All things being equal, people will buy from a friend. All things being not quite so equal, people will still buy from a friend (Mark McCormack)

De HABITAT EQUITY® Hypotheek

Dé beleggershypotheek met vrije fondsenkeuze!

Eerst en vooral: beleggershypotheken zijn in de eerste plaats hypotheekleningen voor klanten die een vermogen wensen op te bouwen op dezelfde termijn als hun woonlening. Mensen die HABITAT EQUITY tm zien als een middel om minder in de maand te hoeven betalen zijn fout bezig of werden verkeerd ingelicht. HABITAT EQUITY tm is een beleggingsproduct, geen middel om minder te hoeven betalen. De formule is bijzonder populair in Nederland en wint meer en meer aan belang op de Belgische markt.
Wij bieden HABITAT EQUITY tm aan op de meest veilige en eenvoudig te begrijpen manier.

De essentie is:
Bij HABITAT EQUITY tm betaal je enkel intrest en wat je normaliter zou betalen aan kapitaal, stort je in een TAK 23 beleggingsverzekering. Gevolg: je maandlast blijft net hetzelfde.

Quality is remembered long after the price is forgotton (Gucci family)Verdienen aan uw lening! ???

Bovenstaande sloganeske leuze roept behoorlijk wat scepsis op, maar... wie de visie deelt dat op lange termijn de beurs gemiddeld meer presteert dan zegge 4,5% per jaar zal snel voor de idee gewonnen zijn.

Quality is remembered long after the price is forgotton (Gucci family)Basisconcept

Van cruciaal belang om de HABITAT EQUITY® hypotheek te begrijpen is volgend uitgangspunt.
Een maandbetaling bij een klassieke mensualiteitenlening bestaat uit twee componenten:
periodiek kapitaal aflossen is net hetzelfde als geen kapitaal af te lossen en het bedrag dat u normaliter diende af te lossen te beleggen aan dezelfde intrestvoet als die van het krediet om dan op het einde alle kapitaal ineens af te lossen met het gespaard bedrag

Bij een klassieke mensualiteitenlening gaat u dus maandelijks een stukje aflossen tot u op het einde - bijvoorbeeld na 20 jaar - het volledig ontleend bedrag hebt terugbetaald.
Bij de tweede formulering blijft u steeds de intrest betalen op het ontleend bedrag en spaart u daarnaast maandelijks een stukje dat u intrest opbrengt, zodat u na - bijvoorbeeld 20 jaar - een bedrag bijeenspaarde gelijk aan het oorspronkelijk geleend bedrag. Hiermee betaalt u op het einde de lening ineens af.
Zoals gezegd komen beide formuleringen op net hetzelfde neer !!!
Onderstaande grafieken verduidelijken de tweede zienswijze:

Uw constante maandlast is dus 281,25 EUR + 189,59 EUR per maand, zijnde 470,84 EUR per maand. Dit laatste is nu net hetzelfde als de mensualiteit van een klassieke lening op 20 jaar aan 4,50%!!!.

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Wedersamenstellen via aandelen

Wat ons interesseert is figuur B: kunnen wij het initieel bedrag niet beter wedersamenstellen op een andere manier? M.a.w. kunnen wij die 189,59 EUR per maand niet aan een hoger rendement dan 4,50% op 20 jaar beleggen?

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Beurs is langetermijnvisie

En dat is een hypotheeklening ook! Een combinatie van beide ligt dus voor de hand.

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Historisch rendement van +10%

Voorspellen kunnen wij niet. Vaststellen dat over de periode 1951-1994 het gemiddeld rendement 12,8% bedroeg kunnen wij wel. Dat dit voor de jaren erna nog hoger lag (19,30%) weet u. Maar dat het in 2008 compleet de verkeerde richting bleekt te kunnen uitgaan is ook gekend.
In elk geval kunnen we stellen dat het al vreselijk moet tegenzitten als je op 20 jaar geen gemiddeld rendement van 4,50% weet te halen: normaliter zal het rendement veel hoger liggen dan dat, zeker wanneer u het beheer overlaat aan geronemmeerde vermogensbeheerders.
We hebben de grafiek ondanks deze hoge historische rendementen toch voorzichtig opgesteld met als maximum een simulatie aan 9.75%.

