If you do anything just for the money, you don't succeed (Barry Hearn)

Wachten kost u 10.000 EUR per jaar!??


Inderdaad, de prijzen van bestaande woningen stijgen zowat 10% per jaar. Op amper 10 jaar verdubbelden de prijzen alzo. Met de alsmaar schaarser wordende ruimte zal het er alleen maar op verergeren. Dit blijkt zowel uit studies van 2013, 2004 als van 1999.
Nu kopen en renoveren is dan ook zeer aangewezen. Wat vandaag 150.000 EUR kost, kost er volgend jaar 15.000 EUR méér!

Click om uit te zoomen (Click om uit te zoomen)