If we keep doing what we're doing, we're going to keep getting what we're getting. (Stephen R. Covey) Woordenlijst i.v.m. de Hypotheeklening

In onderstaande lijst vindt u een aantal termen uit het vakjargon inzake hypotheekleningen.Lening

Een lening kenmerkt zich doordat op voorhand de duurtijd, de rentevoet, de variabiliteit, het bedrag en de afbetalingsmodaliteit (vaste kapitaaldelgingen of mensualiteiten) gekend is.
Zij onderscheidt zich hiermee van de kredietopening waarbij enkel het maximaal te ontlenen bedrag gekend is. De concrete invulling van de andere kenmerken gebeurt bij deze laatste in het kredietvoorschot of kortweg voorschot genoemd.
Deze laatste vorm van krediet verdringt meer en meer de lening en wordt tegenwoordig door zowat alle maatschappijen aangeboden. De kredietopening laat ook toe - in tegenstelling tot de lening - om heropnames te doen; m.a.w. om terug gelden op te nemen, maximaal tot aan de initieel overeengekomen kredietlijn.
De lening heeft als voordeel dat de leningsaktekosten iets lager zijn dan deze voor een kredietopening, maar dit geringe verschil weegt niet op tegen de voordelen die de kredietopening biedt.

Hypotheek

Een hypotheek is een vorm van waarborg.

Hypotheeklening

Een hypotheeklening betekent in de strikte zin van het woord "een lening met als waarborg een hypotheek". Er zitten dus twee componenten in het woord vervat: enerzijds het soort krediet (de lening) en anderzijds de waarborg die verleent wordt om het krediet mee te garanderen (de hypothecaire inschrijving).

Fictieve Rente

Wie een premie schuldsaldoverzekering aftrekt - ook al is het maar 1 keer - onder het stelsel van aftrek enige woning of onder het stelsel van het lange termijn sparen moet weten dat, in geval er een overlijden is en er dus uitgekeerd wordt aan de begunstigde, er een belasting van toepassing is op deze uitgekeerde som. Uiteraard is deze te betalen door de begunstigde.
Deze belasting is nogal gecompliceerd en wordt berekend met wat men in vakjargon de fictieve rente noemt.
Concreet gaat men de uitgekeerde som (bijvoorbeeld 130.000 EUR) niet ineens belasten, maar gaat met die belasting spreiden over 13 jaren (10 jaar als de begunstigde al 65 of ouder is op het moment van verkrijgen). Gedurende 13 jaar zal de begunstigde dus een bepaald percent - de fictieve rente - moeten aangeven in zijn personenbelasting alwaar het aan de hoogste schijf zal belast worden.
Welk is dat percentage, of wat is die fictieve rente?
Welnu, dat hangt af van de leeftijd van de verkrijger op het moment van overlijden / verkrijgen.
Stel dat uw echtgenote bij uw overlijden 41 jaar is wanneer zij die 130.000 EUR krijgt, dan is die rente 1,50%.
Zij zal dus 13 jaar lang 1,50% van 130.000 = 1.950 EUR dienen aan te geven om daarop belast te worden (aan 50% bijvoorbeeld)).
Grofweg zou je dus kunnen zeggen dat zij 13 keer 0,75% op de uitgekeerde som dient te betalen, zijnde grofweg 9,75% in totaal.

Deze fictieve rente is zoals gezegd verschillend naargelang de leeftijd van de begunstigde bij verkrijging. Meerbepaald:
  • jonger dan 41 jaar: rente = 1%
  • 41 - 45 jaar: rente = 1,50% (zoals in ons voorbeeld)
  • 46 - 50 jaar: rente = 2%
  • 51 - 55 jaar: rente = 2,50%
  • 56 - 58 jaar: rente = 3%
  • 59 - 60 jaar: rente = 3,50%
  • 61 - 62 jaar: rente = 4%
  • 63 - 64 jaar: rente = 4,5%
  • ouder dan 64 jaar: rente = 5%

Mandaat

Met Mandaat bedoelt men eigenlijk: het geven van een mandaat aan de bank om een hypothecaire inschrijving te nemen wanneer zij het nodig vindt.
Je geeft dus een volmacht aan de bank waardoor ze later, zonder uw tussenkomst, een hypothecaire inschrijving op de woning kan nemen.
Voordeel: een mandaat kost veel minder dan een effectieve hypothecaire inschrijving
Nadeel: de bank kan dan wel ten alle tijde een hypothecaire inschrijving nemen; als een andere bank haar voor is, verliest zij haar rang en zal de bank die haar voor was, eerst uitbetaald worden bij gebeurlijke verkoop van het pand. Pas na uitbetaling van de eerste rang, komt de tweede rang aan beurt. Dat is meteen de reden waarom de meeste banken een effectieve inschrijving wensen, of een hogere rentevoet vragen voor een mandaat.
Ook: Hypothecair Mandaat
Ook: NotariŽle Volmacht

Home