Style—all who have it share one thing: originality. (Diana Vreeland) Detailinformatie PRO FOLIO (BALOISE VIE LUXEMBOURG)

Met Pro Folio van Bâloise Vie Luxembourg krijgt u toegang tot meer dan 200 fondsen van vermaarde beheerders ter wereld, gebundeld in een fiscaal interessante Tak 23 beleggingsverzekering.
Ook hier hanteren wij de laagst mogelijke instapkosten (0%) en de jaarlijkse beheerskosten zijn de laagste die wij kennen op de markt (0,60% per jaar).

(Ook vennootschappen krijgen toegang tot dezelfde fondsen maar dan niet als Tak 23, maar onder de Tak 26 variant Pro-Capi: zelfde fondsen, geen 2% taks bij instap, 0% instap-, 0% uitstapkosten, 0,60% beheer, enkel vennootschapsbelasting op de meerwaarden).

Voor een overzicht van alle beschikbare fondsen kan u hier klikken.

BÂLOISE VIE LUXEMBOURG is onze partner voor plaatsingen in Tak 23 fondsen vanaf 25.000 EUR binnen een Buy&Hold strategie en wel om volgende redenen:
 • Het aanbod is véél uitgebreider dan dat van onze Belgische partners
 • De instapkosten bedragen: 0%
 • De beheerskosten zijn lager dan bij onze andere partners: 0,60% per jaar
 • U koopt de echte originele fondsen a.d.h.v. hun ISIN nummer (en geen herverpakte fondsen zoals steevast in België het geval is)
 • Er zijn geen uitstapkosten
 • Er is nooit meerwaardebelasting in tegenstelling tot wanneer u exact dezelfde ISIN nummers via een bank koopt
 • De betrouwbaarheid van Luxemburgse verzekeraars is groot
 • De zogenaamde Luxemburgse veiligheidsdriehoek is van toepassing


Een interessant artikel terzake is"Goedkoper In Luxemburg" in Trends.

Los van het betere kostenplaatje zijn er nog de volgende voordelen:
 • U kan in het contract twee verzekeringsnemers voorzien (zodat bij overlijden van één der partners, het contract blijft verder lopen).
 • U kan in het verzekeringscontract meteen stipuleren wat er dient te gebeuren bij overlijden van u (of u beiden).
 • Tak 23 is niet onderhevig aan roerende voorheffing, noch in België, noch in Luxemburg. Er is dus geen roerende voorheffing van toepassing.
 • Bij Tak 23 worden uw meerwaarden niet belast aan (zoals bij SICAV/BEVEK met meer dan 10% obligaties), maar aan 0%. U betaalt eenmalig een instaptaks van 2% en bent vervolgens van alle taxaties en heffingen verlost. Zo helder en simpel is dat !
 • U geniet de ernst en de faam van de groep Bâloise.
 • U kan kiezen uit de betere fondsenbeheerders van de wereld voor de samenstelling van uw Tak 23 contract, gaande van veilige obligatiefondsen tot dynamische aandelenfondsen.
 • U kan gratis één keer per jaar switchen van fondsen zodat u steeds de bij beste beheerders belegd kan blijven, en dit zonder kosten of eender welke taksen (iets wat onmogelijk is bij bancaire fondsen waar u steeds beurstaks dient te betalen bij elke verkoop).
 • Het vrij verkeer van gelden en goederen laat u perfect toe in te tekenen op Luxemburgse verzekeringsproducten. Uw Tak 23 contract zal, net zoals in België, onderworpen zijn aan de eenmalige taks van 2% bij onderschrijving. Dat is meteen de enige fiscale kost of taks die er is.
 • U kan steeds en zonder enig probleem de gelden terug naar België laten komen.
 • U kiest voor extra spreiding door een geografische spreiding van uw vermogen te voorzien in één van de meest stabiele landen ter wereld.
  Veel mensen denken dat een euro een euro is, maar er is wel degelijk een verschil tussen euro's op rekening hebben in Luxemburg, of pakweg dezelfde euro's op rekening hebben in Cyprus of Griekenland. Bij die laatste kon men in 2015 amper 60 EUR per dag afhalen en van 2013 tot 2014 slechts 300 per dag in Cyprus. Dat laatste Euro-lid maakte er ook geen punt van om 47.5% af te laten romen van spaartegoeden boven de 100.000 EUR. Vandaag lijken velen dat alweer vergeten terwijl het toch niet zo lang geleden is.
  Met een alsmaar oplopende Belgische staatsschuld, zelfs in periodes van nulrente, is het dan ook een goed idee om uw tegoeden te spreiden over verschillende landen en niet enkel over verschillende aanbieders. !
 • Bâloise Luxembourg Vie is goed thuis in maatwerk aangaande schenkingen al dan niet met vruchtgebruik.

