Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie NELL THIRD PARTY FUNDS (Nord Europe Life Luxemburg)
(Nell is een 100% dochter van Credit Mutuel Nord Europe die in ons land ook moeder is van de Beo Bank kantoren)


NELL geeft u toegang tot de grootste en beste vermogensbeheerders ter wereld zoals Blackrock, Fidelity, Petercam, Ethna Funds, Keren, Carmignac, ... en dit reeds vanaf 10.000 EUR.
U maakt gebruikt van het potentieel welk de beurs biedt terwijl u het beheer overlaat aan onafhankelijke experten die niets anders doen dan vermogens beheren !
Geen waslijsten met honderden huisfondsen, maar enkel een selectie van het fijnste op de markt !

Met zijn gunstige kostenstructuur en vooral zijn unieke Stop Loss kunnen we geen reden bedenken om niet naar Luxemburg te trekken voor uw Tak 23 plaatsingen (of het ware onze unieke rotatiestrategie die enkel via Generali Belgium mogelijk is).

En niet enkel wij zeggen dat: lees het volledige artikel "Goedkoper In Luxemburg" in Trends.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Top meest populaire fondsen

Hieronder vindt u de fondsen die momenteel het meest populair zijn*:

Naam beheerderNaam fonds Morningstar YTD 03/2019 Prest. 2018 Prest. 2017 Prest. 2016 Prest. 2015 Prest. 2014 Prest. 2013 Prest. 2012 Prest. 2011 Risk 1-7 KID
Carmignac GestionCarmignac Patrimoine ** 4,64% -11,29% 0,09% 3,90% 0,70% 8,80% 3,53% 5,42% -0,76% 4 KID
DNCA InvestEurose Class A **** 3,50% -6,42% 4,73% 2,48% 2,85% 4,25% 10,45% 10,01% -1,40% 4 KID
Ethenea FundETHNA-AKTIV ** 4,10% -7,30% 5,99% -4,70% -0,20% 7,60% 5,29% 9,96% -1,87% 4 KID
Financière de L'EchiquierARTY **** 4,33% -9,07% 5,56% 4,49% 2,30% 4,50% 8,25% 13,46% -6,77% 4 KID
Flossbach von StorchMultiple Opp II RT ***** 10,91% -5,10% 5,79% 4,80% 8,34% 11,59% 8,94% 14,40% 7,37% 4 KID
Quest ManagementQuest Cleantech R **** 11,73% -15,06% 17,65% 4,42% 19,04% 7,39% 29,33% 21,71% -15,82% 5 KID
KerenPatrimoine ***** 6,80% -9,73% 7,15% 5,97% 6,72% 6,14% 12,57% 18,49% -9,95% 4 KID
M&G InvestmentsM&G Optimal Income A-H Grs ***** 3,42% -4,90% 4,28% 7,00% -1,60% 4,70% 7,20% 13,00% 6,30% 3 KID
DPAML Patrimonial Fund *** 5,0% -3,49% 2,55% 1,45% -0,30% 6,80% 4,40% 4,30% -0,20% 3 KID
Rothschild A.Mgt.R-Valor F ***** 19,12% -13,47% 8,89% 19,20% 3,92% 14,98% 23,59% 8,52% -10,15% 5 KID

Verduidelijking aangaande de kosten en KID fiches: alle hierboven vermelde rendementen zijn deze NA alle in de KID vermelde kosten. De enige kost die u er nog dient van af te trekken om de "netto-netto" rendementen te bekomen is de 1,10% jaarlijkse beheerskost welke NELL aanrekent.
Daarnaast zijn er ook eenmalige kosten die een invloed hebben op het rendement, namelijk instapkosten en taksen bij instap. (Die mag u er niet zomaar van aftrekken omdat ze eenmalig zijn.) De wettelijke taks bij instap bedraagt 2% en is bevrijdend voor privé personen, wat wil zeggen dat er nadien geen enkele heffing, taks of belasting meer zal volgen. Er is geen uitstapkost.

Vennootschappen betalen bij NELL 0% taks bij instap (Tak 26 regime), maar zullen de rendementen wel dienen aan te geven bij de belastbare inkomsten (net zoals al hun andere inkomsten overigens). Ook voor vennootschappen is er geen uitstapkost.


* Dit is een loutere vaststelling en mag niet als beleggingsadvies geïnterpreteerd wordenOf kies een ander fonds uit de NELL-shortlist, een selectie door NELL gemaakt van hun meest populaire fondsen.

Maar dat is niet alles!

NELL laat u toe om aan uw gekozen fondsen een zogenaamde Stop Loss toe te voegen zodat u nooit voor onaangename verrassingen kan komen te staan en het risco goed kan inkapselen.
Hoe werkt zo een Stop Loss ?
U bepaalt vanaf welk dalingspercentage (bvb 10%) NELL de fondsen dient te verkopen. De opbrengst daarvan wordt dan in hun sterk presterende TAK 21 bijgestort. U ziet in bovenstaande fondsenoverzicht dat dergelijke daling zich de laatste jaren zelden heeft voorgedaan, maar het is goed voor uw gemoedsrust om te weten dan mocht het ooit gebeuren u de nodige voorbereidingen heeft getroffen.

