Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie FORTUNE By ATHORA TAK 23 - AANGEBODEN EXTERNE FONDSEN

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Algemene voorstelling

FORTUNE By ATHORA is het Tak 23 verzekeringscontract van Athora (het vroegere Generali Belgium) waarin u een geldplaatsing vanaf 10.000 EUR in onderstaande fondsen kan onderbrengen.

We haalden elders reeds aan dat in fondsen beleggen via Tak 23 een aantal voordelen biedt.
Ter herhaling:
 • de enige taxatie bij Tak 23 is 2% taks bij instap terwijl u bij bancaire fondsen beurstaks dient te betalen én sedert 1 januari 2017 bovendien 30% RV dient te betalen op uw meerwaarden behaald op het obligataire deel voor fondsen die meer dan 10% in obligaties beleggen (het gros van de fondsen dus).
 • u kan meerdere fondsen in één Tak 23 onderbrengen en dan gratis switchen (eenmaal per jaar) tussen de verschillende fondsen. Bij bancaire fondsen dient u daarentegen steeds het oude fonds te verkopen en het nieuwe aan te kopen zodat u steeds opnieuw kosten en taksen dient te betalen.
 • u krijgt met één contract toegang tot de betere vermogensbeheerders ter wereld.
 • u bepaalt al meteen wat er met de gelden moet gebeuren bij uw gebeurlijk overlijden (of kiest gewoon voor 'de nalatenschap' als u wenst dat het de gewone erfregels volgt).
 • u kan een contract op twee namen openen zodat het bij gebeurlijk overlijden van één van beiden gewoon blijft verder lopen (en niet automatisch geliquideerd wordt op een gebeurlijk ongunstig moment)
 • u kan bij sommige verzekeraars al meteen automatische beheersingstechnieken toevoegen aan uw contract zoals:
  • Stop loss: bij een bepaalde verliesdrempel (bijvoorbeeld -10%) wordt automatisch een verkooporder gegeven
  • Drip feed: in de plaats van alle fondsen ineens aan te kopen wordt uw investering gespreid over bijvoorbeeld 4 maanden zodat u niet 'alles net op het verkeerde moment' koopt

  Athora voegde daar nog een interessante strategie aan toe:

  • Automatische herinvestering: u bepaalt reeds van bij het begin dat u na een stop-loss automatisch opnieuw investeert in hetzelfde fonds, maar gespreid over vier maanden.
   Dat is bijzonder interessant omdat heel vaak koersen laag staan vlak na een crash.
   Op die manier krijgen we een benadering van het principe Sell High, Buy Low (zie grafiek hieronder).
   Let wel: dit is een automatische strategie en er kan geen enkele garantie gegeven worden dat deze ook in de toekomst zal werken, ook al bleek dat in het verleden vaak, maar niet altijd, het geval.
Inzake tak-23 fondsen zijn wij een grote voorstander van open-architectuur fondsen, wat wil zeggen dat de maatschappij niet probeert u haar eigen huisfondsen aan te bieden, maar u wel toegang geeft tot gerenommerde vermogensbeheerders in de wereld.

Athora heeft dat goed begrepen en koos voor vooraanstaande vermogensbeheerders zoals o.a. DNCA, Ethenea, Carmignac, M&G, Flossbach Von Storch, Financière De L'Echiquier, Edmond De Rotschild, Fidelity..


U dient goed te begrijpen dat Athora weliswaar haar eigen fondsen beheert naar aankoop en verkoop toe, maar er wordt exclusief geïnvesteerd in de onderliggende fondsen die aangeboden worden door deze vermaarde vermogensbeheerders.
Dat is niet onbelangrijk: een vermogensbeheerder heeft maar één reden van bestaan, vermogen goed beheren. Vermogenbeheerders zijn geen banken met een hele waaier aan activiteiten en pagina's vol huisfondsen, neen, ze hebben maar één activiteit: vermogen beheren voor vermogende cliënten.

Door Athora aangeboden fondsen binnen Tak 23
FORTUNE by ATHORA: YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. InstapkostBeheer ² Info ficheRisk (1-7)Morning- star * tot ***** Gemid. actuarieel 5 jaarVRAAG AAN !
 