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Ons voorstel

I.d.p.v. de 189,59 EUR uit het voorbeeld maandelijks te beleggen aan 4,50%, wordt deze belegd in aandelenfondsen. U kan hier nog kiezen voor traditionele fondsen of meer volatiele fondsen. Op een tijdshorizon van 20 jaar is ook dit laatste verdedigbaar.
Onderstaande grafiek illustreert de situatie bij een beursrendement van 4,50%, 5,75%, 6,75%, 9,75% en een pessimistich geval aan een rendement van slechts 3,75% over 20 jaar.

Bijkomend voordeel aan de HABITAT EQUITY® Hypotheek is dat op eindvervaldag - zegge na 20 jaar - u belastingvrij het surplus aan gevormd kapitaal uitgekeerd krijgt. Immers, meerwaarden op aandelen zijn niet belastbaar.

Probeer het zelf eens!

Wat is het eindbedrag bij een constant maandelijks spaarbedrag?

Maandelijks spaarbedrag:
Gemiddeld rendement:
aantal jaren:
antwoord:

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Succesfactor: maandelijkse stortingen!

Het moge duidelijk zijn dat het maandelijks aankopen van een zelfde bedrag aan aandelen tot de best denkbare risicospreiding leidt: u koopt immers evenveel als de beurs heel laag noteert, dan wanneer zij heel hoog noteert. Meer nog, in bedrag koopt u evenveel, maar u koopt veel meer units aan wanneer zij relatief goedkoop noteren. Uw rendement zal alzo een perfecte weerspiegeling van het gemiddelde rendement zijn.

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)What if...?

Doemdenkers opperen de vraag wat te doen als de beurs geen gemiddeld rendement van 4,50% haalt over de komende 20 jaar. Het antwoord is simpel: dan heeft u wat pech!
Maar zeg zelf, de kans daartoe is relatief klein en de fondsenbeheerder moet al erg knoeien om dat rendement niet te halen. Bovendien is er zelfs dan nog compensatie door de waardevermeerdering van uw aangekocht pand met de lening. De bovenstaande calculator toont u bovendien dat zelfs bij zeer geringe rendementen (3,75% op 20 jaar bijvoorbeeld) het tekort niet dramatisch groot is; in ieder geval zal het in ruime mate gecompenseerd worden door de waardevermeerdering van het pand.

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Rendement onroerend en plus!

Naast het rendement van uw kapitaalwedersamenstelling, is er ook nog de waardevermeerdering van het aangekocht goed.
In de klasse tot 75 000 EUR verdubbelden de prijzen van dergelijke woningen over de laatste 10 jaar. Dit komt neer op een niet gekapitaliseerd rendement van 10% per jaar !!!...Show me?!
Ook nu doen wij geen voorspellingen, maar de alsmaar schaarser wordende bouwgrond laat een verdere prijsstijging vermoeden.

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Nieuwe fiscaliteit laat nóg groter voordeel toe!

