Procrastination is opportunity's natural assassin. (Victor Kiam) Detailinformatie AXA IM Select Belgium - Discretionair Vermogensbeheer reeds vanaf 100.000 EUR

The knives of jealousy are honed on details (Ruth Rendell)Algemene voorstelling

AXA IM Select Belgium is een deel van de wereldwijde AXA groep en de 8e grootste vermogensbeheerder ter wereld.

Dankzij onze samenwerking - DefA Finance is een door AXA IM Select Belgium erkend aanbrenger - krijgt u reeds toegang tot het AXA IM Select Belgium discretionair vermogensbeheer vanaf 100.000 EUR (i.d.p.v. de normale drempel van 250.000 EUR), en dat bovendien zonder instapkosten.

Wat is vermogensbeheer eigenlijk?

Bij vermogensbeheer is het de bedoeling dat u (een deel van) uw vermogen toevertrouwt aan een vermogensbeheerder en dat die vervolgens daar naar best vermogen mee omgaat in functie van uw profiel.
Er wordt m.a.w. van u niet langer meer verwacht dat u zelf nog fondsen dient te kiezen of deze verder dient op te volgen.
U geeft dat uit handen aan een betrouwbare partner zodat u geen zorgen of bekommernissen dienaangaande meer heeft, en uw persoonlijke beheerder zal u verder periodiek bezoeken om toe te lichten hoe uw vermogen evolueert.
Dergelijke persoonlijke aanpak vereist doorgaans een minimum vermogen van 250.000 tot 500.000 EUR al naargelang de aanbieder, maar zoals gesteld kan u via ons reeds genieten van dergelijke service vanaf 100.000 EUR.

The ability to convert ideas to things is the secret of outward success. Henry Ward BeecherWaarom kiezen voor AXA IM Select Belgium ?


De voordelen om voor AXA IM Select Belgium te kiezen zijn veelvuldig :
 • zeer grote betrouwbare wereldspeler
 • geen taksen bij instap
 • geen instapkosten
 • geen uitstapkosten (m.a.w. u kan perfect proberen kennismaken en mocht u de samenwerking wensen te beŽindigen kan dat perfect)
 • volledig marktconforme beheerskosten
 • geen transactiekosten
 • lage drempel vanaf 100.000 EUR
 • mogelijkheid tot maandelijkse uitkeringen op maat (rentenieren)
 • focus op voorzichtig conservatief beheer
Merk op dat de effectentaks (0,15%) voor vermogens vanaf 1.000.000 EUR van toepassing is (in tegenstelling tot onze Tak 21 / 23 oplossingen die niet onder deze taks vallen)

Door AXA IM Select Belgium aangeboden profielen
AXA IM Select Belgium:
YTD Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. Opbr. InstapkostGemidd. annu. 5 jaarGemidd. 22/12/2009 VRAAG INFO !
 
- BB CONSERVATIVE≤
0%
- BB DEFENSIVE≤
0%
- BB NEUTRAL≤
0%
- BB DYNAMIC≤
0%
- BB AGGRESSIVE≤
0%
- BB FLEX. ALLOCATION≤
0%
Hoe deze rendementen lezen? De geafficheerde rendementen zijn netto, uitgezonderd de eventuele effectentaks die geldt voor vemogens vanaf 1.000.000 EUR. Alle kosten zijn m.a.w. reeds van de geafficheerde rendementen afgetrokken. Het financiŽle risico van producten die gelinkt zijn aan beleggingsfondsen wordt volledig gedragen door de onderschrijver. De AXA IM Select Belgium profielen werden opgericht 22/12/2009. Raadpleeg voor de meest recente versies steeds op https://select.axa-im.be De rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

From the well of envy, only a fool drinks the water.
Source: https://proverbicals.com/jealousyPagina van de producent

De omschrijving van AXA IM Select Belgium zoals door de aanbieder gegeven vindt u hier.

The worst mistake a boss can do is not to say -well done- (John Ashcroft)

MIFID

De MIFID informatie voor de cliŽnt vindt u hier of via https://select.axa-im.be/.

Your legacy should be that you made it better than it was when you got it. (Lee Iacocca)

Wettelijke toelichtingen en verduidelijkingen

 • De op het product toepasselijk recht: naar Belgisch recht
 • De staat van herkomst van de fabrikant van het financieel: producten aangeboden door AXA IM Select Belgium NV. De onderneming maakt deel uit van de AXA Groep, een van de wereldleiders op het gebied van verzekeringen en vermogensbeheer. Architas nv is erkend op het vlak van vermogensbeheer door de Autoriteit voor financiŽle diensten en markten (FSMA). De maatschappelijke zetel van AXA IM Select Belgium NV is gevestigd in de Vorstlaan 36 in 1170 Brussel, RPR Brussel 0475 585 456.
 • Plaats waar u een offerte aangeboden kan krijgen samen met een berekening van de premie: DefA Finance BV, Dorp-Oost 20, 9080 Lochristi in bijzijn van een relatiebeheerder AXA IM Select Belgium NV. AXA IM Select Belgium NV biedt bancaire producten aan en DefA Finance treedt in deze dan ook niet op als makelaar, maar als aanbrenger. De toekomstige relaties zullen tussen de cliŽnt en AXA IM Select Belgium NV verlopen.
 • De looptijd van het product is levenslang
 • Waar kan ik terecht als ik een klacht heb?
 • Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekend gemaakt: https://select.axa-im.be/particulier/onze-oplossingen/overzicht/

Contrary to the clichť, genuinely nice guys most often finish first. (Malcolm Forbes)

Onderschrijven

U kan ons contacteren voor een afspraak op onze kantoren samen met uw persoonlijke beheerder van AXA IM Select Belgium om kennis te maken.

Home

Copyright © 1999- DefA Finance - All rights reserved.