Maak een combinatie uit onderstaande fondsen voor uw contract (maximaal 5 per contract) 0% vanaf 50.000 EUR
0,45% 25.000 - 49.999
0,90% < 25.000
KID
- ATHORA BLACKROCK CHINA BOND²
1,50% KID ²
- ATHORA CARMIGNAC PATRIMOINE²
0,80% KID ²
- ATHORA CPR SILVER AGE²
0,80% KID ²
- ATHORA DNCA INVEST EUROSE²
0,85% KID ²
- ATHORA ECHIQUIER ARTY²
0,85% KID ²
- ATHORA ECHIQ. WORLD NEXT LEADERS²
1,50% KID ²
- ATHORA WORLD EQUITY GROWTH²
0,63% KID ²
- ATHORA ETHNA AKTIV²
0,85% KID ²
- ATHORA FIDELITY WORLD FUND²
0,85% KID ²
- ATHORA FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES II²
0,96% KID ²
- ATHORA FUNDS FOR GOOD CLEANTECH²
0,96% KID ²
- ATHORA FUNDSMITH EQUITY FUND²
0,90% KID ²
- ATHORA FFG GLOBAL FLEXIBLE SUSTAINABLE
0,54% KID ²
- ATHORA GLOBAL VALUE²
0,85% KID ²
- ATHORA iSHARES MSCI WORLD INDEX FUND
0,54% KID ²
- ATHORA KEREN PATRIMOINE²
0,80% KID ²
- ATHORA MAINFIRST GLOBAL EQUITIES UNCONSTRAINED²
0,75% KID ²
- ATHORA M&G DYNAMIC ALLOCATION²
0,74% KID ²
- ATHORA M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE²
0,74% KID ²
- ATHORA LAZARD PATRIMOINE OPPORTUNITIES SRI²
0,75% KID ²
- ATHORA N1 CLIMATE & ENVIRONMENT²
0,75% KID ²
- ATHORA N1 STABLE RETURN²
0,80% KID ²
- ATHORA ORCADIA GLOBAL SUSTAINABLE BALANCED²
1,00% KID ²
- ATHORA PICTET GBL MEGATREND²
0,70% KID ²
- ATHORA REAL ESTATE SECURITIES²
0,80% KID ²
- ATHORA R VALOR F²
0,50% KID ²
² Hoe deze rendementen lezen? De hier vermelde rendementen houden reeds rekening met de beheerskosten van het fonds (u moet die er dus niet nog eens van af trekken) maar houden logischerijze geen rekening met de taksen verbonden aan het verzekeringscontract (thans 2% bij instap), aangezien dat een eenmalige kost is, noch met de instapkosten aangerekend door DefA Finance aangezien deze laatsten immers eveneens eenmalig en tevens variabel zijn (tussen 0% en 0.9% afhankelijk van de grootte van de belegging). Het Athora Tak23 product Fortune By Athora bevat enkele onderliggende beleggingsfondsen die minder dan 5vijf jaar geleden werden toegevoegd aan het gamma. Logischerwijs zijn er dan ook voor die fondsen voor langere periodes onvoldoende rendementen uit het verleden beschikbaar. Dit fonds belegt dan echter exclusief in het onderliggende fonds vermeld in de fiche. Dit maakt het mogelijk om voor de ontbrekende jaren benaderende simulaties van rendementen uit het verleden samen te stellen. De rendementen van het Athora fonds zelf worden berekend door Athora en volgens het beheersreglement welk samen met de algemene voorwaarden en de essentiële beleggersinformatie (KID) dient gelezen te worden en beschikbaar is op www.athora.com/be/nl en op deze pagina.
** SFDR Europese regelgeving over de openbaarmaking van duurzaamheidsinformatie in de financiële dienstverlening:
 • Artikel 6-producten: beleggingsproducten waarin geen duurzaamheidsfactoren zijn geïntegreerd en die derhalve niet als duurzame beleggingen kunnen worden gepresenteerd.
 • Artikel 8-producten: beleggingsproducten die niet uitsluitend duurzaam beleggen beogen. Deze beleggingsproducten bevorderen echter milieu- en/of sociale kenmerken voor een deel of het geheel van hun activa. De ondernemingen waarin wordt belegd moeten zich houden aan goede bestuurspraktijken. Voor deze producten geldt geen strikte verplichting om de belangrijkste negatieve effecten van hun beleggingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking te nemen.
 • Artikel 9-producten: beleggingsproducten met als exclusief doel duurzame beleggingen
Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de verzekeringsnemer. Aangeduide risicograden zijn op een schaal van 1 tot 7 en onderhevig aan wijzigingen. Morningstar sterren zijn een kwantitatieve rating op basis van historische koersprestaties en variëren van één * (bij de slechtste in zijn categorie) tot vijf ***** (bij de beste in zijn categorie). Raadpleeg voor de meest recente versies steeds www.athora.com/be/nl. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.


