Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie ARCHITAS - Discretionair Vermogensbeheer reeds vanaf 150.000 EUR

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Algemene voorstelling

ARCHITAS is een deel van de wereldwijde AXA groep en de 8e grootste vermogensbeheerder ter wereld.

Dankzij onze samenwerking krijgt u reeds toegang tot het Architas discretionair vermogensbeheer vanaf 150.000 EUR (i.d.p.v. de normale drempel van 250.000 EUR tot 500.000 EUR bij andere vermogensbeheerders), en dat bovendien zonder instapkosten.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Wat is vermogensbeheer eigenlijk?

Bij vermogensbeheer is het de bedoeling dat u (een deel van) uw vermogen toevertrouwt aan een vermogensbeheerder en dat die vervolgens daar naar best vermogen mee omgaat in functie van uw profiel.
Er wordt m.a.w. van u niet langer meer verwacht dat u zelf nog fondsen dient te kiezen of deze verder dient op te volgen.
U geeft dat uit handen aan een betrouwbare partner zodat u geen zorgen of bekommernissen dienaangaande meer heeft, en uw persoonlijke beheerder zal u verder periodiek bezoeken om toe te lichten hoe uw vermogen evolueert.
Dergelijke persoonlijke aanpak vereist doorgaans een minimum vermogen van 250.000 tot 500.000 EUR al naargelang de aanbieder, maar zoals gesteld kan u via ons reeds genieten van dergelijke service vanaf 150.000 EUR.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Waarom kiezen voor Architas?


De voordelen om voor Architas te kiezen zijn veelvuldig :
  • zeer grote betrouwbare wereldspeler
  • geen taksen bij instap
  • geen instapkosten
  • geen taksen bij uitstap
  • geen uitstapkosten (m.a.w. u kan perfect proberen kennismaken en mocht u de samenwerking wensen te beëindigen kan dat perfect)
  • volledig marktconforme beheerskosten
  • geen transactiekosten
  • lage drempel vanaf 150.000 EUR
  • mogelijkheid tot maandelijkse uitkeringen op maat (rentenieren)
  • focus op voorzichtig conservatief beheer
Merk op dat de effecten- of zogenaamde rijkentaks (0,15%) voor vermogens vanaf 500.000 EUR van toepassing is. (Personen met dergelijke vermogens kunnen perfect een deel naar Tak 21 / 23 verschuiven, al dan niet via een fonds dédié, aangezien deze instrumenten niet onder de rijkentaks vallen.)

Door ARCHITAS aangeboden profielen
ARCHITAS:
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. InstapkostGemidd. annu.VRAAG AAN !
 
- BB CONSERVATIVE²
- 0% ²
- BB DEFENSIVE²
- 0% ²
- BB NEUTRAL²
- 0% ²
- BB DYNAMIC²
- 0% ²
- BB AGGRESSIVE²
- 0% ²
- BB FLEX. ALLOCATION²
- 0% ²
² De geafficheerde rendementen zijn netto, uitgezonderd de eventuele rijkentaks die geldt voor vemogens vanaf 500.000 EUR. Alle kosten zijn m.a.w. reeds van de geafficheerde rendementen afgetrokken. Het financiële risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de onderschrijver. Raadpleeg voor de meest recente versies steeds op www.architas.be. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Pagina van de producent

De omschrijving van ARCHITAS zoals door de aanbieder gegeven vindt u hier.

Contrary to the cliché, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijven

U kan ons contacteren voor een afspraak op onze kantoren samen met uw persoonlijke beheerder van Architas om kennis te maken.

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.