Style—all who have it share one thing: originality. (Diana Vreeland) Detailinformatie BALOISE VIE LUXEMBOURG

Krijg toegang tot meer dan 200 fondsen van de beste beheerders ter wereld aan slechts 0.60% jaarlijkse beheerskost !
Voor een overzicht van de beschikbare fondsen kan u hier klikken. BÂLOISE VIE LUXEMBOURG is onze geprefereerde partner voor plaatsingen in Tak 23 fondsen vanaf 25.000 EUR binnen een Buy&Hold strategie en wel om volgende redenen:
 • Het aanbod is véél uitgebreider dan dat van onze Belgische partners
 • De instapkosten zijn veel lager dan bij onze andere partners (0% instapkosten)
 • De beheerskosten zijn veel lager dan bij onze andere partners (0,60%)
 • U koopt de echte fondsen a.d.h.v. hun ISIN nummer (en geen herverpakte fondsen zoals steevast in België het geval)
 • Er zijn geen uitstapkosten
 • De betrouwbaarheid van Luxemburgse verzekeraars is merkelijk groter gegeven de zgn. Luxemburgse veiligheidsdriehoek


En niet enkel wij zeggen dat: lees het volledige artikel "Goedkoper In Luxemburg" in Trends.

Los van het veel betere kostenplaatje zijn er nog de volgende voordelen:
 • U kan in het contract twee verzekeringsnemers voorzien (zodat bij overlijden van één der partners, het contract blijft verder lopen).
 • U kan in het verzekeringscontract meteen stipuleren wat er dient te gebeuren bij overlijden van u (of u beiden).
 • Tak 23 is niet onderhevig aan roerende voorheffing, noch in België, noch in Luxemburg. Er is dus geen roerende voorheffing van toepassing, maar 0%.
 • Bij Tak 23 worden uw meerwaarden niet belast aan (zoals bij SICAV/BEVEK met meer dan 10% obligaties), maar aan 0%. U betaalt eenmalig een instaptaks van 2% en bent vervolgens van alle taxaties en heffingen verlost. Zo helder en simpel is dat !
 • U geniet de discretie, ernst en de faam van de groep Bâloise.
 • U kan kiezen uit de beste fondsenbeheerders van de wereld voor de samenstelling van uw Tak 23 contract, gaande van veilige obligatiefondsen tot dynamische aandelenfondsen.
 • U kan gratis één keer per jaar switchen van fondsen zodat u steeds de bij beste beheerders belegd kan blijven, en dit zonder kosten of eender welke taksen (iets wat onmogelijk is bij bancaire fondsen waar u steeds beurstaks dient te betalen bij elke verkoop).
 • Uw investering valt niet onder de effectentaks vanaf 500.000 EUR
 • Het vrij verkeer van gelden en goederen laat u perfect toe in te tekenen op Luxemburgse verzekeringsproducten. Uw Tak 23 contract zal, net zoals in België, onderworpen zijn aan de eenmalige taks van 2% bij onderschrijving. Dat is meteen de enige fiscale kost of taks die er is.
 • U kan steeds en zonder enig probleem de gelden terug naar België laten komen.
 • U kiest voor extra veiligheid door een geografische spreiding van uw vermogen in één van de meest stabiele landen ter wereld.
  Veel mensen denken dat een euro een euro is, maar er is wel degelijk een groot verschil tussen euro's op rekening hebben in Luxemburg, of pakweg dezelfde euro's op rekening hebben in Cyprus of Griekenland. Bij die laatste kon men in 2015 amper 60 EUR per dag afhalen en van 2013 tot 2014 slechts 300 per dag in Cyprus. Dat laatste Euro-lid maakte er ook geen punt van om 47.5% af te laten romen van spaartegoeden boven de 100.000 EUR. Vandaag lijken velen dat alweer vergeten terwijl het toch niet zo lang geleden is.
  Met een alsmaar oplopende Belgische staatsschuld, zelfs in periodes van nulrente, is het dan ook beslist een goed idee om uw tegoeden te spreiden over verschillende landen en niet enkel over verschillende aanbieders. !
 • Bâloise Luxembourg Vie is goed thuis in maatwerk aangaande schenkingen al dan niet met vruchtgebruik.

Too much good taste can be boring. (Diana Vreeland)Praktisch ?

U kiest één fonds of een selectie van fondsen (minimum 5.000 EUR per fonds) en laat ons weten welke fondsen u graag wenst. BÂLOISE VIE LUXEMBOURG zal vervolgens uw Tak 23 contract opmaken met daarin de gewenste fondsen (voor zover dit overeenkomt met uw risicoprofiel uiteraard).

