zelf alle kosten
80% quotiteit:
u financiert 20% van de aankoopprijs/bouwprijs Ún alle kosten
100% quotiteit:
u financiert enkel de notariskosten en registratierechten
120% quotiteit:
u wenst niets te financieren. De Habitat Plus® woonlening biedt u deze faciliteit.

It horrifies me that ethics is only an optional extra at Harvard Business School. (Sir John Harvey-Jones)

2e basisregel: hoe meer variabel de rentevoet, hoe goedkoper

De variabiliteit wordt uitgedrukt met de term "herzienbaarheid":
dit is het aantal jaren na dewelke uw tarief aangepast wordt aan de marktomstandighdeden.

voorbeeld:
1-1-1:
uw tarief wordt jaarlijks aangepast aan de marktomstandigheden
3-3-3:
uw tarief wordt elke drie jaar aangepast aan de marktomstandigheden
5-5-5:
uw tarief wordt elke vijf jaar aangepast
10-5-5:
uw tarief wordt vooreerst na 10 jaar aangepast en vervolgens elke vijf jaar. Men noemt dit een semi-vast tarief.
vast:
uw tarief kan nooit wijzigen

Think ! Vast of jaarlijks herzienbaar?

Het antwoord op die vraag hangt vooral af van wat het verschil is tussen de langetermijnrente (weerspiegeld in vaste rentevoeten) en de kortetermijnrente (weerspiegeld in 1-1-1 tarieven). Als er " weinig verschil" is, zal je beter met een vaste rentevoet af zijn, en als het verschil "groot genoeg" is wordt een variabele rentevoet een aanrader.
Omdat " weinig verschil" en "groot genoeg" wel erg vaag zijn, ontwikkelden wij voor u een analyse tool die u kan raadplegen op de tarievenpagina onder "DIEPTEANALYSE".
Deze tool laat u meteen weten wat een variable oplossing u kan kosten in het allerslechtste geval (worst case scenario waarbij de rente meteen stijgt en nadien nooit meer daalt), zodat u een heel berekende en gefundeerde keuze kan maken!

Home