Style—all who have it share one thing: originality. (Diana Vreeland) Detailinformatie PRIVATE INSURER

Krijg toegang tot meer dan 75 retrocessievrije fondsen van de beste beheerders ter wereld aan slechts 0,95% jaarlijkse beheerskost !
*:
Naam beheerderNaam fonds Morning-star YTD 03/2019 Prest. 2018 Prest. 2017 Prest. 2016 Prest. 2015 Prest. 2014 Prest. 2013 Prest. 2012 Prest. 2011 KID Risk 1-7 Gemid. annu.

Verduidelijking aangaande de kosten en KID fiches: alle hierboven vermelde rendementen zijn deze NA alle in de KID vermelde kosten. De enige kost die u er nog dient van af te trekken om de "netto-netto" rendementen te bekomen is de 0,95% jaarlijkse beheerskost.
Daarnaast zijn er ook eenmalige kosten die een invloed hebben op het rendement, namelijk instapkosten (0,19%) en transactiekosten bij elke aan- en verkoop (0,15%). (Die mag u er niet zomaar van aftrekken omdat ze eenmalig zijn.). De wettelijke taks bij instap bedraagt 2% en is bevrijdend voor privé personen, wat wil zeggen dat er nadien geen enkele heffing, taks of belasting meer zal volgen. Er is geen uitstapkost.

* Dit is een loutere vaststelling en mag niet als beleggingsadvies geïnterpreteerd worden


Voor meer informatie aangaande de door PRIVATE INSURER aangeboden diensten verzoeken wij u een afspraak te willen maken.

De homepagina van Private Insurer vindt u hier.

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijvingsformulieren

U kan ons steeds contacteren voor een afspraak op onze kantoren.

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.