Making money doesn't oblige people to forfeit their honor or their conscience. (Baron Guy de Rothschild)

HABITAT EQUITY® fiscaliteit

  1. Kapitaalaftrek, intrestaftrek, woonbonus, etc.
  2. Geen belasting op meerwaarden

I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom. (Angus Grossart)

1. Kapitaalaftrek, intrestaftrek, ...

Voor de zogenaamde woonbonus is er geen probleem: sedert 2005 mag iedereen met een enige en eigen woning zowel intresten als kapitaal aftrekken van zijn belastingen. Aangezien bij de HABITAT EQUITY® woonlening geen kapitaal afgelost wordt in de klassieke betekenis, worden de fiscale korfjes bij een aflossingsvrij krediet dus gevuld met intresten (en de premie van de schuldsaldoverzekering).
Hoeveel intresten u precies nodig heeft om uw korfjes te vullen kan u makkelijk zelf berekenen of vindt u ook hier.

Wanneer het niet uw enige woning betreft geniet u dus niet van de woonbonus en valt u onder het oude systeem van de kapitaalaftrek en intrestaftrek.

De intrestaftrek houdt simpel gesteld in dat u de betaalde intresten mag aftrekken van ontvangen onroerende inkomsten (echte huurinkomsten bij beroepsmatige verhuur of het geïndexeerde kadastrale inkomen verhoogd met 40% bij privé verhuur). Die huurinkomsten mogen van een andere woning komen dan die waarvoor de lening dient.
Een aflossingsvrij krediet is ideaal om al uw roerende inkomsten mee te neutraliseren !
Anders dan bij een klassieke mensualiteitenlening waar u in het begin veel intresten betaalt en nadien alsmaar minder, betaalt u hier immers precies alle maanden even veel.
Aangezien u op onroerende inkomsten belast wordt aan de volle pot (hoogste belastingsschijf) is het duidelijk dat dit een bijzonder handige aftrekpost is !

Daarnaast is er ook nog de kapitaalaftrek waar u als bezitter van meerdere woningen kan van genieten.
Hier lijkt het ons vanuit fiscaal oogpunt interessanter om het totale kredietbedrag te splitsen in een klasssiek woonkrediet en een aflossingsvrij HABITAT EQUITY® gedeelte.

De fiscus beperkt evenwel de kapitaalaftrek per pand tot een lening van 69.220 EUR (aanslagjaar 2010)
Meer lenen als klassiek mensualiteiten krediet (of een krediet met vaste kapitaalaflossingen) dan dat bedrag heeft dus geen enkele zin.
Hoeveel die kapitaalaftrek u precies in het laatje brengt wordt in detail berekend in de algemene rubriek aangaande de woningfiscaliteit.


I've got a great ambition to die of exhaustion rather than boredom. (Angus Grossart)

2. Geen belasting op meerwaarden

Het via uw maandspaarcontracten samengestelde kapitaal op einddatum bestaat louter uit gecumuleerd kapitaal en de meerwaarden gerealiseerd op de onderliggende aandelenfondsen. Deze gehele som is dan ook niet belastbaar, zo ook het gedeelte dat resteert nadat u er de HABITAT EQUITY® hypotheek mee heeft terugbetaald !

We merken voor de volledigheid op dat ook de meerwaarde gerealiseerd op de waarde van het onroerend goed welk u kocht ook niet belastbaar is !

De combinatie van aftrebare kosten en vrijgestelde opbrengsten is dan ook één van de meest aantrekkelijke facetten van de beleggershypotheek !
Home