NELL biedt haar fondsen aan binnen een zogenaamd "TAK 44" pakket, Myriad genaamd (Tak 21 + 23 = 44).
Dergelijk pakket heeft als voordeel dat u steeds kan switchen tussen de verschillende TAK 23 fondsen, maar ook tussen de veilige Tak 21 producten (NELL SAFE + en NELL SAFE INVEST (0% + bonus)), en dit zonder opnieuw taksen noch instapkosten te hoeven betalen.


Die mogelijkheid tot gratis switchen is één van de sterke punten van TAK 23 tegenover bancaire kapitalisatiefondsen. Bij deze laatsten betaalt u per switch immers telkens 1,32% aan taksen !
Fiscaal is een Luxemburgse Tak 23 sowieso een veel betere keuze dan een bancair SICAV of BEVEK kapitalisatiefonds: bij deze laatsten betaalt u immers 1,32% taks bij uitstap en mag u ook nog eens 25% afdragen van de gerealiseerde meerwaarde op het obligatiedeel !

Een voorbeeld: We doen een aankoop van het fonds Carmignac Patrimoine (50% aandelen / 50% obligaties) voor 100.000 EUR en dat fonds stijgt na enkele jaren naar 150.000 EUR waarna u het verkoopt. We maken voor beiden abstractie van instap- en beheerskosten.
Hoe verloopt de taxatie ?

Aankoop bancair:
 • geïnvesteerde som: 100.000
 • taks van 1,32% bij verkoop van de 150.000: - 1.980 EUR
 • roerende voorheffing op de gerealiseerde meerwaarde pro rata het deel obligaties: - 30% (25.000) = - 7.500 EUR (!)
 • totaal aan taksen en heffingen: 1.980 EUR + 7.500 EUR = - 9.480 EUR
 • Rest er voor u na verkoop: 150.000 - 1.980 EUR - 7.500 EUR = 140.520 EUR netto
Aankoop zelfde fonds via Tak 23:
 • geïnvesteerde som: 100.000 - 2% = 98.000 EUR startbedrag
 • deze 98.000 groeit in ons voorbeeld aan tot 147.000
 • Rest er voor u na verkoop: 147.000 netto, punt gedaan !!!
Naast de unieke mogelijkheid om gratis te switchen en een veel gunstiger fiscaliteit biedt NELL u bovendien nog de extra arbitragemogelijkheden Take Profit en Rebalance, waarbij respectievelijk verkocht wordt vanaf een bepaald stijgingspercentage en de verhoudingen van de verschillende fondsen die u koos periodiek worden bijgesteld.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Wat doet NELL voor mij ?

 • Ze verleent u toegang tot de beste vermogensbeheerders ter wereld. Geen herverpakkingen: NELL is er rechtsreeks cliënt en koopt voor u de echte ISIN fondsen die ze vervolgens toewijst aan uw verzekeringscontract
 • Ze verleent u de mogelijkheid om meerdere fondsen op te nemen in uw verzekeringscontract (minstens 5% per fonds)
 • Ze verleent u de mogelijkheid om gratis te switchen naar nieuwe fondsen of binnen uw reeds gemaakte selectie
 • Ze volgt actief uw plaatsingen op en zal desgewenst herbalanceren (rebalance), winst nemen (take profit) of verkopen in noodsituaties (stop loss)
 • Als Luxemburgse verzekeringsmaatschappij voorziet NELL ook de mogelijkheid om een contract op twee hoofden te maken, waarbij het contract gewoon blijft doorlopen bij overlijden van één van de partners.
En doet NELL dat allemaal gratis? Neen, er is een jaarlijkse beheerskost van toepassing en een beperkte instapkost. (Mail ons voor de details a.u.b.)

Uiteraard is een afspraak op onze burelen mogelijk indien u graag dieper op deze materie wenst in te gaan.The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Pagina van de producent

De productomschrijving zoals door de aanbieder gegeven vindt u hier.

De gestandaardiseerde financiële infofiche vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

Algemene Voorwaarden

De algemene voorwaarden vindt u hier.

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren, of u kan de onderschrijvingsformulieren ook hier aanvragen.

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.

Deze pagina is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging. Zij beoogt uw aandacht te trekken op een aanbod van een verzekeringsmaatschappij en moet worden gelezen samen met de specifieke voorwaarden van het fonds, de financiële infofiche en de algemene voorwaarden van het verzekeringscontract. Deze documenten vormen samen met het verzekeringsvoorstel de wettelijke documentatie die de verhoudingen regelt tussen de verzekeringsmaatschappij en de onderschrijver. De informatie in deze notificatie is verkregen uit betrouwbare bronnen. Niettemin wordt iedere verantwoordelijkheid afgewezen voor mogelijke onnauwkeurigheden, weglatingen of onjuistheden. Deze publicatie verleent geen rechten. De rendementsverwachtingen of in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst, maar dienen alleen ter illustratie. De waarde van beleggingen kan zowel stijgen als dalen. Veranderingen in wisselkoersen kunnen de waarde van beleggingen eveneens beïnvloeden in negatieve of positieve zin. De terminologie en de cijfergegevens in deze notificatie zijn louter indicatief en geenszins bindend voor de verzekeringsmaatschappij, de professionele tussenpersoon of één van de in deze brochure vermelde financiële instellingen, vermogensbeheerders of adviseurs. Deze publicatie is louter ter informatie en is met de meeste zorg samengesteld. Er zal echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor schade geleden door de lezer als gevolg van het gebruik van of het zich baseren op deze notificatie bij het nemen van beleggingsbeslissingen.