All things being equal, people will buy from a friend. All things being not quite so equal, people will still buy from a friend (Mark McCormack)

De HABITAT PLUS® Woonlening

De formule voor alle huurders en toekomstige eigenaars!

Zo goed als alle financiële instellingen verwachten dat hun cliënt zelf alle kosten draagt die bij een aankoop komen kijken.
Als u weet dat de registratierechten alleen al 10% van de aankoopprijs bedragen, en dat daarbovenop nog de leningsaktekosten en aankoopaktekosten komen, dan is het duidelijk dat hier een forse eigen inbreng van de cliënt wordt gevraagd.
Geen wonder dat jonge gezinnen op die manier verplicht worden eerst enkele jaren te huren om tijdens die periode te kunnen sparen voor de eigen inbreng. En dat is jammer, want al die jaren huur recupereert u later niet meer.

AANKOOP + 20% voor alle kosten = HABITAT PLUS®

Van zodra u werkzekerheid heeft, kan u meteen een betaalbare woonlening krijgen, inclusief alle kosten! Ook de verbouwingskosten kan u mee ontlenen.

Quality is remembered long after the price is forgotton (Gucci family)Betaalbaar?

Het tarief van de HABITAT PLUS® woonlening verschilt amper met dat van de klassieke kredieten en komt beslist veel goedkoper uit dan eerst enkele jaren te huren om vervolgens een iets betere quotiteit te kunnen bekomen!
Immers: Bovendien zijn alle herzienbare tarieven zo opgevat dat u steeds de maandlast gelijk kan houden door aanpassing van de looptijd. U weet dus zeker dat wat u nu betaalt, niet plots méér kan worden. Met een vaste rentevoet bent u al helemaal zeker van een gelijke maandlast en looptijd. Vergelijk dat met de jaarlijks stijgende huurprijzen!

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Hoe aanvragen?

Zeer makkelijk, alles wat DefA Finance voor een princiepsaanvraag van u nodig heeft is de ligging van het pand, de aankoopprijs, en uw persoonlijke gegevens. Op basis daarvan kan een princiepsakkoord bekomen worden. U kan dan met een gerust gemoed de verkoopsovereenkomst of compromis ondertekenen. Later dienen ter staving uiteraard de nodige originele documenten aan ons overgemaakt te worden.

Home