Let wel: deze Tak 23 is enkel voorbehouden voor mensen met voldoende hoog risicoprofiel en een voldoende financiële kennis en ervaring en die beseffen dat de rendementen variëren met de marktbewegingen. Rendementen en simulaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Over de termijn bekeken zullen er zeker periodes met verlies zijn en er dient steeds een langetremijnvisie gehanteerd te worden om deze periodes mogelijks te kunnen compenseren. Deze Tak 23 is enkel voor personen met een langetermijn horizon bedoeld. We wijzen tevens op de noodzaak om voorafgaand aan de onderschrijving of intekening de essentiële beleggersinformatie (KID) grondig door te nemen zodat u hieromtrent geen nadere vragen meer hebt.

Too much good taste can be boring. (Diana Vreeland)Praktisch ?

U kiest één fonds of een selectie van fondsen (minimum 5.000 EUR per fonds) en laat ons weten welke fondsen u graag wenst. Voor zover na analyse blijkt dat dit product bij uw financieel profiel past, zal BÂLOISE VIE LUXEMBOURG een Tak 23 contract opmaken met daarin de gewenste fondsen. Maak gerust een afspraak om dit persoonlijk te bespreken.The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Selectie aangeboden fondsen

Hieronder vindt u de fondsen die momenteel populair zijn*:
Naam beheerderNaam fonds YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Instap-kost Beheer Info fiche Risk Morning- star Geann. Gemid. 5 Jaar VRAAG AAN !
AphilionAphilion Q2 A ISIN BE0058285850 0% 0,60% KID ²
Carmignac GestionCarmignac Euro Entrepreneurs A ISIN FR0010149112 0% 0,60% KID ²
Carmignac GestionCarmignac Patrimoine A ISIN FR0010135103 0% 0,60% KID ²
DNCA InvestEurose C ISIN FR0007051040 0% 0,60% KID ²
DPAML Patrimonial Fund B Cap ISIN LU0574765839 0% 0,60% KID ²
EtheneaEthna Aktiv T ISIN LU0431139764 0% 0,60% KID ²
FidelityPatrimoine A ISIN LU0080749848 0% 0,60% KID ²
Fin. EchiquierEchiquier Arty A ISIN FR0010611293 0% 0,60% KID ²
Flossbach von StorchMultiple Opp.II RT ISIN LU1038809395 0% 0,60% KID ²
InvescoPan European Struct. Equity A ISIN LU0119750205 0% 0,60% KID ²
KerenPatrimoine C ISIN FR0000980427 0% 0,60% KID ²
M&G InvestmentsOptimal Income A ISIN GB00B1VMCY93 0% 0,60% KID ²
MainFirstGlobal Equities Fund A ISIN LU0864709349 0% 0,60% KID ²
Mercier VanderlindenMercLin II Patrimonium C ISIN LU0819995118 0% 0,60% KID ²
NordeaEmerging Stars Equity Fund BP USD ISIN LU0602539602 0% 0,60% KID ²
NordeaStable Return Fund BP EUR ISIN LU0227384020 0% 0,60% KID ²
Quest ManagementQuest Cleantech Fund R Acc ISIN LU1171478784 0% 0,60% KID ²
Rothschild & Co AMER co Valor F EUR ISIN FR0011261197 0% 0,60% KID ²
RobecoBP Global Premium Equities D EUR ISIN LU0203975437 0% 0,60% KID ²
Vector AMVector Navigator C1 ISIN LU0172125329 0% 0,60% KID ²