The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Hoe geraakt u binnen bij die topbeheerders ?

Normaalgezien kan u enkel met grote vermogens (doorgaans vanaf 500.000 EUR) rechtstreeks terecht bij genoemde beheerders, maar aangezien de Athora Groep zeer groot is (de Athora Groep heeft meer dan 300.000 polishouders) is zij zelf goede en belangrijke cliënt bij al deze beheerders.
Als verzekeringsmaatschappij verzamelt zij alzo veel relatief kleine premies van vele duizenden cliënten die uiteindelijk sommeren tot voldoende grote bedragen om fondsen mee aan te kopen bij deze beheerders en deze vervolgens onder te brengen in de Athora Fondsen die u hier vindt.
Daardoor kan u reeds vanaf 10.000 EUR een dergelijk Tak 23 contract onderschrijven! Bovendien dient u zich niet te beperken tot één vermogensbeheerder, maar kan u uw investering net zo goed spreiden over de diverse aanbieders (maximum 5 per contract)!


The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Wat zijn de kosten verbonden aan deze aanpak ?

Het is evident dat Athora dit alles niet gratis doet:
 • Er is een instapkost die varieert in functie van de gekozen makelaarscommissie tussen de 0% en de 3,90%: bij ons betaalt u zoals gebruikelijk het absolute minimum aan kosten, te weten 0,90% voor stortingen kleiner dan 25.000 EUR, 0,45% voor stortingen tussen de 25.000 en 49.999 en 0% voor stortingen vanaf 50.000 EUR. Voor latere bijstortingen (vanaf 1.000 EUR) geldt uiteraard de reeds gevormde reserve als maatstaf.
 • Er is een jaarlijkse beheerskost die doorgaans draait rond de 0,85% per jaar. Dit kan variëren van fonds tot fonds en u vindt alle details terzake bij het overzicht van de beheersreglementen.
 • Tot slot is er een afnemende uitstapkost tijdens de eerste 5 jaar. Vanaf het zesde jaar zijn er geen uitstapkosten meer.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Wat zijn fiscale lasten verbonden aan deze aanpak ?

De fiscale behandeling van Tak 23 is doorgaans veel beter dan die van bancaire fondsen. U betaalt een eenmalige taks van 2% bij intekening en daarmee is de kous af. Er is geen roerende voorheffing meer en ook de meerwaarden zijn niet belast zoals dat bij bancaire fondsen die voor meer dan 10% in obligaties beleggen wel het geval is op dat deel obligaties!
Tot slot kan u ook gratis één keer per jaar switchen van fondsen. Uiteraard bestaat zoiets niet bij bancaire fondsen waar u het fonds dient te verkopen, een nieuw dient aan te kopen, en dus steeds opnieuw beurstaks en kosten dient te betalen. In onderstaande rotatie-strategie zal u zien dat dergelijke aan- en verkopen makkelijk tientallen keren kunnen voorkomen over middellange termijn.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Hoe werkt de Sell High - Buy Low rotatiestrategie ?

 • Het is een boutade die iedereen kent: je moet verkopen als de koers hoog staat en vervolgens aankopen als de koers laag staat. Alleen blijken erg weinigen dat ook daadwerkelijk te doen. Dat komt vooral omdat koersen meestal laag staan net na crashes, terwijl iedereen in dergelijke periode nog in een vertwijfelde wat angstige toestand verkeert.