Voor de prestaties van de fondsen in kwestie verwijzen we naar www.morningstar.com of www.morningstar.be

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Top meest populaire fondsen

Hieronder vindt u de fondsen die momenteel het meest populair zijn*:
Naam beheerderNaam fonds Morningstar Prestaties 2017 Prest. 2016 Prest. 2015 Prest. 2014 Prest. 2013 Prest. 2012 Prest. 2011 Risk 1-7 KID
BlackrockIndia Fund A2 *** 23,69% 4,93% 10,33% 57,96% -10,27% 21,12% -35,04% 6 KID
Carmignac GestionCarmignac Euro Entrepreneurs A *** 23,94% 2,36% 11,83% 10,25% 19,40% 22,59% -12,97% 5 KID
Carmignac GestionCarmignac Patrimoine *** 0,09% 3,90% 0,70% 8,80% 3,53% 5,42% -0,76% 4 KID
DNCA InvestEurose Class A **** 4,73% 2,48% 2,85% 4,25% 10,45% 10,01% -1,40% 4 KID
Ethenea FundETHNA-AKTIV *** 5,99% -4,70% -0,20% 7,60% 5,29% 9,96% -1,87% 4 KID
Fidelity FundsFidelity Patrimoine *** 0,96% 4,50% 1,20% 8,70% 6,40% 9,70% -4,02% 4 KID
Financière de L'EchiquierARTY ***** 5,56% 4,49% 2,30% 4,50% 8,25% 13,46% -6,77% 4 KID
Flossbach von StorchMultiple Opp II RT ***** 5,79% 4,80% 8,34% 11,59% 8,94% 14,40% 7,37% 4 KID
Quest ManagementQuest Cleantech R ***** 17,65% 4,42% 19,04% 7,39% 29,33% 21,71% -15,82% 5 KID
InvescoBalanced-Risk Allocation Fund *** 7,60% 9,86% -5,10% 5,89% 1,12% 7,13% 11,65% 4 KID
InvescoPan European High Income Fund ***** 5,89% 5,34% 2,40% 7,30% 12,70% 27,00% -3,00% 4 KID
KerenPatrimoine ***** 7,15% 5,97% 6,72% 6,14% 12,57% 18,49% -9,95% 4 KID
M&G InvestmentsM&G Optimal Income A-H Grs ***** 4,28% 7,00% -1,60% 4,70% 7,20% 13,00% 6,30% 3 KID
Mercier VanderlindenMercLin II SICAV - Patrimonium C **** 4,76% 8,06% 7,15% 11,02% 12,05% - - 4 KID
NordeaNordea 1 - Emerging Stars Equity BP Fund ***** 28,14% 8,94% -3,88% 20,96% -3,40% 21,26% -12,14% 6 KID
NordeaNordea 1 - Stable Return BP Fund *** 2,63% 2,96% 2,58% 10,49% 7,27% 6,61% 5,88% 3 KID
Degroof-PetercamL Patrimonial Fund *** 2,55% 1,45% -0,30% 6,80% 4,40% 4,30% -0,20% 3 KID
RobecoBP Global Premium Equities D **** 5,77% 11,14% 11,55% 17,98% 27,52% 14,44% 0,74% 5 KID
Vector A.M.Vector Navigator C1 **** 15,11% 6,05% 12,03% 20,40% 23,66% 23,08% -5,91% 5 KID

Verduidelijking aangaande de kosten en KID fiches: alle hierboven vermelde rendementen zijn deze NA alle in de KID vermelde kosten. De enige kost die u er nog dient van af te trekken om de "netto-netto" rendementen te bekomen is de 0,60% jaarlijkse beheerskost welke Bâloise Vie Luxembourg aanrekent.
Daarnaast zijn er ook eenmalige kosten die een invloed hebben op het rendement, namelijk instapkosten en taksen bij instap. (Die mag u er niet zomaar van aftrekken omdat ze eenmalig zijn.) De instapkosten die wij hanteren bedragen 0% en hebben dus geen invloed. De wettelijke taks bij instap bedraagt 2% en is bevrijdend voor privé personen, wat wil zeggen dat er nadien geen enkele heffing, taks of belasting meer zal volgen. Er is geen uitstapkost.
Vennootschappen betalen bij Bâloise Vie Luxembourg 0% taks bij instap, maar zullen de rendementen wel dienen aan te geven bij de belastbare inkomsten (net zoals al hun andere inkomsten overigens). Ook voor vennootschappen is er geen instapkost noch uitstapkost.

* Dit is een loutere vaststelling en mag niet als beleggingsadvies geïnterpreteerd worden


Voor meer informatie aangaande de door BÂLOISE VIE LUXEMBOURG aangeboden diensten verzoeken wij u een afspraak te willen maken.

Tot slot merken we op dat BÂLOISE VIE LUXEMBOURG u eveneens de mogelijkheid biedt om uw bestaande Belgische portefeuille (kasbons, obligaties, aandelen, SICAV's, BEVEKs, etc. ) onder te brengen binnen de structuur van een Tak 23 verzekeringscontract en dit reeds vanaf 250.000 EUR.
Dergelijk geïndividualiseerd fonds is beter gekend onder de naam fonds dédié (toelichting enkel na afspraak).

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Pagina van de producent

TEKEN IN!
De homepagina van Bâloise Vie Luxembourg vindt u hier.

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de onderschrijvingsformulieren ook hier aanvragen.
The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)
The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.