Verduidelijking aangaande de kosten en KID fiches: alle hierboven vermelde rendementen zijn deze NA alle in de KID vermelde kosten. De enige kost die u er nog dient van af te trekken om de "netto-netto" rendementen te bekomen is de 0,60% jaarlijkse beheerskost welke Bâloise Vie Luxembourg aanrekent.
Daarnaast zijn er ook eenmalige kosten die een invloed hebben op het rendement, namelijk instapkosten en taksen bij instap. (Die mag u er niet zomaar van aftrekken omdat ze eenmalig zijn.) De instapkosten die wij hanteren bedragen 0% en hebben dus geen invloed. De wettelijke taks bij instap bedraagt 2% en is bevrijdend voor privé personen, wat wil zeggen dat er nadien geen enkele heffing, taks of belasting meer zal volgen. Er is geen uitstapkost.
Vennootschappen betalen bij Bâloise Vie Luxembourg 0% taks bij instap, maar zullen de rendementen wel dienen aan te geven bij de belastbare inkomsten (net zoals al hun andere inkomsten overigens). Ook voor vennootschappen is er geen instapkost noch uitstapkost.
De rendementen van het fonds zelf worden berekend door Bâloise Vie Luxembourg en volgens het beheersreglement welk samen met de algemene voorwaarden en de essentiële beleggersinformatie (KID) dient gelezen te worden en beschikbaar is op www.baloise-international.lu en op deze pagina.
Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Aangeduide risicograden zijn op een schaal van 1 tot 7 en onderhevig aan wijzigingen. Morningstar sterren zijn een kwantitatieve rating op basis van historische koersprestaties en variëren van één * (bij de slechtste in zijn categorie) tot vijf ***** (bij de beste in zijn categorie). Raadpleeg voor de meest recente versies steeds www.baloise-international.lu. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.
* Dit is een loutere vaststelling en mag niet als beleggingsadvies geïnterpreteerd worden


Voor meer informatie aangaande de door BÂLOISE VIE LUXEMBOURG aangeboden diensten verzoeken wij u een afspraak te willen maken.

Tot slot merken we op dat BÂLOISE VIE LUXEMBOURG u eveneens de mogelijkheid biedt om uw bestaande Belgische portefeuille (kasbons, obligaties, aandelen, SICAV's, BEVEKs, etc. ) onder te brengen binnen de structuur van een Tak 23 verzekeringscontract en dit reeds vanaf 250.000 EUR.
Dergelijk geïndividualiseerd fonds is beter gekend onder de naam fonds dédié (toelichting enkel na afspraak).


The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Documentatie

De algemene voorwaarden vindt u hier.

De essentiële beleggersinformaties (KID) vindt u hier.
We wijzen erop dat deze fiches geen marketingmateriaal zijn maar een uniform Europees document. Aangezien verschillende makelaars, verschillende instapkosten kunnen hanteren werd beslist dat dit document wettelijk verplicht dient uit te gaan van de maximaal mogelijke instapkosten, te weten 5,00%, terwijl wij voor uw contract de minimaal mogelijke instapkosten hanteren, meerbepaald 0%!
Het is noodzakelijk dat u deze fiches doorneemt voorafgaand aan de inschrijving en hieromtrent geen verdere vragen meer heeft alvorens te onderschrijven.


De beheersreglementen van de verschillende asset managers vindt u hier.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: de verzekeringsnemer is ervan ingelicht dat de contracten gecommercialiseerd worden onder de vorm van Vrije dienstVerlening (VdV) bij ingezetenen van een lidstaat van de europese Unie. De wetgeving die van kracht is, is de wetgeving van het land die de fiscale verblijfplaats is van de verzekeringsnemer. In elk ander geval is het de Luxemburgse wetgeving die van kracht is.
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het verzekeringsproduct: producten aangeboden door Bâloise Vie Luxembourg SA, 23 Rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Luxembourg
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • De looptijd van het product is levenslang
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekend gemaakt: https://www.baloise-international.lu/en/int en de Morningstar sterren en recente koersen vindt u tevens op https://www.morningstar.be/be/.

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Pagina van de producent

De homepagina van Bâloise Vie Luxembourg vindt u hier.

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de documenten voorafgaand aan de onderschrijving ook hier aanvragen.

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.