  Emotionele Beleggingscyclus
  M.a.w. de emoties halen het dikwijls van de strikte rede en het is ook erg makkelijk om "nog een beetje te wachten".
  Wij zochten of het niet anders kan:
  Kunnen we die emoties niet uitschakelen en proberen op een automatische manier te kopen als koersen laag staan en te verkopen als ze hoog staan?
 • Als u ook meent dat:
  • koersen hoog staan vlak voor een crash
  • en anderzijds dat koersen laag staan in de maanden vlak na een crash,
  dan kunnen we inderdaad een strategie automatiseren waarbij we automatisch verkopen via een vooraf bepaalde Stop Loss (bij -10%) en waarbij we vervolgens gespreid over de 4 volgende maanden telkens weer 25% automatisch aankopen.
  Met onze rotatie-strategie gaat u dus automatisch over langere termijn bekeken diverse malen verkopen bij sterke dalingen of crashes en vervolgens weer aankopen via een gespreide re-entry tot u weer volledig geïnvesteerd bent, enzovoort, zonder dat u zelf nog enige beslissing dient te nemen in moeilijke tijden!
 • Laat ons onze rotatie-strategie eens in detail toetsen over de afgelopen 10 jaar aan een grafiek die iedereen kent : die van de BEL 20

  Grafiek DefA Rotatiestrategie

  Wat zien we op deze grafiek?
 • We investeren 100 aan een koers van 3743 op 01/07/2006 en zien die stijgen tot het hoogste punt van 4730 in mei 2007.
 • In augustus 2008 daalde de koers met 10% tegenover dat maximum van 4730 en, wordt het verkooporder gegeven zodat daags nadien alles wordt verkocht aan 4257 en in een cashfonds wordt geplaatst (dat is de eerste oranje cirkel).
 • Dan wordt er gewacht tot de eerste werkdag van de volgende maand (voor zover die minstens 1 week in de toekomst ligt) om een eerste heraankoop te doen voor 25% (dat is de eerste groene cirkel na die oranje).
 • De maand nadien wordt opnieuw 25% aangekocht en zo gaat dat verder tot de volledige 100% werd herbelegd in maand 4.
 • Op dat moment wordt de stop loss opnieuw actief gezet en herhaalt zicht dit proces bij een volgende zware daling (dat is de tweede oranje cirkel).


  Welke conclusies trekken we uit de grafiek?
 • Bij erg zware dalingen halen we onze gelden integraal uit de beurs en worden we slechts beperkt getroffen door de dalingen
 • Vaak, maar niet altijd, kopen we nadien aan veel lagere koersen opnieuw dezelfde aandelen aan tot we volledig geherinvesteerd zijn
 • Wie deze rotatiestrategie volgt zal in deze periode maar liefst 15 keer alles verkopen en vervolgens in 60 aankoopbewegingen opnieuw volledig investeren. Dat zijn 75 bewegingen binnen uw portefeuille zonder dat u zelf ook maar iets moet ondernemen! Binnen uw Tak 23 zijn deze bewegingen ook gratis zodat u geen extra kosten noch taksen dient te betalen. Het is duidelijk dat dergelijke strategie totaal niet kan bij bancaire producten en dat Tak 23 daar een exclusief voordeel biedt voor uw vermogen.
 • Ofschoon de koers van de BEL 20 over deze periode niet eens het beginpeil haalde (-8,08%), steeg ons geïnvesteerd vermogen toch van 100 naar 116,34!
 • Volledigheidshalve merken we op dat het cashfonds waarin tijdelijk geparkeerd wordt ook een eigen koers volgt met weliswaar erg kleine schommelingen zodat dat een beperkte invloed op het resultaat zal hebben. Een enorm verschil voor een investering in identiek dezelfde onderliggende activa, maar met als enig verschil een intelligente goed beredeneerde strategie!

