Business is Darwinism: only the fittest survive. (Robert Holmes  Court)

Gunstregime Registratierechten

het zogeheten 'Klein Beschrijf'

Er is slechts 6 % registratierechten verschuldigd in volgend geval: OPM: Als u 3 kinderen ten laste heeft mag het KI 34.000 bedragen.
OPM: Als u vroeger een woning erfde van ouders of grootouders, kan u toch nog een tweede woning aankopen onder het gunstregime.
Het kadastraal inkomen is in wezen de jaarlijkse winst die u zou verkrijgen indien u de woning zou verhuren (aan uzelf desnoods). Het KI houdt dus rekening met alle kosten die een verhuurder heeft: het is een netto jaarlijkse huurwaarde.

Hoeveel is een woning met een KI van 30.000 dan waard?

Dat is moeilijk te zeggen, maar algemeen kan je stellen dat bij woningen goedkoper dan 2.000.000 het KI bijna altijd onder de 30.000 zal liggen (u geniet dan de 6% registratieregeling), en dat bij woningen met een prijs hoger dan 4.000.000 het KI bijna altijd boven de 30.000 zal liggen (12,5% registratierechten dus).
Bij prijzen tussen de 2.000.000 en de 4.000.000 zal het KI nu eens lager zijn en dan weer hoger dan 30.000
warning
Informeer dus steeds achter het KI !

Home