Vroeger had je het nadeel dat omdat je geen kapitaal afloste per maand, je ook geen kapitaalaftrek kon genieten van de fiscus. Sedert 1 januari 2005 mag je echter OOK je intresten aftrekken en kan je dus perfect net dezelfde aftrekken genieten als iemand anders. Méér nog: binnen een normale lening zit je aftrekbaar korfje van 2.770 per persoon al meteen vol met kapitaal én intresten (dat is reeds het geval met een leningetje van +- 55.000 EUR op 20 jaar (simuleer andere looptijden en bedragen zelf met "Diepteanalyse" op de tarievenpagina)).
Doordat je je korfje nu enkel vult met intresten heb je al gauw een lening nodig van 110.000 EUR om de korfjes van twee personen vol te krijgen en kan je dus een veel grotere lening fiscaal aftrekbaar maken. Parallel daarmee bouw je met je maandelijkse stortingen een kapitaal op dat bovendien niet onderworpen is aan belastingen of roerende voorheffing omdat meerwaarden op aandelen niet belastbaar zijn !!!
In het kort: alles wat je betaalt trek je af en alles wat je spaart is vrij van belastingen!

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Ons advies: van twee walletjes eten!

Velen vinden een HABITAT EQUITY tm een aantrekkelijke formule, maar schrikken toch een beetje terug vanwege de complexiteit ervan en het nooit volledig weg te cijferen risico.
Toch is het mogelijk de twee te combineren: enerzijds de volledig klassieke mensualiteitenlening en anderzijds de HABITAT EQUITY tm lening!

Hoe werkt dat dan?

De essentie: In de plaats van je klassieke lening op 20 jaar te nemen, neem je ze op 30 jaar!
Bijvoorbeeld voor een lening van 100.000 EUR op 20 jaar aan 4.50% wordt dat een maandlast van 627,79 EUR en voor die op 30 jaar wordt dat 501,34 EUR.
Evenwel beleg je het verschil van 126.45 EUR zelf in één van de aangeboden fondsen en dat gedurende 30 jaar!
Bovenstaande simulator maakt al meteen duidelijk waar we heen willen en op welk een bedragen je mag rekenen na 30 jaar, maar ook na 20 jaar.

Wat zijn de gevolgen van deze werkwijze? Samengevat heb je op deze manier de vertrouwde woonlening, de aanlokkelijke lange termijn rendementen, de maximale fiscale voordelen en een permanente dubbele reserve. Zonder meer een aanrader.

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Waarin kan je maandelijks beleggen?

Het is onze overtuiging dat u het beheer van uw plaatsingen moet overlaten aan gerenommeerde fondsenbeheerders die niets anders doen dan vermogens beheren! Een maatschappij als Petercam of Carmignac heeft als enige reden van bestaan het beheren van klantenvermogens. Ze hebben er dus steeds belang bij om dat goed te doen !
Zelf kan u doorgaans pas vanaf 500.000 EUR terecht bij deze vermogensbeheerders. Dankzij een aantal verzekeraars krijgt u nu evenwel ook toegang tot deze vermogensbeheerders omdat de verzekeringsmaatschappijen de kleinere inlages groeperen en zelf klant zijn bij de vermogensbeheerders !
U vindt deze aanbieders in de vierde kolom van ons fondsenoverzicht met MS () naast hun naam.

Zo kan u via Delta Lloyd Life bijvoorbeeld absolute topkwaliteit krijgen van:
Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Hoe aanvragen?

Zeer makkelijk, alles wat DefA Finance voor een princiepsaanvraag van u nodig heeft is de ligging van het pand, de aankoopprijs/bouwprijs, en uw persoonlijke gegevens. Op basis daarvan kan een princiepsakkoord bekomen worden. U kan dan met een gerust gemoed de verkoopsovereenkomst of compromis ondertekenen in geval van een aankoop. Ook nieuwbouw komt in aanmerking. Later dienen ter staving uiteraard de nodige originele documenten aan ons overgemaakt te worden. Wegens de diversiteit in de onderliggende aandelenfondsen raden wij aan om een afspraak met ons te maken zodat we in samenspraak het beste alternatief kunnen selecteren.

Better service for the customer is for the good of the public, and that is the true purpose of enterprise. (Konosuke Matsushita)Maximum quotiteit = 80%

Opgelet: de maximum quotiteit bedraagt 80%. Dit wil zeggen dat u minstens 20% en de notariskosten zelf financiert.
Home