Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie ARCHITAS - Discretionair Vermogensbeheer reeds vanaf 150.000 EUR

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Algemene voorstelling

ARCHITAS is een deel van de wereldwijde AXA groep en de 8e grootste vermogensbeheerder ter wereld.

Dankzij onze samenwerking - DefA Finance is een door Architas erkend aanbrenger - krijgt u reeds toegang tot het Architas discretionair vermogensbeheer vanaf 150.000 EUR (i.d.p.v. de normale drempel van 250.000 EUR), en dat bovendien zonder instapkosten.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Wat is vermogensbeheer eigenlijk?

Bij vermogensbeheer is het de bedoeling dat u (een deel van) uw vermogen toevertrouwt aan een vermogensbeheerder en dat die vervolgens daar naar best vermogen mee omgaat in functie van uw profiel.
Er wordt m.a.w. van u niet langer meer verwacht dat u zelf nog fondsen dient te kiezen of deze verder dient op te volgen.
U geeft dat uit handen aan een betrouwbare partner zodat u geen zorgen of bekommernissen dienaangaande meer heeft, en uw persoonlijke beheerder zal u verder periodiek bezoeken om toe te lichten hoe uw vermogen evolueert.
Dergelijke persoonlijke aanpak vereist doorgaans een minimum vermogen van 250.000 tot 500.000 EUR al naargelang de aanbieder, maar zoals gesteld kan u via ons reeds genieten van dergelijke service vanaf 150.000 EUR.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Waarom kiezen voor Architas?


De voordelen om voor Architas te kiezen zijn veelvuldig :
 • zeer grote betrouwbare wereldspeler
 • geen taksen bij instap
 • geen instapkosten
 • geen taksen bij uitstap
 • geen uitstapkosten (m.a.w. u kan perfect proberen kennismaken en mocht u de samenwerking wensen te beŽindigen kan dat perfect)
 • volledig marktconforme beheerskosten
 • geen transactiekosten
 • lage drempel vanaf 150.000 EUR
 • mogelijkheid tot maandelijkse uitkeringen op maat (rentenieren)
 • focus op voorzichtig conservatief beheer
Merk op dat de effectentaks (0,15%) voor vermogens vanaf 500.000 EUR van toepassing was (afgeschaft in 2019, maar vermoedelijk komt er een opvolger). (Personen met dergelijke vermogens kunnen perfect een deel naar Tak 21 / 23 verschuiven, al dan niet via een fonds dťdiť, aangezien deze instrumenten niet onder de effectentaks vielen.)

Door ARCHITAS aangeboden profielen
ARCHITAS:
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. InstapkostGemidd. annu. 5 jaarGemidd. 22/12/2009 VRAAG INFO !
 
- BB CONSERVATIVE≤
0%
- BB DEFENSIVE≤
0%
- BB NEUTRAL≤
0%
- BB DYNAMIC≤
0%
- BB AGGRESSIVE≤
0%
- BB FLEX. ALLOCATION≤
0%
Hoe deze rendementen lezen? De geafficheerde rendementen zijn netto, uitgezonderd de eventuele effectentaks die gold voor vemogens vanaf 500.000 EUR. Alle kosten zijn m.a.w. reeds van de geafficheerde rendementen afgetrokken. Het financiŽle risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de onderschrijver. De Architas profielen werden opgericht 22/12/2009. Raadpleeg voor de meest recente versies steeds op www.architas.be. De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

The bigger the headquaerters, the more decadent the company. (Roland Franklin)Pagina van de producent

De omschrijving van ARCHITAS zoals door de aanbieder gegeven vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

MIFID

De MIFID informatie voor de cliŽnt vindt u hier of via https://be.architas.com.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het financieel: producten aangeboden door Architas nv. De onderneming maakt deel uit van de AXA Groep, een van de wereldleiders op het gebied van verzekeringen en vermogensbeheer. Architas nv is erkend op het vlak van vermogensbeheer door de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA). De maatschappelijke zetel van Architas nv is gevestigd in de Vorstlaan 36 in 1170 Brussel, RPR Brussel 0475 585 456.
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi in bijzijn van een relatiebeheerder Architas. Architas biedt bancaire producten aan en DefA Finance treedt in deze dan ook niet op als makelaar, maar als aanbrenger. De toekomstige relaties zullen tussen de cliŽnt en Architas verlopen.
 • De looptijd van het product is levenslang
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekend gemaakt: https://be.architas.com/particulier/onze-oplossingen/overzicht/

Contrary to the clichť, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijven

U kan ons contacteren voor een afspraak op onze kantoren samen met uw persoonlijke beheerder van Architas om kennis te maken.

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.