  Geldt deze strategie ook voor andere fondsen dan voor de BEL20 index?
  Dat is nu precies de bedoeling: dat we deze strategie gaan loslaten op fondsen die sowieso al een goede reputatie hebben. Vergeet niet dat de BEL20 een erg pover presterende index is. Wie daar in ons voorbeeld een tracker had van gekocht heeft zijn geld nog niet eens terug! Toch blijkt onze rotatiestrategie zelfs hier reeds haar vruchten af te werpen.

  Dat laat natuurlijk het beste verhopen wanneer deze strategie toegepast wordt op fondsen die het veel beter hebben gedaan dan de BEL 20.
  Uiteraard kunnen we het meerrendement niet garanderen, maar de BEL 20 analyse toont wel glashelder aan over een lange termijn wat het principe is en u weet nu tenminste wat het beheer van uw portefeuille precies inhoudt. Het spreekt voor zich dat u te allen tijde kan vragen om zowel de stop loss als de herinvesteringsstrategie te beëindigen.

  Laat ons nu eens kijken wat de strategie geeft bij een fonds dat wel goed presteerde: het Quest Cleantech Fund.

  Grafiek DefA Rotatiestrategie

  Welke conclusies trekken we uit deze grafiek?
 • Zolang de markten stijgen gebeurt er niets en genieten we voor het volle pond mee van de stijgingen
 • Ook hier halen we bij zware dalingen onze gelden integraal uit de beurs en worden we slechts beperkt getroffen door de dalingen: zo daalde het fonds in de crash van 2008 41,09% terwijl de rotatiestrategie de schade wist te beperken tot 26,44%.
 • Vaak, maar niet altijd, kopen we nadien aan veel lagere koersen opnieuw dezelfde fondsen aan tot we volledig geherinvesteerd zijn wat precies de bedoeling is van een Sell High en Buy Low aanpak.
 • Ook hier blijkt de rotatiestrategie het beter te doen dan een zuivere buy en hold strategie: waar het fonds een schitterende 150,64% winst laat optekenen, haalt de rotatiestrategie een rendement van maar liefst 183%, waarbij onze initiële inleg van 100 er uiteindelijk 283 waard wordt.


  Deze strategie wordt aangeboden voor het gamma van Athora Belgium. Meer bepaald kan u in één Tak 23 verzekeringscontract tot maximum 5 fondsen onderbrengen en deze strategie afzonderlijk op elk van deze fondsen automatish toepassen zonder verdere meerkost.
  Maak gerust een afspraak bij ons op kantoor voor een persoonlijke analyse van uw situatie en de oplossingen die daarbij best passen.

Let wel: deze strategie is enkel voorbehouden voor mensen met voldoende hoog risicoprofiel en een voldoende financiële kennis en ervaring en mag niet als een beveiligingsmechanisme aanzien worden aangezien daaromtrent geen enkele waarborg kan worden gegeven. Rendementen en simulaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Over de termijn bekeken zullen er zeker periodes met verlies zijn en er dient steeds een langetremijnvisie gehanteerd te worden om deze periodes mogelijks te kunnen recupereren. Deze strategie is enkel voor personen met een langetermijn horizon bedoeld. We wijzen tevens op de noodzaak om voorafgaand aan de onderschrijving of intekening de essentiële beleggersinformatie (KID) grondig door te nemen zodat u hieromtrent geen nadere vragen meer hebt.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Pagina van de producent

De commerciële productomschrijving van FORTUNE BY ATHORA zoals door de aanbieder gegeven vindt u hier.
Het meest recente overzicht van de beschikbare fondsen, de risicoklasses, de commerciële infofiches, de essentiële beleggersinformatie (KID) en de beheersreglementen van de fondsen vindt u op de website van Athora onder de rubriek bibliotheek / documenten.

De

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Beheersreglementen

De beheersreglementen vindt u hier.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het verzekeringsproduct: producten aangeboden door Athora Belgium NV, Louizalaan 149, 1050 Brussel
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi
 • De looptijd van het product is levenslang
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekend gemaakt: www.athora.com/be/nl/beleggingsfondsen
 • https://www.athora.com/be/nl/bibliotheek/documenten

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de onderschrijvingsformulieren ook hier aanvragen.

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.